Požáry v Řecku: Máte nárok na vrácení peněz od cestovní kanceláře?

Aktuální situace na ostrově Rhodos a v dalších středomořských oblastech, kde se stále více šíří požáry, znamená značné problémy nejen pro tamější obyvatele, ale také pro turisty a cestovatele, kteří se rozhodli strávit několik klidných dní na dovolené u moře. Snový pobyt se může velmi rychle proměnit v černou můru. Co dělat, pokud se váš zájezd koná v ohrožených oblastech? Přečtěte si rady odborníků z dTest.

V předešlém článku jsme se věnovali problematice nákupu zájezdu přes internet. Tentokrát se podíváme, jak postupovat, pokud jste si naplánovali dovolenou v místech, která v mezidobí zasáhly ničivé požáry.

Situace A: Ještě jste na dovolenou neodjeli, ale termín se blíží

Pokud vás dovolená v zasažených oblastech teprve čeká, pochopitelně vás napadne otázka, zda vůbec na zájezd odjet. „Musíte rozlišit dvě základní situace. Pokud se jedná o oblast, která je požáry přímo zasažena, pak se jedná o mimořádnou a nevyhnutelnou okolnost, která má významný dopad na poskytování zájezdu. Pokud z tohoto důvodu nezruší zájezd sama cestovní kancelář, máte právo od smlouvy o zájezdu odstoupit a pořadatel je povinen vám vrátit všechny uhrazené prostředky,“ říká Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Jiná bude situace, pokud máte odjet do oblasti, která přímo zasažena není. V takovém případě nelze odstoupit od smlouvy bez zaplacení odstupného, protože mimořádná okolnost musí nastat přímo v místě určení cesty nebo jeho bezprostředním okolí. I přesto se můžete rozhodnout na zájezd neodjet, pak je ale cestovní kancelář oprávněna vám zaúčtovat odstupné dle ujednání ve smlouvě o zájezdu.

Významným vodítkem pro zjištění, zda se jedná o přímo zasaženou oblast, mohou být informace na stránkách Ministerstva zahraničních věcí zde.

Ministerstvo zároveň vyzývá občany, aby se při cestách do zahraničí registrovali v systému DROZD (pakliže je neregistruje cestovní kancelář). Jeho prostřednictvím stát poskytuje aktuální upozornění k cestám a pobytu. V případě mimořádných událostí navíc pomáhá zastupitelskému úřadu organizovat pomoc českým občanům v zahraničí. 

Chtěl bych opětovně vyzvat občany, pokud cestují do zahraničí, a to i do méně exotických destinací –⁠ jako je třeba Řecko nebo Chorvatsko, aby se zaregistrovali v systému DROZD.
Jan Lipavský (Piráti) | ministr zahraničních věcí

Situace B: Již jste odcestovali a požár vás zasáhl na dovolené

Pokud vás požár zasáhl během již probíhající dovolené, pak by měl pořadatel zájezdu zajistit nezbytná opatření pro zajištění vaší bezpečnosti. Ať už se jedná o evakuaci a přesun na jiný vzdálenější hotel nebo o návrat zpět do České republiky. „Taková situace by byla považována za vadu zájezdu, kterou je pořadatel povinen bez odkladu řešit. Mimoto má účastník zájezdu právo také na takzvanou pomoc v nesnázích zahrnující například údaje o zdravotních službách či náhradní cestovní řešení,“ vysvětluje Eduarda Hekšová z dTestu.

Pokud je účastník zájezdu zasažen, ovšem cestovní kancelář se nemá k žádnému postupu v nastalé situaci, pak nezbývá než si zajistit alternativní řešení vlastními silami, a následně požadovat po pořadateli zájezdu úhradu nezbytných nákladů.

V případě pochybení ze strany cestovní kanceláře může cestovatel žádat také úhradu majetkové či nemajetkové újmy. Jedná se například o situaci, kdy by pořadatel zájezdu věděl, že zájezd nemůže být bezpečně realizován, a přesto by cestovatele do místa zájezdu vyslal.


Autor: dTest, Marie Sehnálková

Zdroj foto: profimedia.cz