Co dělat, pokud je rodič povinný placením výživného v insolvenci?

Pokud se dozvíte, že povinný placením výživného je v insolvenci, je vhodné si tuto informaci nejprve ověřit v insolvenčním rejstříku: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do, kde zadáte jméno a příjmení povinného rodiče.

Každý dlužník má povinnost uvést své vyživovací povinnosti při podání insolvenčního návrhu. Pokud tam výživné uvedeno je, bude vás kontaktovat insolvenční správce, který byl dlužníkovi přidělen. Správce samozřejmě můžete kontaktovat i vy sami a doptat se jej na další podrobnosti. Jeho jméno i kontaktní údaje naleznete v insolvenčním rejstříku.

Pokud vás však zatím nikdo nekontaktoval a výživné není uvedeno ani v seznamu dluhů, je potřeba se o něj přihlásit. Učinit tak můžete právě u insolvenčního správce, kterému stačí zaslat písemné sdělení obsahující informace o řádném a případně i dlužném výživném. Nezapomeňte uvést kontaktní údaje a číslo vašeho účtu. O výživné se na rozdíl od ostatních pohledávek můžete přihlásit kdykoliv v průběhu insolvence.

Právě insolvenční správce je pro každého věřitele velmi důležitou osobou. Má totiž na starost veškerý majetek i příjmy dlužníka a také samotné vyplácení dlužných částek. Proto je nutné jednat právě s ním.

Výživné je v insolvenčním řízení přednostní pohledávkou a musí být hrazeno nejen před ostatními dluhy (například před půjčkami), ale navíc i v plné výši, a to včetně toho dlužného (na rozdíl od ostatních pohledávek, kde stačí uhradit jen zmíněných 30 %).

Ještě před jeho vyplacením má však insolvenční správce nárok na pokrytí vlastní odměny, s čímž je bohužel nutné počítat.