Pravidla pro vracení zboží koupeného na internetu. Do kdy jej můžete vrátit?

Spousta lidí vybírá zboží raději na internetu z pohodlí domova. Nejenže se tak vyhnou předvánočním frontám při nákupu dárků, ale na e-shopech často narazí i na příznivější ceny. Nevýhodou je ovšem fakt, že zákazník koupené věci uvidí až v momentě, kdy jsou mu doručeny, a nemusí tak odpovídat představám kupujícího či obdarovaného. Právnička Petra Andresová připomene, jaká postupovat, když chceme zboží koupené na internetu vrátit.

Nakupování v eshopech patří mezi takzvané smlouvy uzavřené distančně. Sem bychom zařadili například také uzavírání smluv telefonicky či objednávky z katalogu. Fakt, že zákazník neměl možnost prohlédnout si zboží osobně, osahat jej a případně nákup prodiskutovat s prodavačem, ho staví do znevýhodněného postavení. Proto mu zákon dává jedinečné právo na bezdůvodné odstoupení od smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů.

To jednoduše řečeno znamená, že pokud se zbožím nejste z jakéhokoliv důvodu spokojeni, můžete jej vrátit, aniž byste uvedli důvod.  V právu jde o zcela výjimečný případ. Žádná jiná právní situace bezdůvodné odstoupení neumožňuje.

Ustanovení o 14denní lhůtě pro bezdůvodné odstoupení od smlouvy se vztahují pouze na takzvané spotřebitelské smlouvy, kde je na jedné straně spotřebitel a na druhé podnikatel. Neplatí na smlouvy uzavřené pouze mezi podnikateli ani pouze mezi spotřebiteli.

Od kdy lhůta běží?

 • Čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení neběží ode dne uzavření smlouvy, nýbrž až od převzetí věci.
   
 • Následující den poté, co jste zboží převzali, je prvním dnem 14denní lhůty. Zboží pak máte možnost zaslat zpátky i v poslední den této lhůty.
   
 • Pokud by se jednalo o zboží rozdělené na několik částí, tak lhůta běží až od dodání poslední dodávky.
   
 • V případě, že jde o opakované plnění (typicky předplatné časopisu, jehož jednotlivá čísla chodí každý měsíc), lhůta pro odstoupení běží už od prvního dodaného čísla.
   
 • V případě, že by v obchodních podmínkách chyběla zmínka o možnosti odstoupit od smlouvy, lhůta se prodlužuje na 1 rok a 14 dnů, případně začíná běžet standardní 14denní lhůta od chvíle, kdy byl zákazník poučen.
   
 • Na možnost odstoupit od smlouvy nemá vliv fakt, že jste si zboží vyzvedli osobně v kamenné prodejně. Klíčové je, že jste jej objednali „na dálku“ přes internet.

Jak má odstoupení vypadat?

Odstoupení od smlouvy nemá ze zákona povinnou písemnou formu, ale lze ji jednoznačně doporučit. Slouží především jako prokazatelný projev vůle, že od smlouvy odstupujete a v případném soudním řízení by sloužila jako důkaz. Spousta e-shopů nabízí formuláře k odstoupení od smlouvy přímo na svých stránkách. Formuláře bývají často i součástí dodávky zboží. V případě že tomu tak není, je ideální poslat písemné odstoupení prodejci buď poštou, nebo e-mailem.

Co se děje po odstoupení od smlouvy?

Odstoupením se smlouva od počátku ruší a obě smluvní strany jsou povinny si vrátit plnění. Co to znamená? Zákazník je povinen do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit zboží na vlastní náklady (obvykle se provádí současně odstoupení i vrácení, ale není to nutné). Prodejce je zase povinen ve stejné lhůtě vrátit zákazníkovi peníze včetně počátečních nákladů na dodání zboží.  E-shop by měl k vrácení peněz použít stejný způsob, jakým platil zákazník, pokud se nedohodli na něčem jiném

Které zboží není možné vrátit?

 • Zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele, například zkrácené kalhoty,
   
 • zboží, které podléhá rychlé zkáze, typicky potraviny,
   
 • zboží v hygienickém obalu, které nelze po rozbalení vrátit,
   
 • software, knihy a časopisy, u kterých došlo k porušení jejich původního obalu,
   
 • dodávky novin, periodik nebo časopisů,
   
 • ubytování, doprava, stravování nebo využití volného času, pokud jsou objednané na určený termín, například lístky na koncert,
   
 • zboží, které již bylo používáno.

Co když prodejce odmítá vrátit peníze?

V takovém případě je ideální prodejce vyzvat písemně k vrácení dlužné částky spolu s popisem situace. V rámci něj je dobré doložit číslo objednávky, kopii dokladu o jejím zaplacení, výpis z účtu a také kopii dokladu o jejím vrácení. Pokud prodejce i tak odmítá peníze za vrácené zboží vydat, má zákazník právo požadovat finanční částku soudní cestou. Na tyto situace se již žádná speciální úprava nevztahuje.

Současně je možné kontaktovat Českou obchodní inspekci, která zajišťuje mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v takzvaném režimu ADR (alternative dispute resolution). Jeho cílem je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran bez nutnosti zásahu soudů.

Ustanovení o 14denní lhůtě pro bezdůvodné odstoupení od smlouvy se vztahují pouze na takzvané spotřebitelské smlouvy, kde je na jedné straně spotřebitel a na druhé podnikatel. Neplatí na smlouvy uzavřené pouze mezi podnikateli ani pouze mezi spotřebiteli.


Autor: Petra Andresová

Foto:  gerenme | Canva.com