Kdy končí vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti?

Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem není omezená věkem. Rodič musí platit alimenty i na dospělé dítě starší 18 let. Současně ale platí, že vyživovací povinnost by měla trvat pouze do doby, kdy dítě ještě není schopné se živit samo – např. než dokončí školu a nastoupí do zaměstnání. Pokud dítěti ve vlastní obživě nic nebrání, přesto si ale nehledá práci, může se rodič obrátit na soud. Ten posoudí konkrétní okolnosti a rozhodne o trvání, či zrušení vyživovací povinnosti.

Může nastat také situace, že vaše dítě uzavře manželství. V takovém případě vznikne mezi manžely vzájemná vyživovací povinnost, která předchází vyživovací povinnosti rodičů. To v praxi znamená, že pokud dítě, které není schopno se živit samo, uzavře manželství, tak mu v prvé řadě musí výživu zabezpečit manžel či manželka a jen tehdy, pokud toho nejsou schopni, zabezpečují výživu dítěte jeho rodiče (podpůrná funkce vyživovací povinnosti rodičů k dětem).