Učitelem na dobu určitou aneb na prázdniny nezaměstnaný?

Na naši poradnu se s dotazem obrátila paní Irena, která od 22. srpna 2022 nastoupila do nového zaměstnání jako učitelka. Podepsala smlouvu na dobu určitou do 30. června 2023 s příslibem, že jí po prázdninách bude smlouva prodloužena. Paní Ireně se ale nelíbí, že by měla strávit červenec a srpen příštího roku na Úřadu práce nebo po brigádách. Obrátila se tedy na naši poradnu s dotazem, zda je tento postup v souladu se zákonem.

„Vracím se po dvou dětech a pěti letech z rodičovské dovolené do práce a byla jsem moc ráda, že se mi podařilo najít práci u nás ve městě. Návrat do školství byl z mé strany částečně motivován i tím, že budu mít jako učitelka prázdniny. Takto bych prázdniny sice měla, ovšem neplacené a musím říct, že dva měsíční platy by nám doma v rozpočtu opravdu chyběly,“ vypráví paní Irena.

Obecná úprava

Zákoník práce upravuje délku pracovní smlouvy, a to buď na dobu neurčitou nebo na dobu určitou. Většina zaměstnanců samozřejmě preferuje smlouvu na dobu neurčitou. Ta přináší větší jistotu a také je těžší ji ze strany zaměstnavatele ukončit. Smlouvu na dobu neurčitou může zaměstnavatel proti vůli zaměstnance ukončit pouze výpovědí ze zákonem stanovených důvodů. Typicky například při rušení pobočky nebo pro nadbytečnost.

Smlouva na dobu určitou může být uzavřena maximálně na tři roky a prodloužena maximálně dvakrát, v součtu může takový zaměstnanecký poměr trvat až devět let. Poté už musí být se zaměstnancem uzavřena smlouva na dobu neurčitou. V případě že by uzavřena nebyla a zaměstnanec projevil vůli u zaměstnavatele dále pracovat (nejlépe písmeně), platí právní fikce, že se smlouva mění na smlouvu na dobu neurčitou. Minimální délka smlouvy na dobu určitou stanovena není, takže se může klidně jednat pouze o měsíc. Limit dvou prodloužení ale stále platí.

Podle obecné právní úpravy by tedy měla paní Irena smůlu. Ale platí to i pro učitele? Na to jsme se zeptali advokáta Mgr. Stanislava Bártka.

Speciální úprava pro učitele

Naštěstí pro paní Irenu platí pro učitele jiná právní úprava,“ říká Bártek. „S účinností od 25. prosince 2015 platí novela zákona o pedagogických pracovnících, která výslovně zakazuje uzavírat smlouvy na dobu určitou kratší než na dvanáct měsíců. Novela tak reagovala na praxi ředitelů škol, kteří na prázdniny učitele propouštěli a v září opětovně nabírali. “ vysvětluje Bártek.

Podle průzkumů se tato praxe týkala ročně přibližně čtyř tisíc učitelů, kteří buď mohli strávit léto na Úřadu práce, anebo chodit po brigádách. To ale jen stěží nahradilo plný plat a mohlo být také překážkou při získání hypotéky.

Je vcelku překvapivé, že se tyto případy ještě stále objevují, ale úplně výjimečné to neníNa vědomí je také potřeba vzít, že celková doba takového pracovního poměru nesmí přesáhnout ode dne jeho vzniku tři roky,“ dodává Bártek.

Pokud to shrneme, situace u pedagogických pracovníků je následující:

I oni mohou dostat smlouvu na dobu určitou s maximální délkou trvání tři roky, její minimální délka ovšem činí dvanáct měsíců. Smlouva na dobu určitou jim může být dvakrát prodloužena, ovšem celková délka trvání všech smluv u téhož zaměstnavatele nesmí překročit tři roky.

Tedy pokud by například paní Irena uzavřela hned první smlouvu na tři roky, žádné další prodlužování už by se konat nemohlo. Pokud by v takové situaci k prodloužení smlouvy přeci jenom došlo a pedagogický pracovník by písemně uvedl, že na dalším zaměstnávání trvá, pak platí, že se pracovní poměr mění na dobu neurčitou. Výjimku z těchto pravidel tvoří pouze situace, kdy by se například jednalo o záskok za dočasně nepřítomného pedagogického pracovníka.


Autor: Petra Andresová

Foto:  isayildiz | Canva.com