Co dělat, pokud je rodič povinný placením výživného v insolvenci?

Pokud se dozvíte, že je rodič povinný placením výživného v insolvenci, je vhodné si tuto informaci nejprve ověřit v insolvenčním rejstříku: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do, kam zadáte jeho jméno a příjmení.

Každý dlužník má povinnost uvést své vyživovací povinnosti při podání insolvenčního návrhu. Pokud tam výživné uvedeno je, bude vás kontaktovat insolvenční správce, který byl dlužníkovi přidělen. Správce samozřejmě můžete kontaktovat i vy sami a doptat se jej na další podrobnosti. Jeho jméno i kontaktní údaje naleznete v insolvenčním rejstříku.

Pokud vás zatím nikdo nekontaktoval a výživné ani není uvedeno v seznamu dluhů, je potřeba se o něj přihlásit. Učinit tak můžete právě u insolvenčního správce, kterému stačí zaslat písemné sdělení obsahující informace o řádném, a případně i dlužném výživném. Nezapomeňte uvést kontaktní údaje a číslo vašeho účtu. O výživné se na rozdíl od ostatních pohledávek můžete přihlásit kdykoliv v průběhu insolvence.

Právě insolvenční správce je pro každého věřitele velmi důležitou osobou. Má totiž na starost veškerý majetek i příjmy dlužníka a také samotné vyplácení dlužných částek. Proto je nutné jednat přímo s ním.

Výživné je v insolvenčním řízení přednostní pohledávkou a musí být hrazeno nejen před ostatními dluhy (například před půjčkami), ale navíc i v plné výši, a to včetně toho dlužného. Ještě před jeho vyplacením má však insolvenční správce nárok na pokrytí vlastní odměny, s čímž je bohužel nutné počítat.