Průzkum: Vymahatelnost dluhů klesá. Důvodem je růst nezabavitelné částky

Srážky ze mzdy jsou považovány za nejúčinnější a nejméně invazivní způsob provedení exekuce. Jenže strhávat dlužníkům peníze přímo z výplaty se stává stále těžší. Může za to výrazné navýšení nezabavitelné částky. Česká asociace věřitelů ve svém průzkumu mezi soudními exekutory zjišťovala, jak se situace dotkla věřitelů.

Nezabavitelná částka je finanční obnos, který musí dlužníkovi zbýt z čisté mzdy po odečtení exekučních či insolvenčních srážek. Tato část výdělku by mu měla sloužit k zajištění životních potřeb. Nezabavitelná částka však v poslední době nebývale roste, jenom loni se směrem nahoru měnila celkem pětkrát. K jejímu zatím poslednímu navýšení došlo v lednu 2023.

Rostoucí nezabavitelné minimum vede k tomu, že u některých osob nemohou být srážky ze mzdy prováděny vůbec. Pokud se do exekuce či insolvence dostane například člověk s čistým příjmem 22 000 korun měsíčně, dvěma dětmi a manželkou, jeho nezabavitelná částka bude činit přesně 22 000 korun. To znamená, že u takového dlužníka nemůže být srážka provedena, a k jeho věřitelům se tak plnění dostává jen velmi obtížně. 

Mezi věřitele přitom často patří i ohrožené skupiny obyvatel jako jsou matky samoživitelky, zaměstnanci čekající na dlužnou mzdu nebo pronajímatelé bytů, kterým nájemník neplatil. Pokud tito lidé přijdou o splátky od svých dlužníků, mohou se ocitnout ve velmi tíživé životní situaci.

Průzkum České asociace věřitelů

Česká asociace věřitelů (ČAV) se proto rozhodla realizovat průzkum mezi soudními exekutory. O tématu jsme psali také ZDE. Cílem bylo zjistit, jak navyšování nezabavitelné částky poznamenalo věřitele. Průzkumu se zúčastnilo celkem 32 soudních exekutorů z celé České republiky.

Odpovědi exekutorů v průzkumu potvrdily, že srážky ze mzdy byly dosud častým způsobem provádění exekuce. Aktuálně však jejich počet každým měsícem klesá. Z průzkumu vyplynulo, že u 32 % exekučních řízení, kde byly prováděny srážky ze mzdy, nelze od 1. 1. 2023 srážet vůbec nic.

Nezabavitelné částky byly zvýšeny natolik, že jeden z nejčastějších a nejméně invazivních způsobů provedení exekuce již není možné využívat. V některých skupinách dlužníků (typicky dva dospělí, dvě děti) je nezabavitelné minimum až absurdní, a srážky nelze provádět ani dlužníkovi, který dosáhne na běžný spotřebitelský úvěr,“ uvedl v průzkumu soudní exekutor Jiří Prošek z Exekutorského úřadu Plzeň-město.

Oslovení odborníci ale zdůrazňují, že tito lidé se exekuci přesto nevyhnou. Exekutoři ovšem v takových případech budou muset volit způsoby, na které by jinak nemuselo dojít a které často dlužníci vnímají velmi úkorně, řeč je například o zabavování majetku.

Pokud nemůžeme efektivně provádět exekuci srážkami z příjmu, povede to k tomu, že bude nutné přistoupit k více invazivním způsobům, včetně mobiliárních exekucí či prodejům nemovitých věcí. Důvody pro zvýšení nezabavitelné částky jsou pochopitelné, samotné zvýšení však opakovaně vychýlilo pomyslné misky vah na stranu dlužníků,“ upozorňuje v průzkumu Pavel Tintěra z exekučního úřadu v Rakovníku

U 32 % řízení, kde byly prováděny srážky ze mzdy, nelze od 1. 1. 2023 srážet vůbec nic.
Průzkum České asociace věřitelů mezi soudními exekutory (březen 2023)

Všichni účastníci průzkumu se zároveň shodli, že tam, kde jsou srážky ze mzdy stále proveditelné, dochází od 1. 1. 2023 k setrvalému poklesu srážek. Tedy sráží se čím dál méně. Důvodem je opět růst nezabavitelné částky.

Dotázaní odborníci dále varují, že navyšování nezabavitelné částky povede v mnoha případech také k zásadnímu prodloužení exekučního řízení. Věřitelé si tak na své peníze budou muset počkat déle. „Velká část řízení se stala řešitelná v mnohem delším časovém horizontu. Odhaduji, že exekuce, které byly doposud ukončeny do dvou až tří let od zahájení, budou nyní při standardním průběhu ukončeny v horizontu minimálně pěti až šesti let, tedy za zhruba dvojnásobnou dobu,“ říká Tintěra. 

Podobně na situaci nahlíží i další z dotázaných, který chce vystupovat anonymně. „V řízeních, kde došlo ke snížení srážek, půjde v závislosti na výši srážek a vymáhané částky o prodloužení o vyšší počty měsíců až roky. Pro srážky v pořadí bude dopad tím výraznější, čím pozdější bude jejich pořadí.“

Zdeněk Zítka z exekutorského úřadu v Plzni navíc navíc varuje, že pokud exekutoři nebudou schopni vykonávat svoji činnost, může to vést k tomu, že se věřitelé rozhodnou vzít spravedlnost do vlastních rukou. 

Lze jednoznačně říct, že posledními opatřeními ohledně nezabavitelné částky výrazným způsobem klesla vymahatelnost pohledávek. S tím jsou samozřejmě spojena další rizika, jako navýšení aktivity vymahačských agentur a používání jiných, než zákonných způsobů vymáhání vykonatelných pohledávek,“ upozorňuje Zítka.

S posledními opatřeními ohledně nezabavitelné částky výrazně klesla vymahatelnost pohledávek. S tím jsou samozřejmě spojena další rizika.
Zdeněk Zítka | Exekutorský úřad v Plzni

Z průzkumu vyplývá, že se opakované navyšování nezabavitelné částky negativně dotýká věřitelů i samotných dlužníků. Prodlužuje se exekuční řízení a věřitelé přicházejí o své splátky. U dlužníků zase exekutoři nemají často jinou možnost než zahájit mobiliární exekuci a vstoupit jim do obydlí. To však mnozí povinní vnímají jako příkoří. V České asociaci věřitelů proto navrhujeme, že řešením by mohlo být například stanovení srážek určitým procentem z příjmu,” uzavírá Petra Kolářová, výkonná ředitelka ČAV.

Shrnutí: co vyplynulo z průzkumu

 1. V kolika procentech vámi vedených exekucí se řízení provádí (také) srážkami ze mzdy?
Z odpovědí dotázaných vyplynulo, že srážky ze mzdy byly dosud častým způsobem provádění exekuce, jejich počet však klesá. Dotázaní je aktuálně využívají v průměru ve 38 % exekučních řízení. 

2. V kolika procentech exekucí, kde se vede exekuce srážkami ze mzdy, není nově možné v důsledku změn provádět vůbec žádné srážky?
Z odpovědí vyplývá, že u 32 % řízení, kde byly prováděny srážky ze mzdy, nelze od 1. 1. 2023 srážet vůbec nic.

3. Potvrzuje vaše praxe, že výše srážek z příjmů v exekucích od posledního navýšení nezabavitelné částky (tedy od 1. 1. 2023) klesá?
V případech, kde jsou srážky ze mzdy stále proveditelné, dochází od 1. 1. 2023 k setrvalému poklesu srážek.  Tedy sráží se čím dál méně. V tomto smyslu odpověděli všichni dotázaní.

4. Prodlužuje se řízení kvůli nižším srážkám či nemožnosti srážet z příjmu?
Navyšování nezabavitelné částky povede v mnoha případech k zásadnímu prodloužení exekučního řízení. Toto si myslí taktéž všichni dotázaní.

5. Má podle vás nedávné zvyšování nezabavitelné částky vliv na vymahatelnost pohledávek?
V důsledku navyšování nezabavitelné částky klesá vymahatelnost pohledávek. Uvedli opět všichni dotázaní.
+
Někteří dotázaní jmenují rizika, která ve zvyšování nezabavitelné částky spatřují. Nejčastěji byla jmenována tato:

  • prodlužuje se exekuční řízení, splátky se dostávají k věřitelům se značným zpožděním,
  • narůstá nedůvěra věřitelů ke klasickým způsobům vymáhání,
  • exekutoři musejí sahat k invazivnějším způsobům vedení exekuce (například k mobiliární exekuci), které dlužníci vnímají úkorně.

Průzkum probíhal v březnu 2023 mezi 32 soudními exekutory. Autorem průzkumu je Česká asociace věřitelů.


Autor: Marie Sehnálková, ČAV

Zdroj foto: Canva.com | jonnysek