Nevyčerpaná dovolená nepropadá, na proplacení ale zapomeňte

Blížící se vánoční svátky a konec prosince znamenají pro většinu Čechů zasloužené volno. Co když ale vaše výplatní páska ukazuje víc dní dovolené, než si můžete do závěru roku vybrat? Dobrá zpráva je, že dovolená nepropadá. Teď ta horší: pokud jste se se zaměstnavatelem chtěli domluvit na proplacení zbylého volna a plánovali třeba bohatšího ježíška, budete zklamáni.

I když to tak v mnoha firmách nefunguje a zaměstnanci mívají v plánování volna často volnou ruku, podívejme se, co říká zákon. Podle něj čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Ten by ji měl rozvrhnout tak, aby pracovníkovi ke konci roku žádná nezůstala. Při sestavování harmonogramu přitom zaměstnavatel přihlíží nejen k provozním důvodům, ale také k oprávněným zájmům zaměstnance. Zároveň platí, že pracovník se o dovolené musí dozvědět minimálně 14 dní předem.

Pokud však naléhavé provozní důvody zaměstnavatele nebo překážky na straně zaměstnance (například je nemocný) neumožňují dovolenou vybrat, převádí se do dalšího roku. Nelze o ni tedy přijít,“ vysvětluje Barbora Šafaříková, advokátka pražské pobočky mezinárodní advokátní kanceláře Noerr. Nevyčerpané volno se přesouvá automaticky, žádost není nutná.

Výjimku tvoří pouze případy, kdy je zaměstnavatel k pracovníkům vstřícný a místo zákonem určeného minima 4 týdnů (u pedagogických a akademických pracovníků 6 týdnů), poskytuje dovolené více. „Tehdy může pracovník zaměstnavatele požádat, aby mu tuto dovolenou poskytovanou nad rámec zákona převedl do dalšího roku,“ radí Šafaříková s tím, že zaměstnanec by tak měl učinit písemně.

Loňskou dovolenou by měl zaměstnavatel podřízenému určit nejpozději do 30.června. Pakliže tak neučiní, je řada na zaměstnanci. I pro něj ale platí, že musí o termínu informovat minimálně 14 dní dopředu.

Pokud naléhavé provozní důvody zaměstnavatele nebo překážky na straně zaměstnance (například je nemocný) neumožňují dovolenou vybrat, převádí se automaticky do dalšího roku.
Barbora Šafaříková, advokátní kancelář Noerr

Proplácení dovolené: kdy ano a kdy ne

Proplácet nevyčerpanou dovolenou firmy nesmí, ani když by na tom pracovník trval. „Povinnost proplatit nevyčerpanou dovolenou vzniká zaměstnavateli pouze v případě skončení pracovního poměru zaměstnance,“ doplňuje advokátka.

Podle Michaly Neumannové, HR manažerky společnosti Randstad, je přesouvání nevyčerpané dovolené běžné. „Často je to v zájmu samotného zaměstnance. Zvláště za situace, kdy v následujícím kalendářním roce potřebuje čerpat dovolenou již v době, kdy mu na ni ještě nevzniklo právo, to znamená na začátku kalendářního roku,“ říká.

Mnoho firem je také v této oblasti kvůli pandemii koronaviru vstřícnějších.  „Nařízený plán čerpání řádné dovolené či již schválené žádosti zaměstnanců se často mění a čerpání dovolené se odsouvá z důvodu nemoci, karantény, péče o dítě nebo změny v plánování provozu zaměstnavatele. Situace tedy spíše nahrává tomu, že řádná dovolená zůstane z části nedočerpaná,“ popisuje.

Dovolená se nově přepočítá na hodiny

Na závěr ještě shrňme novinky, které platí od letošního ledna. Jednou ze zásadních změn je nový způsob výpočtu nároku na dovolenou. Zatímco dříve se dovolená přepočítávala na pracovní dny, novela zákoníku práce zavedla přepočet na hodiny. Docílilo se tak spravedlivějšího postavení zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou.

Další významná změna se pak týká krácení dovolené za zmeškané směny. Dřívější právní úprava umožňovala zaměstnavateli zkrátit dovolenou o 1 až 3 dny, nynější právní úprava umožňuje krátit dovolenou pouze o počet neomluveně zmeškaných hodin ze směny,“ uzavřela Šafaříková.


Autor: Lucie Havlišová

Foto: Pixabay