Konec falešných slev? Velká novela spotřebitelského práva je tu

Dne 6. ledna 2023 nabyla účinnosti zásadní novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Na základě ní vznikly podnikatelům nové povinnosti a významné změny čekají také na spotřebitele. Zákaz falešných slev a recenzí nebo otočené důkazní břemeno u reklamací. Souhrn toho nejdůležitějšího přináší článek právničky Petry Andresové.

Zákaz falešných slev

Téměř při každém brouzdání po internetu musí člověk odolávat svodům neuvěřitelných nabídek, výhodných slev a akcí, které se nebudou opakovat. Tyto marketingové strategie působí psychologicky velice dobře napříč inteligenčním spektrem a není lehké jim odolat. Akce jsou však často pouze umělé. Obchodníci jednoduše navýší cenu, aby sleva byla markantnější – tedy například kšiltovku, kterou standardně prodávali za 500 korun, najednou prodávají za 800 korun, ovšem s 50procentní slevou. To už je nabídka, která stojí za úvahu. Druhý lehce propracovanější systém spočívá v obdobném jednání, kdy obchodník cenu zvedne již nějakou dobu před slevou, aby to bylo uvěřitelnější.

Novela by tyto nekalé postupy měla výrazně omezit. Od 6. ledna se musí cena zlevněného zboží odvíjet od jeho nejnižší ceny za posledních 30 dní, spotřebitel zároveň musí být o vývoji cenové hladiny informován.  Pokud bylo zboží v nabídce kratší dobu než 30 dnů, uvádí se při slevě nejnižší cena za uplynulou dobu.

Co sem nespadá? Potraviny a další věci s krátkou dobou spotřeby nebo zboží podléhající rychlé zkáze, typicky řezané květiny či zákusky, nebo pokud se jedná o kombinovanou či podmíněnou nabídku, například „tři za cenu dvou“ nebo věrnostní program.
V případě, že by prodejce nová pravidla porušil, vystavuje se riziku pokuty až do výše 5 milionů korun.

Cena zlevněného zboží se musí nově odvíjet od jeho nejnižší ceny za posledních 30 dní.

Stop neověřeným recenzím

Spousta potenciálních zákazníků si pročítá uživatelské recenze a věří jim. Nechvalně známou praxí se ovšem v posledních letech stalo psaní smyšlených referencí a hodnocení, ať už přímo prodejcem nebo na jeho objednávku. Prodejci jsou proto nově povinní informovat, zda a jak ověřují, že se jedná o recenze od skutečných zákazníků. Tato povinnost se týká všech recenzí na webovém rozhraní podnikatele. Její splnění mohou provozovatelé e-shopů zajistit například tak, že recenze budou moci přidat pouze registrovaní uživatelé nebo že budou navázány na konkrétní čísla objednávek. V případě, že se jedná o recenzi neověřenou, je povinnen to podnikatel uvést.

Výskyt falešných recenzí na webu podnikatele je nově nekalou obchodní praktikou, za níž opět hrozí pokuta až do výše 5 milionů Kč, a navíc se spotřebiteli prodlouží lhůta k odstoupení od smlouvy bez udání důvodu na 90 dní

Objednávkové tlačítko

Po zrekapitulování objednávky, výběru platební metody a dopravy spotřebitel obvykle odklikl tlačítko „objednat“ nebo „odeslat objednávku“. To už nebude stačit. Podle nové právní úpravy musí z objednávkového tlačítka jednoznačně vyplývat, že se zákazník zavazuje k platbě. Doporučuje se tedy například tlačítko s popisem „objednávka zavazující k platbě“ či jiný zřetelně čitelný text s obdobným významem.

U reklamací bude v prvním roce ležet důkazní břemeno na podnikateli – tedy věc se bude považovat za vadnou, ledaže by podnikatel dokázal, že věc vadná nebyla.

Reklamace

Známým pravidlem je, že spotřebitel je oprávněn vytknout vadu věci ve lhůtě 24 měsíců od převzetí. Tato lhůta zůstává, ale nově platí právní fikce, že projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Co to znamená? Značně to vylepšuje práva spotřebitele, protože v prvním roce bude ležet důkazní břemeno na podnikateli – tedy věc se bude považovat za vadnou, ledaže by podnikatel dokázal, že věc vadná nebyla. Po roce přechází tato povinnost na spotřebitele.

Spotřebitel může přednostně požadovat opravu nebo výměnu věci za novou bez vad. Teprve je-li to nemožné nebo příliš nákladné, může odstoupit od smlouvy. Odstoupit nebo požadovat slevu může také, pokud vadu prodávající odmítne odstranit nebo ji neodstraní, jedná se o opakovanou vadu, podstatné porušení smlouvy nebo je-li zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodejce musí také zaslat spotřebiteli informaci o způsobu jejího vyřízení.

Velkou novinkou je, že pokud podnikatel tuto lhůtu nestihne, může spotřebitel odstoupit od smlouvy, nebo požadovat přiměřenou slevu.

Aktualizace programů a aplikací

Zajímavou novinkou je, že prodejce, od kterého si spotřebitel zakoupí počítačový program, software či aplikaci, je povinen zajistit nezbytné aktualizace po dobu 2 let.

Zpřísnění uzavírání smluv po telefonu

Od účinnosti novely už není možné uzavřít smlouvu během telefonického hovoru. Nově každá smlouva sjednaná telefonicky musí být pro svou platnost dodatečně akceptována spotřebitelem poté, co je mu zaslán text smlouvy.

Prodloužení lhůty k odstoupení ze 14 na 30 dnů

V případě smluv, které jsou uzavřeny na prodejních akcích, mimo prodejní prostory podnikatele nebo u spotřebitele doma se prodlužuje zákonná lhůta pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ze 14 na 30 dnů.  U smluv uzavřených distančně, typicky u eshopů 14denní lhůta zůstává.

Návody

Každý spotřebitel musí k výrobku obdržet návod, ať už v papírové či elektronické podobě. Návod umístěný pouze na webových stránkách prodejce však není dostatečným řešením, protože by jej podnikatel mohl časem měnit či odstranit.


Autor: Petra Andresová

Foto:  profimedia.cz