Můžu nájemci strhnout dlužný nájem z kauce?

Pronajímatel je dle zákona povinen při skončení nájmu vrátit jistotu (kauci) nájemci, přitom si započte, co mu nájemce případně dluží z nájmu. Pronajímatel si tak může při skončení nájmu strhnout z jistoty dlužné nájemné.

V době, kdy ještě nájemní vztah trvá, tak může pronajímatel učinit, pokud se na tom s nájemcem dohodne. Pokud pronajímatel nájemci dlužné nájemné z jistoty strhne, je následnou povinností nájemce jistotu doplnit, a to až do původně sjednané výše.