Renátu pozval přítel na dovolenou. Po rozchodu začal peníze vymáhat

Pozval ji na dovolenou, pak přišel rozchod, a teď chce peníze vrátit. Slečně Renátě z Brna vyhrožuje její expřítel žalobami. Důvodem je společná dovolená za desetitisíce, kterou pro oba zaplatil. Po ukončení vztahu ale změnil názor a požaduje, aby mu část platby poslala na účet.

Na sklonku loňského roku jsem se seznámila se sympatickým mužem Martinem. Po krátké známosti navrhl společnou dovolenou a vybral zájezd do Dominikánské republiky. Vysvětlovala jsem mu, že nemám dost peněz, a raději bych proto třeba do Egypta. Trval ale na svém a letenky i ubytování zaplatil,“ popisuje Renáta s tím, že 11denní výlet do exotiky vyšel bezmála na devadesát tisíc korun.
(Pravá jména aktérů jsou na přání pisatelky změněné – pozn. redakce)

Za dovolenou expřítel zaplatil téměř 90 tisíc korun.
Renáta, Brno

Po romantické dovolené ovšem přišlo vztahové ochlazení. „Dva měsíce na to se se mnou Martin rozešel a upozornil mě, ať mu nezapomenu poslat polovinu peněz za zájezd. Argumentovala jsem tím, že mě přeci pozval. Od té doby vyhrožuje, že jeho právník sepisuje žalobu. Může věc skončit až u soudu?“ ptá se Renáta. Od známých se nedávno dozvěděla, že Martin se dostal do finanční tísně kvůli zpětnému přiznání výživného na dceru.

Žádné potvrzení o daru nemá, v Renátin prospěch může hrát pouze svědectví šéfové. Ta se s Martinem potkala na chodbě a říkala mu, jak je od něj hezké, že svou partnerku pozval a že dovolenou narychlo schválí. „Jak se teď mám bránit?“ zajímá Renátu. Zeptali jsme se odbornice.

Dotyčná má v daném případě dvě možnosti. První je na výzvy expřítele nijak nereagovat. Pokud by se však žena rozhodla komunikovat, je vhodné, aby vznesený nárok svého expřítele popřela. To znamená, že svému expříteli sdělí, že si není vědoma žádných pohledávek, které by vůči její osobě měl evidovat,“ radí Miroslava Brůhová z advokátní kanceláře ARROWS.

Na čí straně je důkazní břemeno?

To, že by případ mohl skončit až u soudu, ale nevylučuje. „Tato možnost nejde vyloučit nikdy. Expřítel má možnost ženu žalovat, nabízí se zejména žaloba na zaplacení či vydání bezdůvodného obohacení. Musel by však tento svůj nárok v řízení před soudem dokázat. V daném případě mluvíme o takzvaném důkazním břemenu, jehož unesení je jedním z klíčů k úspěchu v občanskoprávních soudních sporech. Důkazní břemeno zpravidla leží na straně žalobce, v tomto případě expřítele, který by v rámci sporu musel dostatečně prokázat tvrzení tvořící předmět žalobního návrhu,“ vysvětluje Brůhová.

V případě soudního řízení by se žena měla vyjádřit k žalobě a popřít žalobní návrh. Tedy vylíčit důvody, proč byl dle jejího názoru zakoupený zájezd darem. „Je také vhodné zmínit, to že důkazní břemeno leží na žalobci nevylučuje možnost protistrany navrhovat vlastní důkazy. Zde se proto nabízí, navrhnout jako důkaz svědeckou výpověď nadřízené, která schvalovala dovolenou,“ doplňuje Brůhová.

Podobné situace je vhodné právně ošetřit, například sepsáním darovací smlouvy.
Miroslava Brůhová | advokátní kancelář Arrows

Předejít situaci se dá domluvou

Obdobným sporům se podle ní dá předejít domluvou. Jako vhodné řešení se jeví sepsání společného prohlášení, ve kterém by obě strany potvrdily, že vůči sobě neevidují žádné pohledávky. Pokud by se strany dohodly na finančním vypořádání, pak se nabízí sepsání dohody o narovnání.

V případě, že by se žena znovu dostala do situace, kdy je jí nabízeno plnění s vyšší finanční hodnotou, bylo by vhodné takové jednání právně ošetřit. Například sepsáním darovací smlouvy,“ uzavřela Brůhová.


Autor: Lucie Havlišová

Zdroj foto: kamchatka | Canva.com