Jak postupovat při vracení zboží zakoupeného přes internet

V předvánočním období pravidelně narůstá vlna nákupů zboží přes internet. Pro mnohé Čechy představují pohodlnější alternativu k nakupování dárků v tradičních kamenných obchodech, která však skrývá i určitá rizika. Ne vždy například doručené zboží odpovídá představám kupujícího a ne všechny dárky se následně setkají s nadšením obdarovaných. Není proto od věci připomenout si základní pravidla, kdy a jak můžete zboží vrátit, do kdy vám e-shop musí zaslat zpět peníze, a jak postupovat, kdyby se neměl k jejich úhradě.

To ale s sebou nese i skrytá rizika. Je proto důležité znát, jako kupující, svá práva. Často se totiž stane, že zakoupený předmět chcete, ať už z jakýchkoliv důvodů, vrátit. V tu chvíli může ale nastat ze strany e-shopu komplikace. Jak přesně postupovat v případech, kdy vám e-shop odmítne vrátit peníze, nebo kdy není možné zboží vrátit naleznete v tomto článku.

Základní pravidla pro vrácení zboží

Zboží, které jste zakoupili tzv. distančním způsobem, tedy přes internet nebo po telefonu, máte právo do 14 dnů bez udání důvodů vrátit. Důležité je vědět, že tato možnost platí i v případě, kdy jste si zboží vyzvedli osobně. Klíčové je, že obchod proběhl přes e-shop, a ne způsob předání zboží.

Lhůta 14 dnů bývá většinou uvedena v obchodních podmínkách, pokud vás ovšem o této lhůtě prodejce nepoučí, prodlužuje se o jeden rok. V případě dodatečného poučení začíná lhůta platit od okamžiku získání dané informace.

Zejména v předvánočním období nabízí řada e-shopů i delší lhůty pro vrácení zboží. V takovém případě musí obchod následně dodržet přislíbené podmínky.

Odstoupit od smlouvy je dobré písemnou cestou

Na stránkách obchodu pravděpodobně najdete dokument „Vzorový formulář pro odstoupení,“ který by každý férový internetový obchod měl mít k dispozici. Pakliže takový formulář nenajdete, stačí prodejce kontaktovat, a to buď poštou, nebo e-mailem. „Doporučuji od smlouvy vždy odstupovat písemnou formou. Tak má spotřebitel v ruce důkaz, že prodejce opravdu kontaktoval,“ říká Pavel Staněk, advokát a prezident České asociace věřitelů. „Zároveň by odstoupení od smlouvy mělo obsahovat přesný popis produktu a jasné vyjádření záměru odstoupit od jeho koupi,“ dodává.

Na odeslání zboží zpět je čas dalších 14 dnů

Po podání odstoupení od smlouvy máte k dispozici další čtrnáctidenní lhůtu, během které máte čas zboží prodejci vrátit. Obecně je ale vždy lepší zboží vracet bez zbytečného odkladu. Urychlíte tak celý proces a peníze dostanete zpět dříve. Forma vrácení zboží je volitelná, je tedy možné ho vrátit osobně i přes služby dopravce na náklady prodávajícího.

Způsob, jakým vám e-shop vrátí peníze, musí být stejný, jakým byla objednávka zaplacena, pokud sami nesvolíte k jiné variantě. Vrácená částka pak musí být ve stejné výši jako ta, kterou jste zaplatili. Prodejce jinými slovy musí uhradit jak cenu samotného zboží, tak i cenu doručení, ovšem jen do výše nejlevnějšího způsobu dopravy, který nabízí. Na vrácení peněz má e-shop lhůtu 14 dnů od jeho předání či zaslání zpět.

Pozor! Ne vždy je možné zboží vrátit

I e-shop má svá práva, a tak není možné vrátit zboží, které již bylo používáno. V praxi to znamená, že se zbožím, které máte v úmyslu vrátit, nemůžete zacházet jinak, než jak byste s ním zacházeli v obchodě před jeho koupí. Je ovšem možné zboží vrátit, i když, typicky u oděvů, odstraníte visačku. E-shop by měl zboží i v takovém stavu přijmout zpět, pokud jste odstraněním obalu, sáčku nebo visačky nepoškodili produkt samotný.

To neplatí v případě, kdy obal plní hygienickou funkci nebo je pro danou značku specifický svým zpracováním. V takovém případě je pravděpodobné, že nebudete mít možnost od smlouvy odstoupit, případně nedostanete zaplacenou částku zpět v plné výši.

Zboží také nelze vrátit v případě, kdy si ho necháte na přání specificky upravit. V takové situaci by totiž již nebylo možné ho prodat jinému zákazníkovi. Stejně tak se možnost vrácení nevztahuje na zboží získané formou dražby, zvukové záznamy nebo počítačové programy. Možnost vrácení do 14 dnů se taktéž netýká novin či periodik, pokud na ně nemáte uzavřené předplatné.

Co dělat, když e-shop odmítá vrátit peníze

Pokud vám prodávající peníze ve stanovené lhůtě nevrátí, je vhodné ho na tuto skutečnost nejprve písemně upozornit, například e-mailem, a vyzvat ho k uhrazení dlužné částky. Pokud ani po tomto upozornění nebude reagovat nebo vám peníze nepoukáže, je dobré dále postupovat právní cestou.  „Pokud prodejce nereaguje, je namístě mu jako další krok zaslat předžalobní výzvu. V té spotřebitel specifikuje všechny detaily nákupu a doloží skutečnost, že od smlouvy řádně odstoupil. Dále je potřeba v ní upřesnit výši částky k vrácení a upozornit prodávajícího, že v případě neuhrazení bude celou věc řešit soudní cestou,“ radí Staněk.

K předžalobní výzvě je dobré přiložit i důkaz (e-mailovou komunikaci nebo podací lístek) o vyrozumění prodejce o odstoupení od smlouvy. Předžalobní výzvu můžete poslat elektronicky, poštou nebo předat osobně. Je však důležité mít doklad o jejím předání. Nebude-li ani tato výzva úspěšná, můžete se domáhat svého nároku soudní cestou, a to buď podáním návrhu na vydání platebního rozkazu, nebo podáním žaloby na obchodníka.


Autor: REDAKCE

Přečtěte si také

5 kroků, jak postupovat proti dlužníkům v SVJ

Řada společenství vlastníků bytových jednotek se potýká se situací, kdy jeden z majitelů přestane platit zálohy na služby a příspěvky na výdaje spojené se správou domu....

Co dělat, když vám nájemník neplatí nájem?

Placení nájemného a služeb spojených s obýváním nemovitosti je základní povinností každého nájemníka. Pokud se nacházíte v situaci, kdy vám nájemník přestal nájemné platit,...

Co dělat, když vám někdo dluží peníze

Odvedli jste práci a nedostali za ni zaplaceno? Dodali jste zákazníkovi zboží, za které vám neuhradil fakturu? Pronajímáte byt a nájemník vám přestal platit nájem? Půjčili jste...