Spojení hazardu a občerstvení zdarma má skončit. Co dalšího chystá novela?

V nové pravidelné rubrice pro vás ve spolupráci s Českou asociací věřitelů sledujeme vývoj na poli legislativy. Budeme vás informovat o připravovaných změnách zákonů a zjišťovat, v jakém stadiu legislativního procesu se nacházejí. Na úvod se podíváme na změny plánované v oblasti hazardu.

→ Spojení hazardu a občerstvení zdarma má skončit

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Co zákon upravuje

 • podmínky provozování hazardních her na území České republiky, 
 • působnost správních orgánů v oblasti provozování hazardních her. 

Předkladatel novely
Ministerstvo financí

Co má novela změnit:

 • do právní úpravy má být zahrnuta řada nových adiktologických brzd, které rizikové chování pomáhají limitovat. Jedná se například o:
  • informační povinnost
  • povinnou přestávku při účasti na technické hře
  • omezení reklamy
  • zákaz podávání nápojů a cigaret ke hře zdarma
  • povinná registrace účastníků hazardních her
  • zákaz nabízení bonusů osobám mladším 26 let, které projevily přání omezit nebo ukončit hazardní hraní
 • vylepšení Rejstříku vyloučených osob – rejstřík vedený Ministerstvem financí, do kterého se může zapsat každý, kdo má problém s hraním nebo se chce preventivně ochránit, povinně se do něj zapisují například příjemci dávek v hmotné nouzi, osoby v úpadku, neplatiči výživného a podobně, výmaz je možný nejdříve po 1 roce od zápisu.
   
 • povinné zřízení takzvaného Panic button – tlačítko, které musí být po celou dobu hry zpřístupněno na dobře dostupném místě, jeho zmáčknutí okamžitě zamezí účasti na hazardní hře

Fáze legislativního procesu: 
v připomínkovém řízení

Co bude následovat: 
po ukončení připomínkového řízení bude návrh prostřednictvím Úřadu vlády zařazen do evidence Odboru vládní agendy a připraven k projednání vládě.


Autor: Petra Andresová
Foto:  profimedia.cz