Kolegyně si berou dovolenou a já mám pracovat za ně. Můžu přesčasy odmítnout?

Většina lidí má léto spojené s cestováním, odpočinkem a lelkováním u vody. Pro Hynka (jméno bylo na přání respondenta změněno – pozn. red.) jsou ale letošní prázdniny vidinou stresu a sezení před monitorem počítače. Jeho kolegyně si v červenci berou dovolenou, a Hynkovi šéf oznámil, že bude muset pracovat i za ně. To se mu nelíbí, a tak napsal dotaz do poradny serveru Češi v právu: Má zaměstnavatel na takové jednání právo?

Pracuji v malé redakci jednoho periodika, kde jsme jen tři. Moje kolegyně mají na první tři týdny prázdnin nahlášenou dovolenou. Nedávno za mnou nadřízený přišel s tím, ať počítám, že jejich práce spadne na mě a bude mi muset nařídit přesčasy. Odůvodnil to, že když by přijal brigádníka, stejně by mi moc nepomohl a jen by mě zdržoval tím, abych mu vše vysvětloval,“ popisuje Hynek.

Šéf mu sice nabídl lákavou finanční odměnu, ale ani tak se Hynkovi práce přesčas nezamlouvá. „Představoval jsem si, že po večerech budu jezdit na kole na pivo, a ne řešit inzerci a další věci, které běžně nemám v popisu práce,“ frustruje ho. „Co se stane, když nařízené přesčasy odmítnu? Hrozí mi vyhazov nebo nějaký jiný postih,“ ptá se.

Co se stane, když odmítnu nařízené přesčasy, hrozí mi vyhazov?
Hynek | zaměstnanec

Kdy je potřeba souhlas zaměstnance

Obecně platí, že zaměstnavatel může nařídit zaměstnanci vykonat práci přesčas maximálně v rozsahu 8 hodin týdně a celkem 150 hodin ročně.

Pokud by ovšem rozsah práce přesčas měl při tomto záskoku přesáhnout 8 hodin týdně, což lze očekávat, když dotyčný bude pracovat ‚za tři‘, pak je potřeba jeho souhlas,“ vysvětluje Eva Ostruszka Klusová, advokátka a společník v ostravské kanceláři FORLEX. Upozorňuje, že i tak je vždy potřeba dodržovat minimální nepřetržité odpočinky v týdnu a mezi směnami, což bývá při větším objemu práce problematické.

Pokud by rozsah práce přesčas měl přesáhnout 8 hodin týdně, pak je potřeba zaměstnancův souhlas.
Eva Ostruszka Klusová | advokátní kancelář FORLEX

Zákoník práce uvádí, že zaměstnavatel je oprávněn práci přesčas nařídit jen z vážných provozních důvodů a výjimečně. Toto pravidlo by u záskoku za kolegyně splněno bylo.

Jestliže by se rozsah přesčasů vešel do již zmiňovaných zákonných limitů 8 hodin týdně a pracovník by je odmítl, šlo by o porušení pracovních povinností.

Jaké následky z něj zaměstnavatel může vyvodit, tedy zda to bude důvodem pro výtku, odnětí nenárokové složky mzdy či třeba rovnou ukončení pracovního poměru, pak závisí vždy na míře závažnosti toho kterého konkrétního porušení. Ta se přitom posuzuje s přihlédnutím ke všem okolnostem daného případu. Záleželo by tak třeba na tom, z jakého důvodu zaměstnanec odmítl přesčas pracovat, jaké negativní důsledky to pro zaměstnavatele mělo, ale i jak dlouho předem zaměstnanec o této povinnosti věděl,“ popisuje Ostruszka Klusová.

Pokud by rozsah práce přesčas nepřesáhl 8 hodin týdně a pokud by přesčasová práce byla nařízena výjimečně, z vážných provozních důvodů, pak souhlasu zaměstnance netřeba.
Eva Ostruszka Klusová | advokátní kancelář FORLEX

Zákon chrání mladistvé a těhotné

Povinni vykonat nařízenou práci přesčas jsou všichni zaměstnanci vyjma těhotných žen a mladistvých. Pracovníkům pečujících o dítě do jednoho roku věku nemůže nadřízený přesčas nařídit jednostranně, ale mohou se na nich v případě zájmu dohodnout. Ze samotné definice práce přesčas se dá podle advokátky dovodit ještě i zákaz nařízení práce přesčas u zaměstnanců pracujících na takzvaný částečný úvazek.

Za práci navíc odměna

Práce přesčas samozřejmě nemůže být vykonávána bezúplatně. Zaměstnanci za ni vždy náleží mzda, na kterou by měl nárok, kdyby tuto práci vykonával ve své běžné pracovní době. K této mzdě pak musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci ještě příplatek nebo náhradní volno v rozsahu vykonané práce přesčas.

„Minimální výši příplatku stanovuje zákoník práce na 25 procent průměrného výdělku, nicméně zaměstnavatel a zaměstnanec se mohou dohodnout i na vyšší částce,“ říká Ostruszka Klusová.  Právě vyšší odměnu za přesčasy zaměstnavatelé v praxi využívají často k tomu, aby zaměstnance motivovali k výkonu práce přesčas i nad rámec povinného rozsahu.


Autor: Lucie Havlišová

Zdroj foto: cyano66 | Canva.com