Dvě třetiny dlužníků žádají o finanční pomoc rodinu

Dlužníci, kteří chtějí uhradit své nedoplatky, se nejčastěji obracejí s žádostí o pomoc na členy rodiny. Jen necelá desetina dotázaných shání peníze u oficiálních poskytovatelů půjček. Vyplynulo to z průzkumu inkasní agentury M.B.A Finance.

Lidé s dluhy často chtějí částky dorovnat co nejdříve, aby se vyhnuli pokutám a úrokům z prodlení. Kromě rodiny často prosí o půjčku partnery nebo dlouholeté přátele. Jen výjimečně kolegy z práce nebo známé z okolí.

Na členy své nejbližší rodiny spoléhaly podle průzkumu dvě třetiny dlužníků, uspělo 28 procent respondentů. Od vzdálených příbuzných nebo dobrých přátel získalo peníze na dluhy jen 9 procent.  Ve výpůjčkách byli úspěšnější mladí lidé. Dlužníci nad padesát let, kteří se dostali do skluzu s placením závazků, často uváděli, že se nemají na koho obrátit.

Padesátníci se nemají na koho obrátit

 „Za mladé lidi, kteří nemají dostatečné příjmy, nebo stojí na začátku životní dráhy, jsou ochotni platit dluhy rodiče, nebo dokonce prarodiče. Obráceně to neplatí, protože za seniory jejich děti platit moc nechtějí. Pokud jsou v problémech se splácením starší lidé, většinou nemají fungující okolí, které by jim finančně vypomohlo,“ vysvětlil Jakub Zetek, provozní ředitel M.B.A. Finance.

Většina dotazovaných uvedla, že rodina a dokonce ani přátelé nechtěli žádné úroky, pokud dostanou půjčku zpět ve sjednané lhůtě. Ale téměř všichni tito věřitelé požadovali nějakou formu smlouvy, případně i záruky. To doporučuje i Jiří Koubek z advokátní kanceláře Arrows.

Vždy sepište smlouvu

Pokud člověk komukoliv půjčuje své peníze, rozhodně doporučujeme sepsat o tom písemnou smlouvu a dohodnout v ní splatnost dluhu včetně dalších podmínek,“ uvedl Koubek.

Jen necelá desetina dlužníků sháněla peníze na dluhy u oficiálních poskytovatelů půjček.
Je to dáno jejich nízkou bonitou. Přidělení spotřebitelského úvěru se dnes posuzuje velice přísně a banky i nebankovní instituce se bojí, že v případě sporu o neplacení, soud vysloví verdikt, že neprověřily dostatečně žadatelovu schopnost splácet. Pokud si neplatiči půjčují na umoření dluhu, tak jsou to zpravidla mikropůjčky, nebo půjčky v šedé zóně u lichvářů,“ popsal Jakub Zetek.

Setkávají se i s případy, kdy si lidé půjčují s vysokými úroky či drastickými pokutami.
Dlužníkům důrazně nedoporučujeme řešit dluhy rizikovou půjčkou, ale spíše revizí výdajů. Dáváme jim tipy, kde se dá obvykle ušetřit, radíme, jakou pomoc v hmotné nouzi mohou získat od státu, případně, že mohou požádat zaměstnavatele o půjčku nebo zálohu,“ uzavřel Zetek.


Autor: Lucie Havlišová

Zdroj foto: pixabay.com