Češi nesouhlasí s dalšími úlevami pro dlužníky, ukázal průzkum

Poslanci začnou již brzy projednávat další zákony zmírňující pravidla splácení dluhů. Jak ale vyplynulo z průzkumu agentury STEM/MARK, Češi tak vstřícní k dlužníkům nejsou. Za správné považují, aby se dluh splácel tak dlouho, dokud ho dlužník neuhradí celý.

Převážná část lidí by neměnila ani fungující pravidla exekucí – 78 % vítá, že je možné prodat dlužníkův movitý majetek. Většina by zachovala i svobodnou volbu exekutora. Osobní bankrot považují Češi za příliš mírný, s jeho navrhovaným zkrácením na tři roky by souhlasilo jen 10,5 %. Agentura studii realizovala mezi 1 016 lidmi na přelomu února a března.

Průzkum jasně ukazuje, že většina lidí si stále myslí a trvá na tom, že dluhy se mají platit. Výsledky se prakticky neliší od průzkumu, který na toto téma STEM/MARK realizoval před dvěma lety, a to navzdory aktuální nelehké situaci. V odpouštění dluhů by lidé dnes dokonce byli ještě o něco přísnější,“ komentuje výsledky Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů, pro niž byl výzkum realizován.

Stát má zajistit, aby se věřitel dostal ke svým penězům

Podle většiny Čechů (82 %) má stát pomocí zákonů zajistit, aby se věřitel dostal ke svým penězům. Jen necelých 8 % lidí si myslí, že by zákonodárci měli dlužníkům dluhy odpustit. Za neodpustitelné lidé považují všechny typu dluhů. Nejcitlivější jsou, co se týká dlužné mzdy či výživného. Vstřícnější by naopak byli u půjček příbuzným či přátelům. Více jsou odpuštění dluhu nakloněni mladí do 45 let, starší lidé by je nepromíjeli.

Co se týká vymáhání dluhu, převažuje mezi lidmi názor (56 %), že by věřitel měl mít možnost pohledávku vymáhat do té doby, dokud nebude celá splacena. A 54 % oslovených považuje za správné, aby si mohl k tomu mohl vybrat exekutora, kterému vymáhání svého práva svěří. Opačný názor má 28 % lidí.

Vládní předloha zavádí tříletou lhůtu, po jejímž uplynutí by exekutor musel bezvýslednou exekuci zastavit i bez návrhu a souhlasu věřitele. Ten by postup mohl odvrátit zálohou na náklady řízení. S omezením vymáhání na dobu tří let, jak navrhuje projednávaná novela exekučního řádu, souhlasí pouze 12 % lidí.

Tam, kde by splácení dluhu formou srážek ze mzdy trvalo příliš dlouho, by podle většiny respondentů (78 %) měla být zachována možnost, aby exekutor provedl mobiliární exekuci a prodal dlužníkův zbytný movitý majetek.

Za neomezování mobiliárních exekucí bojuje i Exekutorská komora. V opačném případě by podle ní exekutoři ztratili poslední možnost, jak peníze věřitelům vymoci. „Změny by nakonec měly největší negativní dopad na poctivé věřitele a zodpovědné členy našeho stavu,“ říká prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík.

Zmírnění podmínek pro oddlužení si Češi nepřejí

Poslanci se mají zabývat rovněž zkrácením oddlužení na tři roky pro všechny. Ke smazání dluhu by tak de facto stačilo, aby dlužník splatil během tří let 40 000 korun bez ohledu na to, že dluží třeba milion. Výrazné zmírnění podmínek si ale Češi v průzkumu nepřejí.

Pouze 16 % respondentů považuje za správné, že současná pravidla osobního bankrotu povolují, aby byly dlužníkovi dluhy smazány i v případě, kdy z nich splatí méně než 30 %. Ještě méně lidí (10,5 %) by podpořilo další zmírnění podmínek oddlužení v podobě jeho zkrácení z aktuálních pěti let na tři roky, jak navrhuje vláda.

Podle Staňka průzkum ukazuje, že postoje Čechů jsou v drtivé většině případů odlišné od legislativních změn, které stát v posledních letech zavádí. „Je zřejmé, že pohled zákonodárců je v této věci velmi výrazně zkreslen zájmy a názory hrstky bojovníků za práva dlužníků, kteří jsou bohužel na rozdíl od běžných občanů a věřitelů velmi aktivní v médiích a na sociálních sítích,“ říká.

Na tom, že novela exekučního řádu zvýhodňuje dlužníky a na věřitele se naopak zapomíná, se nedávno shodli i analytici Centra ekonomických a tržních analýz (CETA).

„Úzký pohled svádí k tomu, že má politik tendenci se dívat na dlužníka jako na svého voliče, kterému se snaží pomoci,“ uvedl ředitel CETA Aleš Rod s tím, že postavení dlužníků na úkor věřitelů se zlepšuje již několik let.


Autor: Lucie Havlišová

Zdroj foto: 123rf.com

Zdroj grafů: Závěrečná zpráva z průzkumu Stem/Mark pro Českou asociaci věřitelů

Přečtěte si také

Kdy žádat o snížení výživného? Rozhodující je jedna věc

Čtyřicetiletý otec dvou dětí Mirek pracuje jako číšník. Kvůli koronaviru a dočasně zavřené provozovně přišel o podstatnou část příjmu. Tu tvořily mimo jiné dýška. Může v...

Stát vysílá signály, že „normální je dluhy neplatit“

Členové Občanského sdružení majitelů domů v ČR (OSMD) vždy s velkou opatrností pohlížejí na další a další změny legislativy, které stále více a více omezují práva věřitelů...

Zkrácení doby oddlužení? Sociální pracovníci by ho naopak prodloužili

Zkrátit plošně délku oddlužení z pěti na tři roky? Poslanci zatím o vládním návrhu nerozhodli, pokud by ale verdikt ležel na sociálních pracovnících, ti mají jasno: tři čtvrtiny z...