Jak zákonodárci chtějí řešit výpadky důležitých léků? Pomoci má novela

V nové pravidelné rubrice pro vás ve spolupráci s Českou asociací věřitelů sledujeme vývoj na poli legislativy. Informujeme o připravovaných změnách zákonů a zjišťujeme, v jakém stadiu legislativního procesu se nacházejí. Tentokrát se podíváme na návrh novely zákona o léčivech.

→ Povinné tvoření zásob důležitých léku omezí jejich výpadky

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů

Co zákon upravuje

  • výzkum, výrobu, přípravu, distribuci, kontrolu a odstraňování léčivých přípravků a léčivých látek, jejich registraci, předepisování, prodej a výdej, 

  • mezinárodní spolupráci při zajišťování ochrany veřejného zdraví. 

Předkladatel novely
Ministerstvo zdravotnictví

Co má novela změnit:

  • pro distributory léčiv bude platit povinnost vytvořit a držet měsíční zásobu léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotní péče. Tyto zásoby budou v případě potřeby uvolněny do distribuce, čímž dojde ke zvýšení odolnosti trhu vůči výpadkům dodávek léčiv,

  • bude stanovena povinnost hlášení aktuálních zásob léčivých přípravků, jejichž dostupnost je ohrožena, jednotlivými články dodavatelského řetězce Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Fáze legislativního procesu: 
připomínkové řízení ukončeno

Co bude následovat: 
návrh bude prostřednictvím Úřadu vlády zařazen do evidence Odboru vládní agendy a připraven k projednání vládě


Autor: Petra Andresová
Foto:  profimedia.cz