Bez střechy i bez peněz. Co dělat s nepoctivými řemeslníky?

Na naši poradnu se obrátil pan Zdeněk s dotazem, který bohužel řeší spousta věřitelů. Zaplatil zálohu na opravu střechy, ale nedočkal se ničeho, jelikož dodavatel – tesař použil peníze na úhradu svých přechozích dluhů. Pan Zdeněk teď nemá ani novou střechu, ani peníze. Co může dělat a na co si dát při sjednávání smluv s řemeslníky pozor?

Dlouho jsme s manželkou uvažovali, že necháme spravit střechu. Našetřili jsme nějaké peníze a manželka viděla v novinách inzerát na tesaře vedle z vesnice, tak jsme ho kontaktovali. Domluvili jsme se, vypadal solidně, všechno si obhlídnul, nacenil a přivezl nějaký materiál. Zaplatili jsme mu tedy zálohu 120 000 Kč na nákup dalšího materiálu a podepsali takovou základní smlouvu,“ vypráví pan Zdeněk. „Jenže pak se začal vymlouvat, že je nemocný a že toho má hodně. Nakonec, když už jsem zajel k němu domů, tak se přiznal, že naše peníze použil na úhradu dluhů a už žádné nemá,“ vzpomíná Zdeněk.

Podstatné porušení podmínek

Pan Zdeněk uzavřel s tesařem smlouvu o dílo. V občanském zákoníku je řečeno, že pokud jedna ze stran poruší smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Co to znamená, jsme se zeptali advokáta Pavla Matějíčka.

Podstatné je takové porušení povinností, o kterém strana porušující smlouvu již při jejím uzavření věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala,“ cituje Matějíček zákon. „Jednoduše řečeno tesaři muselo být jasné, že kdyby pan Zdeněk věděl, že tesař střechu neopraví a zálohu utratí, smlouvu by s ním neuzavřel,“ vysvětluje Matějíček.

Tesař porušil smlouvu takzvaně podstatným způsobem. Pan Zdeněk od ní tím pádem může odstoupit a vyžadovat vrácení peněz.
Pavel Matějíček | advokát

Na soud, nebo na policii?  

Pan Zdeněk tedy může platně odstoupit od smlouvy, čímž se smlouva ruší od počátku. Může také po tesaři vyžadovat vrácení dlužné částky. Jenže i to má svá úskalí.

 „Na radu manželky jsem tesaři napsal dopis, že odstupuji od smlouvy a chci vrátit peníze, ale na to on nijak nereagoval. Když jsem mu telefonoval, tak to nezvedal,“ líčí Zdeněk.

V takovém případě má právo na podání žaloby k příslušnému soudu, jejímž výsledkem by byl s největší pravděpodobností rozsudek, který zaváže tesaře k vrácení dlužné zálohy.

Stejně tak může pan Zdeněk podat trestní oznámení na jakékoliv policejní stanici. V tomto případě patrně pro podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry. „Dle § 206 trestního zákoníku se zpronevěry dopustí každý, kdo si přisvojí cizí věc, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou“, uvádí Matějíček.

 „Jelikož se jednalo o částku přesahující 100 000 korun, bude se v případě truhláře jednat dokonce o takzvanou škodu větší, což znamená vyšší trest.“  Pokud by policejní orgán a státní zástupce s touto právní kvalifikací souhlasili, tak půjde celá věc před soud. Soud by vyrozuměl pana Zdeňka, aby se jako poškozený přihlásil o náhradu škody. Odsuzující rozsudek by poté zavázal tesaře k náhradě škody panu Zdeňkovi.

Exekuce

Pokud by tesař nezačal ani takto škodu hradit, je možné, aby pan Zdeněk podal návrh na exekuci. K návrhu na exekuci je potřeba takzvaný právní titul, což je typicky rozsudek soudu v občanskoprávním řízení nebo rozsudek zavazující k náhradě škody v trestním řízení. Bohužel ani podáním návrhu na provedení exekuce není jistotou k opětovnému získání vynaložených úspor, pokud řemeslník dále nepracuje a nemá žádný majetek.

Čtyři rady před uzavřením smlouvy o dílo

 1. Ústně raději ne
  I když zákon nedělá rozdíl mezi smlouvou uzavřenou písemně a uzavřenou ústně, tak v případě ústních smluv je vždy obtížnější dokazování, které leží právě na žalobci. Žalobce je pro úspěch své žaloby povinen svá tvrzení podložit důkazy, které se u ústních smluv hůře shání.
   
 2. Náležitosti smlouvy
  Smlouva nemusí být vůbec složitá, stačí identifikovat obě dvě strany, vymezit předmět díla – tedy cílené práce, termín dokončení a způsob a výši platby. V ideálním případě si sjednejte i výši záloh, možnost navýšení ceny, případně smluvní pokutu či smluvní úrok pro případ prodlení.
   
 3. Předání peněz
  Když už byste neměli celou smlouvu písemně, tak vždy mějte alespoň písemný doklad
  o předání peněz nebo je ideálně pošlete z bankovního účtu.
   
 4. Prověřujte
  Zjistěte si od známých řemeslníkovu reputaci nebo si na něj zkuste najít recenze na internetu, Podívejte se také do Centrální evidence exekucí a do insolvenčního rejstříku. Samotný zápis v některé z těchto evidencí samozřejmě neznamená, že je dotyčný řemeslník podvodníkem. Je však dobré tyto informace znát, jelikož můžou významným způsobem ovlivňovat jeho jednání.

Autor: Petra Andresová

Foto:  Mikeuk | Canva.com