Omezení množíren či zákaz prodeje předmětů s Hitlerem. Co je nové v trestním právu?

Většina z nás se s trestním právem naštěstí příliš nesetkává, nicméně je dobré udržovat si alespoň základní přehled. Věděli jste, že se změnila hranice trestnosti z pěti tisíc korun na deset tisíc? Že zákonodárce chce konečně zatočit s množírnami zvířat a více postihovat jejich týrání? Že se pro řidiče, kteří pozbyli řidičské oprávnění, chystá povinný terapeutický program? Shrnutí nejdůležitějších trestněprávních změn za poslední dva roky najdete v článku.

Škoda nikoli nepatrná je 10 000 korun a více

Hranice výše škody, která odlišuje některé trestné činy od přestupků, se navýšila, a to hned dvojnásobně. Tento fakt má vliv mimo jiné na vyhodnocení závažnosti jednání potenciálního pachatele a s tím související trestní sazbu.
Trestným činem krádeže, zpronevěry nebo třeba poškození věci jsou od 1. října 2020 pouze činy, kde výše škody přesáhne hranici 10 000 korun. Pokud bude škoda nižší, pak se jedná pouze o přestupek, který řeší obce, nikoliv soudy. Mezi odbornou veřejností zaznívají jak pozitivní, tak negativní ohlasy. Kritici se obávají, že vlivem této změny dojde k umělému snížení počtu trestných činů a zároveň k nárůstu množství přestupků. To by prý mohlo nadměrně zatížit administrativu obcí. Druhá strana naopak vítá, že se sazby po bezmála dvaceti letech změnily, a lépe tak reflektují aktuální životní úroveň či inflaci.

A jak by to bylo v případě, kdy by vám zloděj ukradnul ukradl kolo v hodnotě 7 000 korun v únoru 2020 (za staré právní úpravy), ale věc se dostala před soud až v lednu 2022 (za nové právní úpravy)? Pokud by se jednalo o dosud pravomocně neskončenou věc, pak by se podle obecných zásad trestního práva použila ta zákonná úprava, která je pro pachatele příznivější. V tomto případě by to byl tedy pouze přestupek.

Zpřísněná ochrana zvířat přinesla nový trestný čin i trest

U trestného činu „týrání zvířat“ byly změněny podmínky trestnosti tak, aby bylo možné postihovat i jednání, které dosud trestné nebylo. V červnu 2020 k němu navíc byla do trestního zákoníku přidána nová skutková podstata trestného činuchov zvířat v nevhodných podmínkách“. Díky ní by mělo být možné lépe postihovat problematiku tzv. množíren. Trestné je nejen chovat zvířata v nevhodných podmínkách, ale i finančně profitovat z této činnosti.

Kromě této nové skutkové podstaty navíc v trestním zákoníku přibyl i nový trest s názvem „zákaz držení a chovu zvířat“. Pokud by tedy někdo choval zvířata v nevhodných podmínkách, může mu soud uložit kromě peněžitého trestu či trestu odnětí svobody i trest zákazu držení a chovu zvířat, na jehož dodržování bude dohlížet Krajská veterinární správa.

Zákaz komerčního šíření předmětů s nacistickou tématikou

Trestný čin s poměrně složitým názvem „založení, podpora a propagace hnutí, která směřují k potlačení práv a svobod člověka“, obsahuje trestní zákoník už dlouho.

Ovšem stíhat podle něj člověka, který ve velkém prodává kupříkladu předměty s nacistickou tématikou, bylo dosud velmi problematické.

To se ukázalo i v případě, kdy jedno české nakladatelství vydalo kalendář s podobiznami nacistických pohlavárů a nabízelo k prodeji také propagační předměty s Adolfem Hitlerem či Josifem Stalinem. Kauzu, které si všimla i zahraniční média, vrátil soud v prosinci loňského roku státnímu zástupci k došetření.  Obvinění se se totiž hájí tím, že jejich úmyslem nebyla podpora jakékoli ideologie, nýbrž pouze podnikatelský zisk.

Obdobné situace by proto měla od roku 2022 řešit zbrusu nová skutková podstata trestného činu s názvem „šíření díla k propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka“. Ta prodej a šíření takovýchto věcí s účinností od 1. ledna 2022 zakazuje. Výjimku dostanou pouze specializované subjekty jako jsou knihovny a muzea.

Povinný terapeutický program pro trestané řidiče

Pro řidiče, kteří pozbyli řidičské oprávnění v důsledku trestné činnosti, například proto, že způsobili dopravní nehodu s ublížením na zdraví nebo řídili pod vlivem alkoholu, se zavede povinný terapeutický program. Ten bude navázán na trest zákazu činnosti a jeho absolvování bude podmínkou pro navrácení řidičského oprávnění. Program povede Centrum dopravního výzkumu podřízené ministerstvu dopravy. Oproti původním plánům však tato povinnost nabyde účinnosti až 1. července 2023.

Další novinky

Promlčecí doba u zvlášť závažných zločinů jako je vražda nebo trestné činy spojené s privatizačními projekty, se prodloužila z 20 na 30 let.

Po slovenském vzoru byl zaveden institut Prohlášení viny. Pokud obžalovaný před soudem prohlásí svou vinu a souhlasí s právní kvalifikací, pak soud nemusí provádět související dokazování, což trestní proces velice urychlí.

Další novinka se týká peněžitého trestu. Trestní zákoník nyní přímo vybízí soud, aby na úkor trestu odnětí svobody zvážil uložení tohoto alternativního trestu. Zákonodárce tak chce snížit počet krátkodobých či podmíněných trestů odnětí svobody, jež soudy udělují nejčastěji. Peněžitý trest soud podle okolností může rozdělit do splátek či odložit jeho splatnost. Po jeho zaplacení se na pachatele hledí jako by nebyl odsouzen.

Obecný trend v trestání pachatelů směřuje právě k ukládání alternativních trestů, které by měly ulehčit návrat odsouzených do běžného života. Resocializaci by mohlo usnadnit také nové oprávnění ředitelů věznic. Ti nyní mohou umožnit odsouzeným využívat vězeňskou výpočetní techniku za účelem absolvování rekvalifikačních kurzů či vzdělávacích programů.


Autor: Petra Andresová

Zdroj foto: www.canva.com

Přečtěte si také

Končí obtěžující telefonáty i vylhané recenze: Spotřebitelské změny 2022

Víte, jaké novinky čekají na spotřebitele v roce 2022? Chystá se konec falešných slev, tlačítková novela, zákaz automatického prodlužování smluv, změny v oblasti reklamační lhůty...

Kam vyhodit vánoční stromeček a co dalšího mění nový zákon o odpadech?

Nový zákon o odpadech přinesl od 1. ledna 2022 mnoho změn. Zavádí třídící slevy, omezuje a zdražuje skládkování, mění právní úpravu poplatku za komunální odpad a také stanovuje...

Sokol: Ochráncům dlužníků by mohlo vadit i častější ukládání peněžitých trestů

Ve velkém seriálu INFO.CZ Tresty budoucnosti jsme nabídli prostor rovněž nejznámějšímu českému advokátovi Tomáši Sokolovi, který stojí v čele Unie obhájců a zároveň je...