Kdy vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti končí?

Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem není omezená věkem. Rodič musí platit alimenty i na dospělé dítě starší 18 let. Současně ale platí, že vyživovací povinnost by měla trvat pouze do doby, kdy je dítě schopné živit se samo – např. dokončí školu a nastoupí do zaměstnání. Pokud dítěti ve vlastní obživě nic nebrání, přesto si práci nehledá, může se rodič obrátit na soud. Ten posoudí konkrétní okolnosti a rozhodne o trvání či zrušení vyživovací povinnosti.

Může však nastat také situace, že vaše dítě uzavře manželství. V takovém případě vznikne mezi manžely vzájemná vyživovací povinnost, která předchází vyživovací povinnosti rodičů. To v praxi znamená, že pokud dítě, které není schopno se samo živit, uzavře manželství, tak v prvé řadě mu musí zabezpečit výživu manžel a jen tehdy, pokud toho není schopen, zabezpečují výživu dítěte jeho rodiče (podpůrná funkce vyživovací povinnosti rodičů k dětem).