Může po mně pronajímatel požadovat kauci ve výši tříměsíčního nájemného?

Pokud pronajímatel po nájemci požaduje jistotu ve výši tříměsíčního nájemného, jedná se o výši, která je zákonem přípustná. Pokud si složením takové výše jistoty pronajímatel zároveň podmíní pokračování nájmu původně sjednaného na dobu určitou, má na to zcela jistě právo a nájemci nezbývá než jistotu v takové výši složit.