Zrušení EET a další novinky. Co se změnilo v roce 2023?

Zrušení EET, vyšší minimální mzda či nové podmínky otcovské dovolené. Rok 2023 přináší spoustu legislativních novinek. Některé začaly platit již s jeho počátkem, nad jinými stále visí otazníky. Zde přinášíme jejich přehled.

Zrušení EET
Začátkem nového roku odpadá podnikatelům povinnost elektronicky evidovat své tržby. Hlavním argumentem pro zrušení byl velký nárůst bezhotovostních plateb. Jejich počet se podle Hospodářského výboru Senátu loni zvýšil na 60 procent. Dalším důvodem byla podle vlády nadměrná zátěž pro podnikatele i samotný stát, který evidenci spravoval.

Nárůst minimální mzdy
Minimální mzda se k prvnímu dni roku 2023 navyšuje o 1 100 korun. Měsíční zaručená mzda při práci na plný úvazek tedy aktuálně nemůže být nižší než 17 300 korun. Minimální hodinová mzda vzrostla z 96,40 korun na 103,80 korun. Tato novinka platí pro odměny za práci v pracovněprávním vztahu, který nemusí být založený pouze na pracovní smlouvě, ale i na dohodě o provedení práce či na dohodě o pracovní činnosti.

Nové parametry otcovské dovolené
Otcovská dovolená se nově dostává na roveň mateřské dovolené.  Otec je tedy nyní chráněn stejně jako matka. To znamená, že po dobu čerpání otcovské dovolené nemůže dostat výpověď a ani mu nemůže být okamžitě zrušen pracovní poměr.  Zároveň má po svém návratu do zaměstnání nárok na původní práci a pracoviště. Dávka otcovské poporodní péče (takzvané otcovské), se vyplácí nově i otcům, jejichž dítě se narodilo mrtvé.

Částečné zrušení pracovně lékařských prohlídek
Jednou z velkých novinek v rámci takzvaného antibyrokratického balíčku je zrušení části lékařských prohlídek. Více jsme o nich psali například ZDE. Povinné vstupní kontroly při nástupu do nového zaměstnávání zůstávají v platnosti, nicméně ministerstvo plánuje u nerizikových profesí jejich regulaci. Periodické pracovnělékařské prohlídky, jež se opakují v pravidelných termínech, budou povinné jen u profesí, které:

  • jsou podle zákona o ochraně veřejného zdraví zařazeny do rizikových kategorií,

  • spadají do profesních rizik,

  • u nichž jsou součástí rizikové faktory, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci.

U ostatních budou tyto prohlídky na bázi dobrovolnosti. Změna má ulehčit vytíženosti lékařů a zaměstnavatelům ušetřit stamiliony.

Zvýšení nezabavitelné částky
Od 1. ledna 2023 zůstane dlužníkům v exekuci či insolvenci více peněz pro jejich osobní potřebu. Může za to vládní navýšení takzvané nezabavitelné částky. Ta se vypočítá z výše životního minima, normativních nákladů na bydlení a počtu vyživovaných osob.

Základní nezabavitelné minimum bylo navýšeno přibližně o 2 500 korun na 13 638 korun pro jednotlivce bez vyživovací povinnosti. Částka, nad kterou se sráží bez omezení, činí 30 685,50 korun.

Povinné datové schránky pro živnostníky a další OSVČ
Od 1. ledna 2023 došlo k automatickému zřízení datových schránek živnostníkům, spolkům a nadacím. Podle Ministerstva vnitra je digitalizace jednou z jeho priorit. Noví uživatelé budou ve třech vlnách od ledna do března 2023 postupně dostávat své přihlašovací údaje. V současnosti je datových schránek 1 667 000 a roste i zájem jejich dobrovolných uživatelů.

Změny v daních
K mnoha novinkám dochází tradičně u daní. Velkou změnou pro podnikatele je zvýšení ročního obratu pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty (DPH) z 1 milionu na 2 miliony korun. Každý podnikatel, který překročí obrat 2 miliony korun za 12 po sobě jdoucích měsíců, se ze zákona stává plátcem daně. Přihlášku k DPH lze podat pouze elektronicky prostřednictvím daňového portálu. Stávající plátci, kteří tohoto obratu nedosáhnou, mohli požádat o zrušení registrace. Důvodem pro tuto změnu bylo dle vládního prohlášení odlehčit nepřiměřenou administrativní zátěž podnikatelům.

Daňové přiznání k dani z příjmů budou od Nového roku podávat pouze lidé, jejichž roční zdanitelné příjmy přesáhnou 50 000 korun. Do konce roku 2022 byla hranice 15 000, spoustě lidí tedy odpadne povinnost podávat daňové přiznání.

Sazba spotřební daně u tabákových výrobků vzroste o 5 procent a částka paušální daně bude nově odstupňována do tří pásem dle výše příjmu a kategorie poplatníka.

Novinky, které se teprve chystají

Daňové Milostivé léto
Vláda chce i nadále pokračovat s akcí Milostivé léto. V následujících týdnech má být projednán návrh Ministerstva financí, který by v případě schválení umožnil dlužníkům zbavit se dluhů na daních a sociálním pojištění. Opět by tedy stačilo, aby dlužník (fyzická osoba) zaplatil takzvanou jistinu daňového nedoplatku a další poplatky by mu byly odpuštěny.

Právní zakotvení homeoffice a změny u dohod
V průběhu roku 2023 by měla vstoupit v účinnost novela zákoníku práce, která se týká podmínek a pravidel homeoffice. Ty by měly být stanoveny písemně a dohoda by měla přesně definovat: místo, způsob komunikace, možnosti kontroly a i náhradu nákladů, které takto zaměstnanci vzniknou. Řeší se i možnost nároku na dovolenou či příplatky za víkendovou práci u „dohodářů“. Účinnost i konečné parametry novely pro vás budeme sledovat.


Autor: Petra Andresová
Foto:  profimedia.cz