Exekutoři: Část lidí by chtěla Milostivé léto na všechny dluhy

Dlužníci se na Milostivé léto vyptávají a odpouštět by chtěli i dluhy, kterých se generální pardon netýká. Vyplynulo to z ankety mezi exekutory, kterou udělal server Češi v právu. Statisíce povinných dostaly na tři měsíce jedinečnou šanci zbavit se některých svých závazků, které už vymáhá exekutor. Jestliže do konce ledna u veřejnoprávního dluhu uhradí jistinu a nízký poplatek exekutorovi, smažou se jim úroky, penále a další poplatky.

Na několik tisíc exekucí, které pro veřejnoprávní subjekty vedeme - většinou jde o nepříliš vysoké částky - evidujeme k dnešku pět uhrazených. Telefonátů a mailových dotazů máme několik desítek. Z části jde ale o dotazy povinných, kteří mají dluhy vůči jiným subjektům, než jsou vyjmenované v zákoně. Tito tazatelé omezení na veřejnoprávní subjekty chápou dost úkorně, jako jasnou nespravedlnost,“ říká Petr Polanský, soudní exekutor se sídlem v Liberci.

Povinní nemají přehled o svých dluzích

Velká část povinných také podle Polanského vůbec neví, komu všemu dluží a který exekutor jakou pohledávku vymáhá. To potvrzuje i Vojtěch Jaroš, soudní exekutor ze Znojma:
Dotaz na vyčíslení vzneslo přibližně 30 lidí, jichž se Milostivé léto může týkat. Učinilo tak ale i dalších asi 10 lidí, kteří mají soukromoprávní věřitele. To mimo jiné svědčí o tom, že někteří dlužníci vůbec nemají přehled o svých dluzích a nevědí ani o přesné náplni Milostivého léta. Někteří dokonce nabyli dojmu, že mají právo na to, aby jim byly odpuštěny všechny dluhy. Všechno, co říkám, vyplývá z výslovných vyjádření konkrétních povinných.“

Dotazy na vyčíslení jistiny znojemskému exekutorovi píšou poctivě splácející dlužníci, kterým Milostivé léto může pomoci od nepřiměřeného příslušenství, typicky poplatků z prodlení u nájmu. O svou šanci se však hlásí také dosud obstruující dlužníci.
Milostivého léta se dožadují i osoby, které se důsledně a aktivně snažili zablokovat jakékoli uspokojení oprávněného, kterého donutili k vynaložení dodatečných nemalých nákladů právního zastoupení, aby se mu nyní vysmáli uhrazením prosté jistiny a kosmetických nákladů exekuce,“ popsal Jaroš.

Rakovnický soudní exekutor Pavel Tintěra nejčastěji vymáhá dluhy na zdravotním pojištění. A právě u nich byla situace dlouho nejasná.
Ke dni 9. 11. 2021 jsme přijali odhadem 60 až 80 žádostí. Současně je to však zatím necelé jedno procento případů, kterých by se mohlo Milostivé léto týkat. Očekávám, že žádostí bude s ohledem na vyjasnění situace přibývat,“ uvedl Tintěra s tím, že aktivní dlužníci nebo dlužníci s majetkem mají větší zájem či snahu, než neaktivní dlužníci nebo dlužníci bez majetku.

Exekutor sám aktivně obesílá dlužníky

Velmi aktivně se k pardonu pro dlužníky postavil prachatický soudní exekutor z Prachatic, Kamil Košina. Sám rozesílá informační dopisy 7600 dlužníkům, od nichž peníze vymáhá. Navíc se dohodl s některými komerčními společnostmi, aby se rovněž do Milostivého léta zapojily.

Dlužník se v dopisu od Košiny přesně dozví, jaká je právě v jeho exekuci původní dlužná částka, kolik činí celkový dluh s příslušenstvím a kolik ušetří, pokud nejpozději do 28. ledna příštího roku zaplatí.

Náklady na distribuci informačních dopisů dosáhnou stovek tisíc. Prachatický exekutorský úřad je chce hradit ze svého rozpočtu.
Jeden dopis vyjde s celkovými náklady asi na 50 korun. V tom součtu to není levné. Ale rozhodl jsem se jít aktivně touto cestou a raději obětovat náklady na osvětu, než aby tito dlužníci dál zatěžovali celý systém. Soudním exekutorem jsem přes 20 let. Celou tu dobu razím myšlenku, že soudní exekutor tu není od toho, aby dlužníkovi ztrpčoval život. Naopak. Exekuci vidím jako možnost, jak pomoct dlužníkovi řešit jeho nelehkou životní situaci. Milostivé léto je k tomu ideálním nástrojem. Nechci roky vést exekuci proti dlužníkovi, který na celou částku s úroky nikdy mít nebude. Raději mu nabídnu možnost zaplatit jen to, co si půjčil, a to hned,“ říká Košina.

Podle slov prachatického exekutora se na něj obrátilo již kolem stovky lidí, kteří se rozhodli svou exekuci řešit.

Výborný: Oddlužovací akce se nebude opakovat

Kolik českých dlužníků nakonec možnosti využije, nikdo nedokáže odhadnout. Podle spoluautora návrhu Milostivého léta Marka Výborného (KDU-ČSL) bude oddlužovací akce úspěšná, když se do ní zapojí 15 až 20 procent lidí, kterých se týká.

Je to jednorázová nabídka ze strany státu. Někdy dostávám dotazy, kdy se bude opakovat. Nikdo ale nemůže čekat, že takto podaná ruka bude nabídnuta znovu,“ uvedl Výborný na konferenci ke 20 letům existence Exekutorské komory.

Jak objasnil, Milostivé léto vychází z křesťanství. Ve Starém zákoně se jednou za 49 let odpouštěly dluhy, propouštěli otroci a vracela se půda původním majitelům.
Další opakování by tedy přicházelo v úvahu za 49 let, ale to už tady já ani Patrik Nacher (spoluautor zákona – pozn. red.) nebudeme,“ řekl Výborný.

Podle něj Milostivému létu nenahrávají okolnosti, kdy dramaticky stoupají ceny energií.  „Řada dlužníků už dnes dává najevo, že s ohledem na prudce stoupající zálohy na energie nebude schopna oddlužovací akce využít, protože na uhrazení jistiny prostě nebude mít," doplnil Výborný.

Dlužníci nemají na splacení jistiny

Podle poraden pro dlužníky by lidé o Milostivé léto zájem měli, ale mnozí neseženou peníze na splacení jistiny. Jak serveru České noviny řekla ředitelka azylového domu v Ústí nad Labem Jarmila Nováková, o oddlužení projevily zájem všechny samoživitelky, nakonec se ale kvůli nedostatku financí žádná z nich zatím na exekutora neobrátila. Jejich jediným příjmem je často pouze rodičovský příspěvek nebo hmotná nouze.
Některé charity a neziskové organizace se proto snaží zodpovědným dlužníkům peníze na splacení jistiny obstarat skrz dobrovolné dárce.


Autor: Lucie Havlišová

Zdroj foto: www.canva.com

Přečtěte si také

Velká šance pro desetitisíce dlužníků. Rady, jak se zbavit exekuce

Desetitisíce až statisíce dlužníků dostaly od 28.října jedinečnou šanci. V rámci takzvaného milostivého léta se mohou levně zbavit části svých závazků. Pokud mají exekuci kvůli...

Tříměsíční pardon pro statisíce dlužníků? Mnohdy o možnosti ani nevědí

Už za pár dní dostanou čeští dlužníci šanci, která se nemusí nikdy opakovat. Stačí, když splatí původní dluh, nízký poplatek exekutorovi, a zbaví se tak exekuce. Takzvané...

Rizikově se zadlužuje jedenáct procent Čechů, častěji muži

S půjčkami má zkušenost 83 % Čechů, 11 % z nich se přitom chová rizikově. Buď si na své nákupy půjčuje i přesto, že nemá možnost šetřit, nebo má tři a více půjček. Najdou se...