Můžu se obrátit na soudního exekutora i tehdy, pokud rodič zaplatí výživné jednou za čas, a to jen symbolickou částku?

Skutečnost, že neplatící rodič jednou za čas zaplatí na výživném symbolickou částku, nijak nebrání možnosti obrátit se na soudního exekutora s exekučním návrhem. Jen tyto jím uhrazené částky nebude možné exekučně vymáhat, neboť již byly povinným uhrazeny.