Češi dluží sousedům 170 milionů. Polovina částky je nedobytná

Na 170 milionů korun se vyšplhal dluh, který mají neplatiči vůči svým sousedům. Více jak polovina této sumy je dlouhodobě nevymahatelná. Situaci může navíc zhoršit opakované navyšování takzvané nezabavitelné částky. Tu exekutoři musejí nechat dlužníkům na živobytí.

Dluhy v bytových domech vznikají dlouhodobým neplacením záloh a poplatků ve společných částech domu. Suma za energie, služby či správu se rozpočítává mezi všechny sousedy. Ve chvíli, kdy někdo přestane platit, musí se částka vzít z finančních rezerv domu a doplácí na to všichni, kdo v domě bydlí.

Z analýzy dat našich členů vyplývá, že se výše pohledávek, i těch nedobytných, oproti předešlému roku výrazně zvýšila hlavně u nájemníků družstevních bytů. Alarmující pak je, že 53 procent celkového dluhu se nedaří dlouhodobě vymoci,” říká předseda Svazu českých a moravských bytových družstev SČMBD Jan Vysloužil. Svaz analyzoval výkazy z 248 společenství vlastníků jednotek (SVJ) a družstev, které spravují na 554 tisíc bytů. Finální částka tak může být ještě vyšší.

Dluží hlavně chroničtí neplatiči

Asi 13 procent dlužníků jsou chroničtí neplatiči. V ekonomicky slabých a vyloučených lokalitách přitom často funguje dominový efekt. Ve chvíli, kdy přestane platit jeden družstevník či vlastník, přidávají se postupně ostatní a dochází až ke kompletnímu vybydlení domu.

Neplatiči nejsou senioři nebo matky samoživitelky, s nimi se domluvíme na splátkovém kalendáři, ale velmi často jsou to lidé, kteří si naberou spoustu půjček a ty nesplácejí. Máme tu například mladý manželský pár. Služby v bytovém domě nehradili od roku 2019 a zůstal po nich dluh 200 tisíc korun. Nakonec šli do oddlužení, v konečné fázi je to uspokojeno ze 45 procent. To znamená, že pro účetní závěrku roku 2023 zůstává k dořešení 110 tisíc korun,“ popisuje ředitel Stavebního bytového družstva Vítkovice Jiří Revenda.  Vlastníci teď musejí vyřešit, jakým způsobem peníze uhradí.

Vymahatelnost rapidně klesla

Zatímco před téměř deseti lety se výše nedobytných pohledávek u družstev a SVJ pohybovala kolem 13 procent, loni už to bylo 53 procent. Faktorů je hned několik.

Po čtyřech letech se opět o něco víc uvolnil proces oddlužení, kdy dlužníci už nemají povinnost splatit ani 30 procent dluhu, což bylo dřív podmínkou. To je pro správce bytových domů velká rána. Nejedná se přeci ani o věřitele, kteří by se na dlužníkovi jakýmkoliv způsobem obohatili například o úroky, dluhy vůči nim představují čisté náklady na dům a vznikly vinou dlužníka,” říká Vysloužil s tím, že například banka si může vybrat, komu půjčí. Souseda si ale lidé zvolit nemohou.

„Další palčivý problém je, že bytová družstva nemají přednostní postavení při vypořádání. Dlužníci v bytech nejsou nemajetní, mají svůj podíl, který je možné zpeněžit a umořit tak dluh vůči bytovému družstvu. Jenže k tomu mnohdy nedojde kvůli vícečetným exekucím dlužníka, a tak se na SVJ či družstevníky mnohdy nedostane řada a dlužník se následně oddluží v insolvenci. V důsledku oddlužení se pohledávka bytových družstev i společenství vlastníků vůči neplatičům stává nevymahatelná,” dodává.

Zvyšování nezabavitelné částky situaci zhorší

Situaci může výrazně zhoršit i opakované zvyšování nezabavitelné částky. Ta je určena na živobytí dlužníka a exekutor na ni nesmí sáhnout.

S ohledem na opakované zvyšování nezabavitelné částky aktuálně výrazně propadla vymahatelnost cestou srážek ze mzdy, neuspokojují se proto ani dřívější exekuce a sousedé tak marně čekají v řadě věřitelů. Nemusí se na ně dostat i několik let, zatímco dluh vůči nim bude stále narůstat a nakonec může být exekuce zastavena pro bezvýslednost, aniž by se čehokoliv domohli zpět,” upozorňuje  předseda České advokátní komory Robert Němec.

To už mimochodem začínají pociťovat i v již zmíněmém Stavebním bytovém družstvu Vítkovice.

Je pravda, že prostředky, které se nám podařily vybrat přes exekuce, jsou letos zhruba na čtvrtině toho, co byly loni touto dobou. V minulém týdnu jsem si procházel plnění plánu a je to jedna z položek, kde jsem viděl oproti loňsku dramatický propad,“ potvrdil serveru Češi v právu ředitel družstva Revenda.


Autor: Jitka Hradilová
Foto:  profimedia.cz