Markétin expřítel vyhlásil bankrot. Přijde o peníze, které mu půjčila?

Po zkušenostech co mám, už bych peníze nepůjčila ani sestře nebo nejlepší kamarádce,“ říká s trochou nadsázky v hlase sedmadvacetiletá Markéta z Chomutova. Té se po ročním vztahu tehdejší přítel svěřil, že nemá peníze na zaplacení daní a zřejmě si kvůli tomu bude muset vzít půjčku.

Pracoval jako grafik. Nejprve na hlavní pracovní poměr, pak ale firma musela část zaměstnanců propustit, a tak si zřídil živnostenský list. Špatně si spočítal, kolik by měl odvádět a vznikl mu dluh dvacet tisíc. Alespoň takhle mi to tenkrát vysvětloval,“ vzpomíná Markéta.

Jelikož nechtěla, aby se její partner zadlužoval, sama navrhla, že mu chybějící částku půjčí. A on se slovy díků přijal. Měsíc nato ale Markétě přišel email, že se s ní musí rozejít, protože je přesvědčený o tom, že by jim to neklapalo a trápili by se navzájem. „Psal mi, že ať se nebojím, že peníze mi samozřejmě vrátí. Jenom mu mám dát čas,“ popisuje.

 Víc než dluh ji tenkrát zajímal pravý důvod rozpadu vztahu. Přičítala to možnému strachu ze společného bydlení, ke kterému se schylovalo. „Chodili jsme na prohlídky bytů. Rozchod jsem opravdu nečekala,“ popisuje. Vysvětlení nicméně nepřišlo. „Telefon mi nezvedal a u pronajatého bytu, kde bydlel a od něhož jsem měla klíče, vyměnil zámek,“ dodává pro ilustraci, proč dlužnou částku začala urgovat až osm měsíců od rozchodu. Když bolest ze ztracené lásky odezněla, začala na internetu a sociálních sítích pátrat.

Dlužil i alimenty na syna

Jakmile do internetového vyhledávače zadala jméno expřítele, vyjel jí výpis insolvenčního řízení. „Nevěřila jsem vlastním očím. Zjistila jsem, že dluží asi osm set tisíc korun různým věřitelům a že má dokonce osmiletého syna, na kterého nehradí alimenty,“ říká. To, že by měl dítě, a finanční problémy, netušila. „Teď jsem samozřejmě ráda, že jsem s ním nepromarnila víc času než rok. Mohla jsem dopadnout daleko hůře. Co jsem se dozvěděla, mě nicméně utvrdilo v tom, že mu své peníze nechci nechat. O osobní bankrot požádal čtyři měsíce po rozchodu a já jsem tak propásla lhůtu o přihlášení svých peněz,“ popisuje a dodává: „Banky a pojišťovny si své dlužníky hlídají, mají na to lidi, ale jednotlivec si přece denně neprojíždí insolvenční rejstříky. Neexistuje tedy nějaká možnost, že bych pohledávku přihlásila dodatečně a získala zpět třeba méně peněz?“ ptá se.

Lhůta pro přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení činí obecně dva měsíce od okamžiku, kdy insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku dlužníka.
Jiří Koubek, advokát

Na problematiku přihlašování pohledávek jsme se zeptali advokáta Jiřího Koubka z advokátní kanceláře Arrows:

Má Markéta ještě nějakou šanci, že uvidí alespoň zlomek svých peněz?
Bohužel k pohledávkám, které nejsou v zákonem stanovené lhůtě přihlášeny, se v insolvenčním řízení nepřihlíží, a nejsou tedy uspokojovány z výtěžku zpeněžení.

Jaká je zákonná lhůta, kdy může věřitel přihlásit své pohledávky u osoby, která vstupuje do oddlužení?
Lhůta pro přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení činí obecně dva měsíce od okamžiku, kdy insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku dlužníka.

Neexistuje tedy žádná možnost přihlásit pohledávku dodatečně?
Zmeškání lhůty nelze podle zákona prominout, pohledávku tedy není možné jakkoliv zpětně přihlásit.

Co když dlužník záměrně neuvede v oddlužení nějaké své věřitele? Má to pro něj nějaký dopad?
Dlužník je povinen uvést všechny své závazky a věřitele. Pokud některé z nich úmyslně zamlčí, může takové jednání indikovat jeho nepoctivý záměr, v jehož důsledku nemusí soud navrhované oddlužení povolit, či jej může následně zrušit.

Banky nebo velké instituce si insolvenční rejstříky a rozhodnutí soudu hlídají, ale jednotlivci ne. Měl by si tedy drobný věřitel – soukromá osoba pravidelně kontrolovat v rejstříku, jestli náhodou jeho dlužník nechce využít osobního bankrotu? Existuje nějaká stránka, kde to člověk snadno vyhledá?
Ano, rozhodně doporučujeme i drobným věřitelům, aby si své dlužníky hlídali. Buď je možné jednou za čas zkusit dlužníka ručně vyhledat v insolvenčním rejstříku, nebo je možné využít takzvaných hlídacích webů, které vám po vytvoření bezplatné registrace samy zašlou automaticky upozornění, pokud je s dlužníkem zahájeno insolvenční řízení.

A kde podle vás udělala Markéta chybu? Jak by se měl zachovat člověk v její situaci, aby o peníze nepřišel? 
Pokud komukoliv půjčujete své peníze, rozhodně doporučujeme sepsat o tom písemnou smlouvu a dohodnout v ní splatnost dluhu včetně dalších podmínek. Pro případ, že dlužník peníze nevrátí, je také vhodné sjednat s dlužníkem nějaké zajištění dluhu (například zástavní právo k nemovitosti). Po dobu trvání smlouvy je důležité dlužníka průběžně hlídat, jestli s ním nebylo zahájeno insolvenční řízení, a není tedy nutné do něj přihlásit vaši pohledávku.


Autor: Lucie Havlišová

Zdroj foto: Pixabay.com