Co dělat, pokud se rodič s platbou výživného opožďuje vždy jen o určitou kratší dobu?

Pokud se neplatící rodič opožďuje s placením výživného vždy jen o určitou kratší dobu, je zde nebezpečí, že by exekuční řízení mohlo být zastaveno, neboť dlužník výživné zcela uhradil a důvod pro nařízení exekuce tak pominul, nebo by ani nemohlo být nařízeno. Lze tedy spíše doporučit zaslat neplatícímu rodiči výzvu, v níž bude důrazně upozorněn na skutečnost, že porušuje v pravomocném a vykonatelném rozsudku stanovenou povinnost a že pokud v porušování do budoucna neustane, bude celá věc řešena prostřednictvím soudního exekutora.