O projektu

Češi v právu jsou mediální platforma, která od roku 2019 nabízí informace se zaměřením
na problematiku vymahatelnosti práva, finanční gramotnosti a právně-ekonomického poradenství. 

Záměrem projektu Češi v právu je také poskytnout
ucelený obraz dluhové situace a vymahatelnosti práva v České republice, zasadit ho do
skutečných souvislostí a doplnit aktuální debatu o postřehy a problémy malých i větších
věřitelů, kteří v ní jsou doposud spíše opomíjeni.

Dluhy v Česku jsou jedním z nejdiskutovanějších témat posledních let, které se dotýká všech
obyvatel naší země. Vyvážení ochrany práv dlužníků a věřitelů je zásadní pro správné
fungování naší ekonomiky i celé společnosti.

Věřitelem se přitom může stát kdokoli z nás.

Pro tyto osoby je navíc vymožení jejich práva mnohdy otázkou jejich vlastního přežití a finanční stability.

Kromě poskytnutí základního přehledu informací o dluhové situaci v Česku, skutečných příběhů, rozhovorů, odborných komentářů a aktualit si projekt klade za cíl nabídnout věřitelům také pomocnou ruku při řešení jejich problémů. V rámci poradenství proto zahrnuje řadu praktických tipů a online poradnu, na kterou je možné se obrátit s individuálními dotazy.


Projekt vznikl díky České asociaci věřitelů

Autorem projektu Češi v právu je Česká asociace věřitelů, která se již od roku 2013 zasazuje
o ochranu práv věřitelů v České republice bez ohledu na jejich velikost, právní formu,
profesní či oborové zaměření. Přispívá ke zefektivnění právního systému i celospolečenské
osvětě tak, aby uspořádání vztahů mezi věřiteli a dlužníky bylo důstojné a spravedlivé.


Partneři projektu


Redakce

Václav Havlík, šéfredaktor
havlik@cesivpravu.cz

Petra Andresová, redaktorka
andresova@cesivpravu.cz

Lucie Havlišová, redaktorka
havlisova@cesivpravu.cz

Jitka Hradilová, redaktorka
hradilova@cesivpravu.cz

Marie Sehnálková, editorka
sehnalkova@cesivpravu.cz

Obecný kontakt
info@cesivpravu.cz

Kontaktujte nás