Novely snížily minimální teploty nejen na pracovištích. Někde i o 6 °C

V rámci přijímání úsporných opatření byly schváleny nařízení a vyhlášky, kterými se nově upravují minimální teploty, které musí být v určitých objektech dodrženy. Ty jsou nižší, než byly doposud.  Novely se dotýkají široké skupiny obyvatel. Na koho a jak dopadají, nám řekne právnička Petra Andresová.

Důvody změn

Změny navrhlo Ministerstvo zdravotnictví s cílem ušetřit peníze za vytápění zaměstnavatelům a veřejným rozpočtům. Nové minimální teploty by podle poznatků ministerstva neměly mít negativní vliv na zdraví. Novelizovány byly celkem 4 právní předpisy.

1. Teploty na pracovišti

Teplotu na pracovišti upravuje nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Jeho novela byla 11. října 2022 zveřejněna ve Sbírce zákonů a účinnosti nabyla o den později. Změna se dotkla pouze minimálních teplot u prací kategorie 1, kam se řadí práce vsedě s minimální celotělovou aktivitou, typicky kancelářská, laboratorní nebo administrativní práce a kategorie 2a, což je práce rovněž vsedě, ale s lehkou manuální prací rukou. Sem patří například řidiči, pokladní nebo montéři lehkých dílů. Ostatní kategorie práce stejně jako maximální teploty zůstávají při starém.  Nařízení rozlišuje neklimatizované a klimatizované prostředí.

Nařízení dále upravuje i nejnižší možnou teplotu v sanitárních zařízeních na pracovištích takto:

V případě, že by zaměstnavatel tyto minimální teploty nedodržel, zaměstnanci mají právo obrátit se na hygienickou stanici a zaměstnavateli hrozí pokuta až do výše dvou milionů korun.

2. Teplota ve školách

Zde upravuje teplotní limity vyhláška ministerstva zdravotnictví, která se týká nejen škol, ale například i školních družin, mateřských školek, uměleckých škol, konzervatoří a podobně.

Nová úprava mění i pravidla pro uzavření škol kvůli zimě. Doposud platilo, že se provoz školy zastaví při poklesu teploty v učebnách pod 18 stupňů Celsia ve třech po sobě jdoucích dnech, nebo pod 16 stupňů v jednom dni. Podle aktualizovaných pravidel se škola uzavře, "když teplota v jakýchkoliv prostorách školy klesne pod minimální hodnotu po dobu alespoň 3 po sobě jdoucích dnů."  Kontrola teploty může být prováděna nástěnnými teploměry, které nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření a musí být minimálně 1 metr nad úrovní podlahy.

3. Teplota na bazénech

Poměrně dramaticky se novelou další vyhlášky s účinností k 11. říjnu 2022 snížily zákonné požadavky na teplotu na bazénech a to takto:

4. Některé další stavby

Poslední vyhláška Ministerstva zdravotnictví upravila minimální teploty v některých dalších typech pobytových staveb jako je například zařízení sociální péče (20°C), objekty vězeňské služby (19°C) či zdravotnické zařízení (20°C), neonatologie a onkologie (22°C).


Autor: Petra Andresová
Foto:  canva.com | Cunaplus_M.Faba