Jak podat exekuční návrh na neplatiče dluhů?

Máte soudem vydaný platební rozkaz nebo rozsudek, ale dlužník stejně nezaplatil? Potom vám nezbývá, než se obrátit na soudního exekutora a podat takzvaný exekuční návrh.
Jak na to? Poradíme ve třetím díle našeho video seriálu STRUČNĚ A JASNĚ.

Shrnutí celé problematiky najdete ve videu, které jsme pro vás připravili s odborníky z České asociace věřitelů. ↓ 

Aktuálně se v rámci České republiky můžete obrátit na jednoho ze 155 soudních exekutorů. Volba je čistě na vás, můžete si vybírat. Určitě doporučujeme proklepnout si exekutory v recenzích na internetu. Vzájemně se od sebe totiž odlišují kvalitou služeb či úspěšností vymáhání.  

Exekuční titul

Abyste mohli dluh v exekuci vymáhat, potřebujete takzvaný exekuční titul. To znamená listinu, která vás k exekučnímu vymáhání opravňuje. Exekučním titulem je typicky rozhodnutí soudu, tedy rozsudek, usnesení nebo platební rozkaz. Může to být také soudem schválený smír, ale třeba i notářský či exekutorský zápis.

Základní náležitosti exekučního návrhu

Exekuční návrh musí obsahovat:

  • označení soudního exekutora
  • identifikaci dlužníka a věřitele
  • vyčíslení pohledávky
  • označení exekučního titulu
  • podpis věřitele

Náležitosti exekučního návrhu jsou stanoveny ve stěžejním právním předpise exekučního práva, tedy v exekučním řádu. S vypracováním návrhu vám ovšem mohou pomoci i přímo na exekutorském úřadě.

Kam exekuční návrh poslat

Exekuční návrh podáváte vybranému soudnímu exekutorovi poštou, datovou schránkou, anebo osobně právě na exekutorském úřadě.

Kolik to stojí

Za podání exekučního návrhu neplatíte žádný poplatek. Exekutor však může požadovat zálohu na vedení exekuce.

Na co si dát pozor

Při podání exekučního návrhu dejte pozor na časté chyby:

Nezapomeňte přiložit listinné důkazy, přesně označte účastníky a řádně naformulujte, čeho se domáháte.

Pokud si na podání exekučního návrhu netroufáte nebo se chcete na něco zeptat, můžete se obrátit také na poradnu Češi v právu. Rádi vám pomůžeme.


Autor: Václav Havlík

Zdroj video: Češi v právu & Česká asociace věřitelů
Zdroj foto: profimedia.cz