Velká šance pro desetitisíce dlužníků. Rady, jak se zbavit exekuce

Desetitisíce až statisíce dlužníků dostaly od 28.října jedinečnou šanci. V rámci takzvaného milostivého léta se mohou levně zbavit části svých závazků. Pokud mají exekuci kvůli dluhu u veřejnoprávní instituce, postačí uhradit jistinu a nízký poplatek exekutorovi. Úroky, penále a další poplatky se smažou. Někteří tak ve finále zaplatí třeba jen zlomek vymáhané částky. Jestliže se zájemci rozhodnou šance využít, není času nazbyt. Jistina musí být v rámci milostivého léta splacena nejpozději do 28.ledna příštího roku. Kdo má šanci a jak na to? Poradíme v následujícím článku.

Levně se dá vykoupit jen z některých dluhů

Exekuci má v Česku 700 tisíc lidí, převážná většina povinných dluží hned několika věřitelům. Levně splatit jdou ale jen exekuce, které prostřednictvím soudního exekutora vymáhá stát, kraj, město nebo firmy s většinovou či obecní účastí. Do milostivého léta tak například spadají i dluhy za jízdu na černo v městské hromadné dopravě nebo koncesionářské poplatky České televizi či rozhlasu.

Ne vždy je to však jednoznačné. Například lidé dlužící za energii skupině ČEZ mají šanci dluh splatit, na zákazníky Innogy se úleva nevztahuje. Zda jde o veřejnou instituci, si dlužník nejlépe ověří na stránkách justice.cz. Pakliže bude u jeho věřitele uveden mezi akcionáři stát nebo město, je to pro dlužníka dobrá zpráva. Na to, že konstrukce milostivého léta přináší také jisté absurdity, upozorňuje Jan Mlynarčík, prezident Exekutorské komory:

 „Představme si situaci, kdy jeden povinný dluží za energie státem vlastnícímu subjektu, zatímco druhý soukromé společnosti. První z dlužníků nebude za splnění zákonných podmínek povinen zaplatit úroky a spojené poplatky, druhý dlužník bude muset zaplatit úplně všechno. To vše pouze z toho důvodu, že jeden z dlužníků si za dodavatele energií vybral státem vlastněnou veřejnoprávní společnost a druhý si vybral soukromoprávní subjekt. Nerovnost na straně dlužníků i na straně věřitelů je do očí bijící.“ 

Smůlu mají i ti, kteří sice dluží například dopravnímu podniku vlastněnému městem, ale jejich dluh byl přeprodán například inkasní agentuře. Omilostnění se rovněž netýká hříšníků, od nichž vymáhá sumu celní a daňová správa. A z úlevy nemohou těžit ani dlužníci v insolvenci. Naopak některé společnosti se k milostivému létu přidaly dobrovolně, a to Air Bank nebo úvěrová společnost Home Credit.

Problém u zdravotních pojišťoven

Nejasnosti dlouho panovaly u zdravotních pojišťoven. Všeobecná zdravotní pojišťovna tvrdila, že právní úprava k odpuštění dluhu je nejednoznačná. Nebylo podle ní jasné, zda má dlužník uhradit i penále, nebo stačí zaplatit jistinu a odměnu exekutorovi, aby byl zbytek dluhu odpuštěn. Vysloužila si proto kritiku. O výkladu se vyjednávalo, čekalo se na stanoviska ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti. Ředitel největší české zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek nakonec uvedl, že odpověď z resortů obdrželi a milostivého léta mohou využít i jejich dlužníci.

Pozice ministerstva spravedlnosti je podle mého názoru dostatečně silná na to, aby VZP rozhodla a informovala svoje partnery, exekutory o skutečnosti, že VZP vnímá pro účely milostivého léta penále za příslušenství, tudíž náš klient má šanci splatit základní dluh a administrativní poplatek exekutorovi, a tím se zbavit svého dluhu," uvedl Kabátek.

Zjistěte si výši dluhů a uhraďte je

Jestliže jste dočetli až sem a výše uvedené splňujete, můžete postupovat následově:

Krok č. 1

Neotálejte a zkontaktujte svého exekutora ohledně zjištění výše dluhu. Dotaz musíte vznést oficiálně: například pomocí datové schránky či doporučeného dopisu. Pro urychlení je dobré v dopise napsat, že odpověď vám stačí třeba emailem. Nezapomeňte na sebe uvést aktuální kontaktní údaje. Stávající výši dluhu (je pravděpodobné, že část jste již splatili), může sdělit i věřitel.

Krok č. 2

Na dlužníkovi pak bude, aby uhradil částku odpovídající jistině a poté aby exekutorovi písemně oznámil skutečnost, že chce využít institut milostivého léta. Zároveň musí uhradit paušální náklady ve výši 907,50 korun,“ radí René Mohyla, soudní exekutor z Přerova.

Odborníci z dluhové poradny při organizaci Člověk v tísni upřesňují, aby žadatel exekutorovi výslovně oznámil, že chce využít institut milostivého léta a vyzývá ho k postupu dle zákona č.286/ 2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25. Spolu s tím by žadatel měl sečíst dluh a poplatek a souhrnnou sumu poslat exekutorovi, platební údaje jsou stejné jako když se splácí exekuce. Není třeba vyplňovat žádné formuláře ani dokládat jakékoliv dokumenty.

Krok č. 3

Soudní exekutor poté rozhodne o osvobození dlužníka a tím dojde k zastavení exekuce v jejím zbylém rozsahu. Příslušenství pohledávky následně zanikne právní mocí takového rozhodnutí,“ doplňuje Mohyla.

A ještě rada závěrem. Pokud si nejste jisti, zda se na vás milostivé léto vztahuje, oslovte některou z dluhových poraden. Například Poradna při finanční tísni či poradny při charitách pomohou zdarma.


Autor: Lucie Havlišová

Zdroj foto: Miloslav Hamřík - Pixabay.com

Přečtěte si také

Tříměsíční pardon pro statisíce dlužníků? Mnohdy o možnosti ani nevědí

Už za pár dní dostanou čeští dlužníci šanci, která se nemusí nikdy opakovat. Stačí, když splatí původní dluh, nízký poplatek exekutorovi, a zbaví se tak exekuce. Takzvané...

Češi zatím splácet zvládají. Počet těch, kteří neplatí dluhy včas, klesl

Počet lidí, kteří neplatí včas své závazky, navzdory pandemii koronaviru meziročně klesl. Vyplynulo to z dat sdružení Solus. Na konci března mělo dluhy po splatnosti 5,52 procenta...

Čtvrtina neplatičů svůj dluh splatí ihned. Pětina naopak nemá zájem ho jakkoli řešit

Z dlouhodobých statistik společnosti M.B.A. Finance vyplývá, že neplatiči se dají rozdělit zhruba do čtyř kategorií. Jedni zaplatí hned po prvním upozornění, druhé je potřeba...