Dluhy na pojistném a daních půjde výhodně splatit. Známe podrobnosti

Zástupci vládních stran v minulém týdnu oznámili, že chtějí snížit prohlubující se zadlužení státu a reformovat důchodový systém. Představili proto úsporný balíček obsahující celkem 58 opatření. V přípravě je přitom stále další pokračování takzvaného Milostivého léta, které by přišlo státní kasu na miliardy. Normy ve středu prošly Poslaneckou sněmovnou. Nyní je posoudí Senát.

Třetí pokračování oddlužovací akce s názvem Milostivé léto se ovšem tentokrát nebude týkat případů, které mají v rukou exekutoři. Vztahovat se má na závazky vymáhané v rámci takzvané správní exekuce, jež si úřady vymáhají samy. Pokud se člověk rozhodne akci využít, budou mu odpuštěny penále a další příslušenství. Kabinet Petra Fialy (ODS) posvětil rovněž mimořádné odpuštění úroků za daňové nedoplatky.

Považujeme za důležitý krok, aby vláda dala lidem šanci vystoupit z šedé zóny a měli tak reálnou šanci srovnat své účty se státem. Neodpouštíme původní dluh, ten je nutné doplatit, ale promíjíme částku, která narostla na úrocích. Příslušenství dluh někdy velmi výrazně zvýšilo,“ vysvětlil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

1. Pardon na pojistné

První návrh se vztahuje na dluhy ZE SOCIÁLNÍCH ODVODŮ A Z PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI. Podmínkou je, že se musí jednat o dluhy, které vznikly do konce loňského září. Akce by měla trvat od července do listopadu 2023.

V praxi by to fungovalo tak, že by se dlužník přihlásil přes portál České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a tam by zjistil, jak vysoký dluh má uhradit. Jestliže již částku doplatil a chybí uhrazení penále a nákladů, správa by příslušenství k dluhu měla sama prominout.

Z řad odborníků ovšem zaznívají i výhrady. Podle nich je třetí pokračování Milostivého léta k dlužníkům nevýchovné a bude mít neblahý dopad na státní rozpočet.

Slyšeli jsme sliby, že půjde o akci, která se bude realizovat jednou za 50 let. Stát zde odpouští ze svého a koriguje řízení, která vede sám prostřednictvím svých úřadů. Bude tu však neoddiskutovatelný dopad na státní rozpočet. Stát odpustí penále, která by jinak byla příjmem do rozpočtu. Navíc práci úředníků, kteří exekuci vedli a budou ji i zastavovat, zaplatíme z daní. Smyslem daňových zákonů přitom má být stanovit ve veřejném zájmu platební povinnosti,“ upozorňuje Petra Kolářová, ředitelka České asociace věřitelů.

Počítá se i splátkami

Výhodou pro dlužníky je také možnost splátek. Pokud je částka vyšší než pět tisíc korun, samotnou pohledávku si dlužník může rozložit. Jestlliže dluh nepřesáhne 50 tisíc korun, bude mít na srovnání rok a suma se mu tak rozpočítá do 12 splátek. U částek přesahujících 50 tisíc, bude možné rozložení do pěti let. Ale pozor, jestliže by dotyčný nějakou splátku záměrně neposlal či zapomněl, penále se mu neodpustí.

K poslednímu září evidujeme přibližně 715 tisíc fyzických osob a asi 262 tisíc právnických osob, které by mohly Milostivé léto využít,“ řekla serveru Češi v právu mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jitka Drmolová. Jedná se prý o bagatelní dluhy až po částky v řádech několika milionů korun. „V současné době nelze předjímat, kolik dlužníků využije mimořádného odpuštění penále. Zájem se bude odvíjet především od skutečnosti, zda dlužník bude mít finanční prostředky na úhradu dlužného pojistného. Ať už jednorázově nebo ve splátkách,“ doplnila.

Podle České správy sociálního zabezpečení činilo do konce roku 2021 penále 0,05 procenta dlužných odvodů za každý kalendářní den prodlení. Od loňska odpovídá ročně výši repo sazby České národní banky, která se navyšuje o osm procentních bodů. Výše se každý půlrok aktualizuje.

2. Pardon i na daně a cla

Podle druhého návrhu, který ve středu prošel sněmovnou, bude moci plošné oddlužovací akce využít rovněž přibližně 380 tisíc lidí, kteří v minulosti neplatili DANĚ A CLA. K dalšímu pokračování Milostivého léta se totiž rozhodlo přidat i Ministerstvo financí.

Velký význam bude mít jak pro tyto dlužníky, kterým umožní zbavit se některých daňových nedoplatků, tak pro stát, kterému odpadne povinnost neefektivního a zdlouhavého vymáhání dlouhodobě obtížně dobytných a přitom často bagatelních pohledávek,“ uvedl v tiskové zprávě ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

I tady se počítá s jakýmsi splátkovým kalendářem. U Daňové či Celní správy bude možné požádat o rozložení do čtyř splátek. Dluh ovšem musí být vyšší než pět tisíc korun. První část musí být uhrazena do konce letošního listopadu. Následující tři pak v nadcházejícím roce.

Vláda už posvětila i odpuštění bagatelních daňových nedoplatků, které vznikly do konce loňského září. Automaticky se vyrovnají dluhy na dani, úrocích a penále, jež jsou menší než 200 korun. U daně z nemovitosti pak plošně zaniknou pohledávky nižší než 30 korun. Dlužníci o to nebudou muset přímo žádat. Cílem je především snížení neefektivních nákladů na administravu bagatelních dluhů.

Podle České asociace věřitelů se však v době, kdy se stát snaží o ozdravení státního rozpočtu, nejedná o rozumný krok. „Nedoplatky dotčené tímto Milostivým létem jdou do miliard. Odpuštěno může být podle propočtů dokonce až  7,7 mld. korun v působnosti Finanční správy a 1,4 mld. korun v působnosti Celní správy,“ říká Petra Kolářová.

Jak v souvislosti s návrhem zákona upozornila i Kancelář prezidenta republiky, dopad na veřejné rozpočty spojený s tímto Milostivým létem je ‚nepřijatelný‘, obzvlášť za současného stavu veřejných financí. Nic na tom nemění ani předpoklad, že ne všichni budou žádat o odpuštění dluhů, a proto může být negativní dopad na rozpočet nakonec nižší,“ zakončila.


Autor: Jitka Hradilová
Foto:  profimedia.cz