Dovolená přes internet: V jakých případech můžete odstoupit?

Léto je v plném proudu a lidé se nemohou dočkat dovolené. Spousta z nich si proto dopředu u cestovní kanceláře zamluvila svůj zájezd. Na naši poradu se obrátila paní Kristýna, která si objednala last minute pobyt u moře pro sebe a svou dceru s odjezdem za týden. Dcera ale bohužel onemocněla. Může odstoupit od smlouvy, když od koupě uběhlo sotva pár dnů? 

S nákupem zájezdu jsem záměrně čekala na poslední chvíli. Ceny last minute pobytů totiž bývají často o poznání levnější. Když jsem konečně dovolenou vybrala a zaplatila, dceři najednou vyskočily nějaké pupínky. Bohužel jsme zjistily, že se jedná o neštovice, takže musíme zůstat doma. Zájezd jsem kupovala online přes internet, tak mě napadlo, že bych mohla od smlouvy odstoupit, když ještě neuplynulo 14 dnů, tak jak to jde u jiného zboží v obchodě,“ vypráví paní Kristýna.  

Zájezd jsem kupovala online přes internet, tak mě napadlo, že bych mohla od smlouvy odstoupit, když ještě neuplynulo 14 dnů, tak jak to jde u jiného zboží v obchodě.
Kristýna

Zákonná úprava

Smlouva o zájezdu je upravena v občanském zákoníku, který doslova říká, že smlouvou o zájezdu se pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního ruchu (zájezd). Zákazník se zase zavazuje zaplatit souhrnnou cenu. 

Odstoupení od smlouvy

Od smlouvy o zájezdu může zákazník odstoupit před jeho zahájením vždy. Toto právo mu nesmí být upřeno. Ovšem pozor na storno poplatky, které si cestovní kanceláře za zrušení dovolené účtují. Odstoupit od smlouvy bez toho, aniž by zákazníkovi vznikla povinnost storno poplatky uhradit, lze pouze ve dvou případech:

  1. porušení smlouvy ze strany pořadatele (cestovní kanceláře) - typicky zrušení zájezdu,
  2. mimořádné okolnosti v destinaci zájezdu - například živelné pohromy jako jsou aktuální požáry na ostrově Rhodos, vypuknutí ozbrojeného konfliktu či občanské války. 

Zákon neumožňuje spotřebitelům od smlouvy o zájezdu odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu a bez toho, aniž by museli platit nějakou sankci. Jedná se o výjimku ze spotřebitelské ochrany. Fakt, že byl zájezd objednán telefonicky či prostřednictvím internetu není, bohužel pro paní Kristýnu, nijak zohledňován. Pokud by takto odstoupila od smlouvy, musí zaplatit odstupné ve výši, která je ve smlouvě sjednána. Ta může být různá v závislosti na již vynaložených nákladech cestovní kanceláře, době odstoupení a zahájení zájezdu. Vždy ale platí, že výše odstupného má být přiměřená.

Postoupení smlouvy

Jaké má tedy paní Kristýna možnosti? Kromě výše uvedeného odstoupení od smlouvy spojeného s povinností zaplatit odstupné jí zákon dává ještě možnost smlouvu postoupit. To jednoduše znamená, že místo ní pojede někdo jiný, komu smlouvu takzvaně postoupila. Finanční vyrovnání by pak bylo jen mezi paní Kristýnou a postupníkem. O takovém postupu musí být cestovní kancelář informována dopředu, musí jí být doručen souhlas osob, kterým byla smlouva postoupena, a to ve lhůtě do 7 dnů do odjezdu (případně v kratším čase, pokud do odjezdu zbývá méně než 7 dní). Zároveň vždy platí, že postupník musí splňovat podmínky zájezdu (místo dítěte nemůže jet dospělý a podobně).

Pojištění storna

Spousta cestovních kanceláří i pojišťoven nabízí možnost pojištění pro případ, že byste zájezd chtěli zrušit a nechtěli platit vysoké odstupné. Je to určitě jedna z variant, nicméně v takových případech je důležité důkladně si pročíst podmínky. Je potřeba zjistit, na které situace se to vztahuje a jaká je v daných případech výše spoluúčasti. Ta se obvykle pohybuje v rozmezí 10 až 20 procent.  


Autor: Petra Andresová
Foto:  profimedia.cz