Jak dlouho čekat na vrácení dluhu aneb nástrahy promlčení

Na naši poradnu se obrátila paní Ivana. Ta před pár lety půjčila své kamarádce finanční obnos, který jí ale dodnes nevrátila, přestože opakovaně slibuje, že tak učiní „po příští výplatě“.  Jak má paní Ivana postupovat a na co si má dát pozor? Může být její nárok promlčený?

Před třemi lety v létě jsem půjčila svojí kamarádce částku 15 tisíc korun s tím, že mi ji do půl roku vrátí. Sepsaly jsme i krátkou smlouvu o tom, že převzala peníze a že je má do 1. února 2020 zaplatit zpět. Nejednalo se o žádnou horentní sumu, navíc kamarádka chodí do práce a vydělává, takže jsem žádné obavy neměla,“ uvádí do situace paní Ivana.

Termín vrácení ale nedodržela a teď  už x měsíců jenom slibuje, že mi peníze vrátí, každopádně reálně se k tomu vůbec nemá... bohužel už jí moc nevěřím a bojím se, aby se to nepromlčelo,“ dodává Ivana.

Jejím slibům už nevěřím a bojím se, aby se to nepromlčelo...

Co to je promlčení

Promlčení je institut občanského práva, který má motivovat věřitele, aby včas vymáhali své pohledávky. Promlčením právo nezaniká, ale dochází k jeho oslabení. A co to vlastně znamená? Zeptali jsme se právníka Martina Jansy

Pokud po uběhnutí promlčecí lhůty svůj nárok zažalujete a dlužník uplatní námitku promlčení, tak vám soud nárok nepřizná, “ vysvětluje. „Soud ovšem nesmí dlužníka na promlčení upozornit, a pokud ten námitku promlčení neuplatní, soud nárok přizná,“ dodává Jansa. 

Paní Ivana má z důkazního hlediska štěstí, že uzavřela smlouvu písemně a že v ní má jasně specifikované datum, do kdy má kamarádka peníze vrátit. V případě soudního řízení jí takto odpadne náročné dokazování o tom, zda jí peníze půjčila, kdy to bylo a do kdy je musí vrátit.

Délka promlčení

Obecná délka promlčecí lhůty jsou 3 roky. Uplatní se u většiny smluvních závazků. Smluvně může být modifikována s tím, že nesmí být nikdy kratší než 1 rok, a nikdy delší než 15 let. U některých druhů subjektivních práv délku promlčecí lhůty stanoví přímo zákon, typicky u uznání dluhu, kdy je lhůta desetiletá. V některých případech se rozlišuje i takzvaná subjektivní a objektivní délka. To se týká například náhrady škody, kdy objektivní běží ode dne, kdy se škoda stala a subjektivní ode dne, kdy jsem se o ní dozvěděl. V případě paní Ivany se uplatní tříletá lhůta.

Běh promlčení

Promlčecí lhůta začíná běžet zpravidla dnem, kdy právo mohlo být poprvé uplatněno u orgánu veřejné moci, typicky soudu, což je v případě paní Ivany v den splatnosti pohledávky. Jelikož půjčka měla být vrácena do 1. února 2020, promlčecí lhůta začíná běžet již 1. února 2020 a uplyne 1. února 2023. Z toho tedy jasně vyplývá, že pohledávka promlčená není a paní Ivana může bez rizika podat žalobu. „Podáním žaloby se běh promlčecí lhůty staví a ta dále neběží,“ říká Jansa. „Je nutné si dát ovšem pozor na to, aby žaloba byla fyzicky u soudu nejpozději poslední den lhůty, nestačí ji poslední den poslat,“ doplňuje.

Je nutné si dát ovšem pozor na to, aby žaloba byla fyzicky u soudu nejpozději poslední den lhůty, nestačí ji poslední den poslat.

Co se nepromlčuje

Podle zákona se promlčují všechna majetková práva s výjimkou těch, o kterých zákon stanoví, že se nepromlčují. Těch je ale opravdu minimum a patří sem například právo na přiměřené zadostiučinění za újmu na osobnostních právech. 

Zásadně se nepromlčují tato práva:

 • právo na výživné,
 • právo vlastnické,
 • právo domáhat se rozdělení společné věci,
 • právo na zřízení nezbytné cesty,
 • právo na vykoupení reálného břemene.

POZOR! U výživného platí, že se nepromlčuje nárok jako takový, jednotlivé dávky se ale promlčují v obecné tříleté lhůtě. Žádáte-li o dlužné výživné, pak to lze pouze 3 roky zpětně, byť by vám bylo dluženo déle.

Právní rady na závěr

 1. Smlouvy i třeba na malé částky sepište písemně, nemusí se jednat o žádný složitý elaborát, stačí pár řádků, ale velmi to zjednoduší případnou důkazní situaci.
   
 2. Hlídejte si splatnost svých pohledávek, je hezké dlužníkovi vyhovět a se splacením posečkat, ale ne déle než 3 roky.
   
 3. Neostýchejte se podat žalobu, pokud se blíží doba promlčení, vždy ji v případě zaplacení můžete vzít zpět nebo s dlužníkem před soudem uzavřít smír.

Autor: Petra Andresová

Foto:  sergiimostovyi | Canva.com