Co dělat, pokud bylo neplatícímu rodiči povoleno oddlužení, nějaký čas splátky výživného posílal, ale poté platit přestal?

V takovém případě lze doporučit podat k insolvenčnímu soudu návrh na zrušení schváleného oddlužení neplatícího rodiče. Bude-li tento návrh úspěšný, soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem. Insolvenční zákon totiž jako důvod pro zrušení již schváleného oddlužení uvádí situaci, kdy dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, přičemž podstatnou je samozřejmě také povinnost provádět splátky z dosažených příjmů.