Dokud nesplatíš dluh, na motorku zapomeň. Kdy lze neplatiči zabavit jeho věc?

Známý vám dluží peníze, ovšem ke splacení dluhu se nemá. Můžete mu mezitím zadržet věc, kterou si u vás před časem schoval? A jak je to s jejím případným prodejem?

Zadržovací právo lze označit za krajní prostředek obrany. Pokud je ale dlužník zjevně nesolventní, představuje účinný nástroj k tomu, aby věřitel získal své peníze zpět.

Jeden příklad úvodem. Soused si od vás půjčil finanční obnos. Dluh je už po domluvené době splatnosti, jenže místo peněz přicházejí jen další a další výmluvy. Léta u vás v garáži parkuje motocykl. ,,Vrátím mu ho teprve, až zaplatí,“ bleskne vám hlavou. Pakliže byste chtěli, můžete v tomto případě skutečně zadržovací právo využít. Sousedovu motorku máte v garáži v úschově, tudíž oprávněně. A to je klíčové. Když byste se motocyklu zmocnili násilně, nebo lstí, nebylo by zadržovací právo možné. A co víc, možná byste se dopustili i trestného činu, například krádeže.

Pokud zadržovací právo uplatníte, jste povinni o tom dlužníka vyrozumět. Zákon pro vyrozumění neurčuje žádnou konkrétní lhůtu, určitě však doporučujeme, abyste vyrozumění neodkládali a učinili jej co nejdříve. Máte-li přitom u sebe zadrženou věc na základě smlouvy uzavřené v písemné formě, vyžaduje i vyrozumění písemnou formu,“ radí advokát Jiří Koubek z kanceláře Arrows.

Pokud máte sousedovu motorku ve své garáži oprávněně, můžete mu ji v případě, kdy vám dlouhodobě dluží peníze, zadržet.
Jiří Koubek, advokát

Zadržet lze i hodnotnější věc, než je dluh

Hodnota zadržené věci a výše dluhu nehrají roli. Zadržet je tedy možné i věc výrazně cennější než činí samotný dluh. Například autoservis může zákazníkovi zadržet automobil, pokud za jeho opravu dotyčný nezaplatí,“ doplňuje.

Může se stát, že dlužník nebude se zabavením věci souhlasit a podá takzvanou reivindikační žalobu, tedy žalobu na vydání věci a případ skončí u soudu.

O zadrženou věc se musí věřitel řádně starat. Nesmí dopustit, aby byla poškozena a nelze ji užívat. V případě motocyklu s ním tedy věřitel nesmí jezdit a ani ho půjčovat další osobě.

Užívat zadrženou věc může věřitel jen se souhlasem dlužníka a způsobem pro dlužníka neškodným,“ vysvětluje Koubek a upozorňuje, že s případným prodejem to není jednoduché.

Zadrženou věc nesmíte poškodit ani užívat.
Jiří Koubek, advokát

Zpeněžení není jednoduché

Proces zpeněžení zadržené věci je poměrně složitý a postupuje se při něm obdobně jako při výkonu zástavního práva. Věřitel má možnost prodat zadrženou věc ve veřejné dražbě nebo při soudním výkonu rozhodnutí podle procesních předpisů. S dlužníkem lze případně dohodnout i jiný způsob zpeněžení věci, nicméně s ohledem na nekonsenzuální povahu zadržovacího práva lze spíše předpokládat situace, kdy se bude dlužník prodeji věci bránit. Nikoliv na něm spolupracovat,“ doplňuje Koubek.


Autor: Lucie Havlišová

Zdroj foto: Canva.com