Na brigádu už ve čtrnácti letech? Možná příští léto

Minulý týden bylo ukončeno připomínkové řízení k novele zákoníku práce, která má mimo jiné umožnit práci nezletilých, kterým ještě nebylo 15 let. Ministerstvo si od toho slibuje pokrytí častých výpadků zaměstnanců během letních prázdnin a větší flexibilitu pracovního trhu. O jaké práce se má jednat a jaké budou případné podmínky?

Podle platného a účinného zákoníku práce je zaměstnávání dětí mladších 15 let zakázané, pokud se nejedná o specifické druhy práce. Těmi jsou umělecká, kulturní, reklamní či sportovní činnost. Zákoník práce zároveň zakazuje práci těch, kteří neukončili základní školní docházku. Obě pravidla by se však měla změnit.    

Podmínky práce čtrnáctiletých

Novela stanoví několik podmínek, za kterých bude možné čtrnáctileté zaměstnávat. Ty jsou následující:

  • musí se jednat pouze o lehké práce,
  • pouze po dobu hlavních letních prázdnin,
  • půjde o klasickou pracovní smlouvu nebo dohodu o provedení práce či pracovní činnosti,
  • smlouvu či dohodu bude možné uzavřít jen s písemným souhlasem zákonného zástupce,
  • délka směny mladistvého nesmí překročit sedm hodin denně a délka týdenní pracovní doby 35 hodin týdně,
  • mladiství musí být odměňováni alespoň minimální mzdou (ta je letos 112,50 Kč za hodinu),
  • stejná pravidla se budou týkat i nezletilých, kteří nedokončili základní školní docházku.

O jaké práce se bude jednat

Půjde pouze o výkon lehkých prací, které jsou zařazené do první kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Čtrnáctiletým nebude umožněna například práce v prostředí, kde se podává alkohol, kouří se, práce přes noc nebo fyzicky náročná činnost jakou vykonávají pracovníci stavby. 

A jaká práce by jim naopak měla být umožněna? Podle ministerstva práce a sociálních věcí by mělo jít typicky o prodej zmrzliny či občerstvení, administrativu, táborové vedoucí, doručovatele nebo třeba uklízecí práce. Ministerstvo si slibuje, že díky zapojení čtrnáctiletých do pracovního provozu, již nebude problém, aby si řádní zaměstnanci vzali dovolenou v termínu, který jim vyhovuje. Dalším pozitivem by měla být možnost mladistvých získat praxi a přivýdělek. 

Náhrada škody

V případě, že čtrnáctiletý zaměstnanec způsobí škodu, mají se na něj podle návrhu novely uplatnit standardní ustanovení zákoníku práce. To znamená, že pokud způsobí nedbalostí škodu, zaměstnavatel po něm může požadovat maximálně 4,5 násobek příjmu, který mladistvý má. Škodu způsobenou úmyslně by musel uhradit v plném rozsahu.

Od kdy by to mělo platit?

Pokud zákon projde Poslaneckou sněmovnou i Senátem a podepíše jej prezident, mohl by začít platit od 1. ledna 2025. Týkalo by se tak již příštích letních prázdnin. 


Autor: Petra Andresová
Foto:  Canva