Neabsolvoval lékařskou prohlídku a skončil ve zkušebce. Může zaměstnavatel odmítnout zaplatit mzdu?

Pan Jiří v prosinci nastoupil do nového zaměstnání jako hypoteční poradce. Po 16 dnech však dostal výpověď ve zkušební době. Zaměstnavatel Jiřímu navíc oznámil, že odpracované hodiny mu nemusí zaplatit, protože Jiří neabsolvoval vstupní lékařskou prohlídku, a tím pádem neměl platnou pracovní smlouvu. Je takovýto postup zaměstnavatele v pořádku? A jaké povinnosti se pojí s lékařskými prohlídkami?

„Nastoupil jsem do práce, kde jsem pracoval přes dva týdny. Během nich jsem zjistil, že se mi poměry v novém zaměstnání příliš nezamlouvají. Dostal jsem za úkol dělat něco, na čem jsme se při přijímacím pohovoru nedomluvili, a co se mi i lidsky příčilo. Reakce zaměstnavatele na moje výhrady byla dost stručná – dal mi ve zkušební době výpověď. Navíc mi nezaplatil výplatu a řekl mi, že když jsem nebyl na lékařské prohlídce, tak smlouva nebyla platná.“ uvádí pan Jiří.

Zároveň dodává, že na vstupní lékařskou prohlídku byl sice objednán, ale až v termínu, který kvůli výpovědi nestihl. „Zaměstnavatel mi řekl, že si mám zajít na lékařskou prohlídku, to jsem chtěl, ale volal jsem k lékaři a ten říkal, že mají teď hodně práce kvůli covidu a že mě objedná až na další měsíc. Tak jsem to dál neřešil, s tím, že půjdu až ten další.“

Je takovýto postup zaměstnavatele na místě?
Zeptali jsme se advokáta

„V zákoníku práce je jednoznačně řečeno, že pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou, která pro svou platnost musí mít podstatné náležitosti. Těmito náležitostmi jsou sjednání druhu práce, místo výkonu práce a datum nástupu do práce. Pokud tyto náležitosti byly ve smlouvě uvedeny, tak je platná.“ vysvětluje advokát Stanislav Bártek.

Podstoupení lékařské prohlídky nemá vliv na platnost pracovní smlouvy a zaměstnavatel má jednoznačně danou povinnost panu Jiřímu odpracované dny zaplatit,“ dodává Bártek.

Jaké další povinnosti se pojí s lékařskými prohlídkami?

Kdy vzniká povinnost prohlídku absolvovat?
V zákoně o specifických zdravotních službách je řečeno, že zaměstnavatel je povinen zajistit vstupní lékařskou prohlídku vždy před uzavřením pracovního poměru. Když to neudělá, tak se zaměstnanec považuje za zdravotně nezpůsobilého k výkonu práce a neměla by mu tedy být přidělována. „Důrazně doporučuji zajistit, aby zaměstnanci řádně absolvovali lékařské prohlídky před vznikem pracovního poměru, v opačném případě se jedná o protiprávní jednání a zaměstnavatel se vystavuje riziku uložení pokuty až do výše 2 milionů,“ radí Bártek.

Jak je to s náklady na lékařskou prohlídku?  
Zde funguje praxe, že vstupní lékařskou prohlídku uhradí zaměstnanec a uzavře-li s ním zaměstnavatel pracovní nebo obdobnou smlouvu, tak mu náklady za ni proplatí.  

Jakého lékaře mám navštívit?
Pracovně lékařské prohlídky provádí jak praktičtí lékaři, tak specializovaní. Pokud je zaměstnanec zařazen do první ze čtyř kategorií podle rizika ohrožení zdraví (tuto kategorii vám sdělí zaměstnavatel), pak můžete jít ke svému praktickému lékaři. V opačném případě musíte navštívit smluvního lékaře zaměstnavatele.

Jaká je frekvence lékařských prohlídek?
Kromě vstupní prohlídky známe ještě prohlídky mimořádné a prohlídky periodické. Mimořádné prohlídky jsou na místě v případě důvodného předpokladu změny nebo ztráty zdravotní způsobilosti například v důsledku nemoci či úrazu, nebo pokud se zvýší míra rizika pracovních podmínek.  
Periodické prohlídky probíhají v závislosti na zdravotní náročnosti práce a věku zaměstnance v ročních až šestiletých intervalech.

Kdo na lékařské prohlídky dohlíží?
Jak už bylo uvedeno, je povinností zaměstnavatele zajistit, aby zaměstnanci před vznikem pracovního poměru absolvovali lékařskou prohlídku. Zaměstnavatel je odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví při práci a musí zařídit, aby se zaměstnanci případně podrobili mimořádné či periodické prohlídce. O prohlídku může požádat i zaměstnanec.

Může být lékařská prohlídka odmítnuta?
Podle zákona je zaměstnanec povinen podrobit se lékařské prohlídce. „V případě, že by ji zaměstnanec odmítnul, může se dopustit porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, které se vztahují k vykonávané práci. V závislosti na míře porušení pak může zaměstnavatel využít oprávnění, jež mu přiznává zákoník práce, a to v ustanoveních o skončení pracovněprávního vztahu,“ vysvětluje rizika odmítnutí advokát Bártek.

Co covid?
Vzhledem k vytíženosti lékařů z důvodu boje s pandemií covid-19 je provádění prohlídek problematické, jak dokazuje i příběh pana Jiřího. Je na místě apelovat na zaměstnavatele, aby dohlíželi nad řádným a včasným absolvováním lékařských prohlídek. Stejně tak zaměstnanci by se jim ve vlastním zájmu měli včas podrobovat. Obě strany se tak vyhnou nepříjemnostem popsaným výše.

Epidemie koronoviru přinesla jistá specifika. V době vyhlášení nouzového stavu například stačilo mít místo vstupní prohlídky čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti. Aktuálně opět platí standardní právní úprava, tedy že zaměstnanec je povinen absolvovat lékařskou prohlídku před uzavřením pracovního poměru.

Další výjimky se však zřejmě chystají. Sdružení praktických lékařů připravilo novelu vyhlášky o pracovně-lékařských službách. V té navrhuje roční odklad pracovně-lékařských prohlídek, který by vytíženým lékařům ulevil.


Autor: Petra Andresová

Foto: Canva.com