SOLUS: Čechů, kteří neplatí dluhy včas, ubylo

Podíl dospělých Čechů, kteří neplatí včas dluhy, klesl meziročně z 5,5 na 5,07 procenta. Schopnost lidí splácet závazky se tak i přes epidemii koronaviru a s ní související opatření zlepšila. Ke konci března bylo v Registru fyzických osob SOLUS zapsáno celkem 447 tisíc lidí s dluhem po splatnosti. Tedy o 43 tisíc méně než před rokem.

Celkový dluh neuhrazený v termínu splatnosti se za posledních 12 měsíců ztenčil o 4,5 miliardy na 33,8 miliardy korun.

Informovalo o tom sdružení SOLUS, které svým šedesáti členům, mezi nimiž jsou například banky a operátoři, umožňuje přístup k informacím o lidech s potížemi se splácením závazků. 

Ke snižování počtu osob v prodlení přispívá vstřícnost firem k odkladům splátek či restrukturalizaci dluhů. Společnosti rovněž odpovědně prověřují, komu půjčí nebo poskytnou své služby.

I přes potěšující čísla je na místě zvýšená opatrnost. Rostoucí ceny energií i nákladů na další běžné výdaje domácnosti budou mít významný dopad do rodinných rozpočtů.
Jan Stopka | tajemník sdružení SOLUS

Při problémech ihned kontaktujte věřitele

Přes klesající počet osob v registru nicméně roste množství neplatících dlužníků, kteří žádají o další úvěr či službu s odloženou splatností. „Na přelomu roku jsme reportovali informaci o existenci dluhu po splatnosti v průměru u 15 prověřovaných klientů ze sta,“ uvedl tajemník sdružení SOLUS Jan Stopka.

Zároveň nabádá spotřebitele k obezřetnosti. Zhoršující se ekonomický výhled i rostoucí sazby u úvěrů na bydlení, kterým nyní končí fixace, mohou negativně ovlivnit rodinné rozpočty.

„Zvýšená opatrnost je bezesporu na místě. Rostoucí ceny energií i nákladů na další běžné výdaje domácnosti budou mít významný dopad do rodinných rozpočtů. Stále platí, že není vhodné půjčovat si na dovolenou či jiné nákupy, které nepřináší rodině trvalou a potřebnou hodnotu. A pokud se dostane spotřebitel do problémů se splácením svých závazků, měl by bez zbytečného odkladu kontaktovat své věřitele a hledat společně s ním cestu, jak situaci co nejlépe zvládnout,“ doporučuje Stopka.

Zdaleka nejčastější příčinou nesplácení závazků je ztráta zaměstnání.
Jaroslava Palendalová | generální ředitelka společnosti KRUK

Průzkum: Závazek po splatnosti má 7 procent Čechů

Zjišťováním počtu závazků po splatnosti se v průzkumech dlouhodobě zabývá také společnost KRUK zaměřující se na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Z posledního šetření, které společnost dělala mezi lidmi staršími 18 let, vyplynulo, že nějaký závazek po splatnosti má více než 7 procent Čechů. I přes rekordní inflaci nejde o vysoké číslo. Lidí ve finanční tísni je přibližně stejně jako loni.

 Třetina lidí v anketě přiznala, že se opozdila se splátkou u banky. Následovaly půjčky u nebankovních poskytovatelů úvěrů a až poté neuhrazené poplatky za bydlení a služby jako jsou telefony a internet.

Třicet sedm procent respondentů z řad neplatičů uvedlo, že nejčastěji neuhradili závazky ve výši 10 až 100 tisíc korun. Třicet pět procent dlužníků pak nezaplatilo dluhy do 10 tisíc korun.

Výsledky našeho průzkumu ukazují, že závazky po splatnosti má jen o necelé procento více Čechů než v předchozím roce, ale zároveň jsou tyto dluhy menší než dříve. Ženy mají především závazky do 10 tisíc korun a také méně častěji využily možnost odložení splátek. Muži častěji než ženy nezvládají splácet úvěry od nebankovních subjektů a půjčky od přátel a rodiny,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Zdaleka nejčastější příčinou nesplácení závazků je ztráta zaměstnání.  Téměř 30 procent Čechů nesplácí svoje závazky z důvodu nemoci a každý pátý dlužník uvádí jako příčinu nezvládnuté plánování financí.


Autor: Lucie Havlišová

Zdroj foto: Canva.com