ANKETA: Kdo má v Česku navrch, dlužníci, nebo věřitelé? Ptáme se odborníků

Přichází nový rok, a tedy je čas bilancovat. Zeptali jsme se odborníků, kdo v aktuálním nastavení dlužnicko-věřitelského prostředí České republiky hraje prim. Jsou to dlužníci, nebo systém více straní věřitelům? Anebo jsou vztahy obou skupin v rovnováze?

V rámci Fóra věřitelů 2022 jsme položili následující anketní otázku:

V jaké aktuálně žijeme době – prodlužnické, prověřitelské, anebo je současný systém nastavený rovnovážně?

Požádali jsme o odpověď  15 odborníků na dlužnicko-věřitelskou problematiku. Mezi respondenty se zapojili například: 

  • David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni
  • Roman Fiala, soudce Nejvyššího soudu
  • Marek Výborný, poslanec a autor Milostivého léta
  • Jan Mlynarčík, prezident Exekutorské komory

Většina respondentů (třináct) odpověděla, že aktuální nastavení vztahů mezi dlužníky a věřiteli je spíše či zcela „prodlužnické“. Dva z dotázaných ohodnotili současný systém jako rovnovážný. Vybrané reakce najdete ve video sestřihu. Kompletní vyjádření jednotlivých účastníků ankety přinášíme v textu.

1) David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni:
DOBA PRODLUŽNICKÁ

Já se domnívám, že žijeme v lehce prodlužnické době, protože jsme dlouho – a to je potřeba otevřeně říct – žili v době prověřitelské. Aktuálně se posouváme v kultuře smluvních vztahů mezi dlužníky a věřiteli do situace, která je obvyklá v západní Evropě. A obávám se, že jsme neskončili, protože v starých členských státech Evropské unie je ochrana dlužníka na ještě vyšší úrovni než v České republice.

Nemyslím si, že nová rovnováha mezi dlužníky a věřiteli bude nalezena nějakým ústupem ze současného stavu. Domnívám se, že tyto snahy budou spojené spíše se snahou věřitelů lépe si vybírat své dlužníky.“  

2) Roman Fiala, soudce Nejvyššího soudu:
DOBA PRODLUŽNICKÁ

Tady se dotýkáme otázky, která se dá podle mého názoru označit za "módu v právu". Před lety jsme zažili módu zdůrazňovat placení dluhů a posilovat postavení věřitelů. Dnes jsme v době opačné: móda je chránit a zdůrazňovat práva dlužníků. Dlužník je aktuálně upřednostňován. To, zda se někdy dostane do rovnováhy s věřitelem, je těžko říct, ale mé přesvědčení je, že dluhy mají být plněny a slovo má být dodrženo.

3) Pavel Staněk, poslanec (ODS):
DOBA PRODLUŽNICKÁ

Momentálně je ta doba určitě prodlužnická. Ono to vypadá jako nevinná anketní otázka, ale za mě je to velmi klíčové společenské až filosofické téma. Protože pokud se naruší sociální smír, tak to pro společnost není dobré. Takže, já bych si přál, aby se vztahy dlužníků a věřitelů dostaly do rovnováhy.

4) Lukáš Bažanovský, ředitel exekutorského úřadu Praha 6:
DOBA PRODLUŽNICKÁ

Dnes panuje jednoznačně prodlužnická doba. Ten vývoj měl nějaká stádia – před lety se dalo hovořit o době prověřitelské, možná že pak tady chvíli byl i stav rovnovážný, ale teď už určitě není. Osobně doufám, že jsme teď na té pomyslné hraně a že se začneme zase vracet zpět k rovnováze.

5) Marek Výborný, poslanec (KDU-ČSL):
ROVNOVÁHA

Nežijeme ani v prodlužnické, ani v prověřitelské době. Jsem pátým rokem poslancem a druhým rokem vedu podvýbor pro problematiku exekucí a insolvencí a od počátku říkám, že mým cílem není působit prověřitelsky, nebo prodlužnicky. Celý ten systém, a to jak v exekucích nebo insolvencích, musí být vyvážený. Je to hrozně těžké, protože – nebudu zastírat – jsou tu samozřejmě silné zájmy obou stran: dlužníků (a těch, kteří jim pomáhají) a věřitelů na straně druhé. Ale myslím, že se nám ten balanc víceméně daří udržovat. Situace, kdy si stěžují obě strany, je vlastně důkazem, že se nám to daří.

6) Karel Dvořák, náměstek ministra spravedlnosti: ROVNOVÁHA

Já bych tu otázku postavil trochu jinak. Z pohledu každého účastníka řízení je vždy jeden více v právu a druhý méně. Od toho nakonec máme soudy, aby hledaly spravedlnost. A myslím si, že co se týče nalézání práva v Česku, tak vztah dlužníků a věřitelů je vyvážený. Můžeme se samozřejmě bavit – a je to zcela legitimní debata – o tom, jestli třeba v případě oddlužení nebo exekucí by ta situace měla být jiná, víc nastavená pro dlužníky nebo pro věřitele. Já mám ovšem za to, že ten systém v současné době bez nějakých malých externalit je v zásadě vyvážený. Myslím si, že je to takto v pořádku.

7) Lukáš Jícha, soudní exekutor:
DOBA PRODLUŽNICKÁ

Společenské naladění je možná protidlužnické, bohužel politické prostředí je prodlužnické. K vyrovnání toho stavu dojde v momentě, až začnou lidé dlužit i politikům. (směje se). Ne, vážně, řeknu to jinak. Patrně musí dojít k nějakému zvratu ve společnosti a teprve poté, co se ukáže, že dosavadní stimulace dlužníků je nezdravá, začnou se dít kroky, které opět povedou také k ochraně věřitelů.

8) Andrej Lošonczi, Rekenber:
DOBA PRODLUŽNICKÁ

V podstatě jsme se dostali do hodně prodlužnického období. Když pozoruji vývoj v České republice a také na úrovni Evropského parlamentu, tak myslím, že v tomto trendu budeme ještě nějakou dobu pokračovat.

9) Alexandr Procházka, AB Pohledávky:
DOBA PRODLUŽNICKÁ

Už asi čtvrtý rok žijeme rozhodně v době prodlužnické a vypadá to, že tento vývoj bude ještě nějakou chvíli pokračovat. Všichni víme, že enormní odpouštění dluhů vede akorát k tomu, že ty dluhy tady budou pořád. Dlužníkům by se mělo pomáhat úplně jiným způsobem, měli bychom už děti (ale i dospělé) finančně vzdělávat. Když z praxe vidím, jak se lidé do těch dluhů dostávají, tak se opravdu ukazuje, že si to takzvaně neumějí spočítat, že je nenapadne se pojistit, vytvořit si rezervu…pak je velmi jednoduché do té spirály spadnout.

10) Ivan Kocmánek, jednatel LogiCall ČR:
DOBA PRODLUŽNICKÁ

Každý věřitel vám řekne, že to určitě rovnováha není. Je to aktuálně hodně překlopené na stranu dlužníků. V poslední době se tento přístup zrcadlí třeba v akci Milostivé léto, která tu měla být jednou za dlouhou dobu, respektive zcela výjimečně, a teď už ji tu máme podruhé během dvou let. Takže ano, je to prostě více překlopené na stranu dlužníků a není to úplně dobře.

11) Jaroslava Palendalová, ředitelka KRUK ČR a SR:
DOBA PRODLUŽNICKÁ

Myslím si, že rovnováha zde není, že to pomyslné kyvadlo se přibližuje spíše k dlužníkovi. Dlužník nebo tedy člověk, který má problémy se splácením závazků, je daleko více chráněn než třeba podnikatel. Je potřeba si uvědomit, že ne každý věřitel je firma, která půjčuje peníze. Jsou to třeba i lidé, kteří dělají řemeslo, ti jsou potom často krácení na svých právech, což není dobré.

Doufám, že rovnováha mezi dlužníky a věřiteli časem nastane. Je určitě na místě myslet na lidi, které trápí dluhy, ale nesmíme zapomínat ani na věřitele – je třeba vyvažovat jejich práva s právy dlužníků. Chtělo by to se trochu posunout, když ne prověřitelským směrem, tak alespoň prořemeslnicky nebo profiremně. Protože tihle lidé tvoří naší ekonomiku. Obzvlášt teď, když nás čekají obtížné časy, by to bylo žádoucí.

12) Martin Musil, prezident Asociace slovenských inkasních společností (ASINS):
DOBA PRODLUŽNICKÁ

Jednoznačně nyní žijeme v době prodlužnické. Teď navíc v souvislosti se zhoršující se ekonomickou situací si myslím, že můžeme čekat další změny, které to ještě podpoří a práva věřitelů se dále zhorší. Je to politicky líbivé a bohužel na Slovensku i v Česku populistická část politického spektra právě v této oblasti vidí jednoduché politické body.

Na druhou stranu si myslím, že se začne časem prosazovat ekonomický zdravý rozum, že si politici začnou uvědomovat, že je potřeba najít balanc, protože takto to není udržitelné. Do stavu, který by byl ideální, se asi nedostaneme nikdy, ale já věřím, že do nějakých pěti, šesti let kolem něj budeme alespoň oscilovat.

13) Milena Nosková, ASINS:
DOBA PRODLUŽNICKÁ

Já to vnímám tak, že žijeme skutečně v prodlužnické době. Ale není to podle mě nějaké české národní specifikum, naopak je to tak v celé Evropské unii. V dohledné době určitě neočekávám, že by mezi dlužníky a věřiteli nastal rovnovážný stav, právě už jen proto, jak k problematice přistupuje Evropská unie.

14) Martin Ralbovský, jednatel Cash Collectors:
DOBA PRODLUŽNICKÁ

V minulosti byl systém nastaven hodně prověřitelsky, ale nyní se to kyvadlo vychýlilo zase velmi směrem k dlužníkům. Bylo by ideální, kdybychom oscilovali kolem nějakého pomyslného optima, ale obávám se, že se to jen tak nestane.

15) Jan Mlynarčík, prezident exekutorské komory:
DOBA PRODLUŽNICKÁ

Už v roce 2021 jsme konstatovali, že ten strom legislativního vymáhání se výrazně vychýlil na stranu dlužníků. Z tohoto pohledu mě ale zaráží, že věřitelé poslední dva až tři roky přijímají všechny ty změny, které prodlužnický systém upřednostňují, bez jakékoli reakce. Byl bych za to, aby věřitelé sjednotili síly a pokusili se přesvědčit politiky o tom, že je potřeba znova vybalancovat systém tak, aby byly obě dvě strany spokojeny, a vymáhání tak mělo i nadále smysl.


Autor: Redakce, Václav Havlík

Zdroj foto: Canva.com