Jana reklamovala opravu zubu dvakrát. Jak v takovém případě postupovat?

Reklamovat se dají nejen rozlepené boty či nefunkční elektrospotřebič, ale i zdravotní zákrok. Své o tom ví pětadvacetiletá Jana z Prahy. Ta si před rokem a čtvrt při pádu na kolečkových bruslích poranila obličej. „Spadla jsem bohužel tak nešikovně, že to odnesly i dva přední zuby. Zubař mi vysvětlil, že odumřely a časem ztmavnou. Nabídnul mi fazety, což jsou jakési zubní kryty, které měly defekt zamaskovat,“ popisuje Jana.

Nový úsměv ji vyšel na 19 tisíc korun, což pro ni nebyla zanedbatelná částka. „Skoro celá moje první výplata padla na zuby, ale vůbec jsem se nerozmýšlela. Vzhled je důležitý a zrovna zubů si všímá každý,“ říká Jana. Stomatologa jí doporučila známá a jeho jednání jí zpočátku přišlo seriózní. V laboratoři naskenovaly otisky a za týden si šla pro nové zuby. „S výsledkem jsem byla opravdu spokojená, ale trvalo to asi jen dva týdny, než mi jedna fazeta praskla,“ popisuje. Zubař jí reklamaci uznal. Ani tentokrát ale neměl nový zub dlouhého trvání. „Když jsem na cyklovýletě kousla do jídla, fazeta mi vypadla. Bylo to opravdu nepříjemné,“ líčí s tím, že příjemná nebyla ani následná komunikace se zubařem. „Skoro mě v ordinaci sprdnul, co jsem zase vyváděla a doufá, že už jsem u něj naposledy. Jako kdybych za to mohla,“ krčí rameny, zub naštěstí už rok drží.

Reklamace ale nedostávají od pacientů jen zubaři, nýbrž i nemocnice. Jak se dá reklamovat nepodařená plastická operace či jiný zákrok? Na to v rozhovoru odpovídal advokát a lékař Jan Čeněk z advokátní kanceláře Pak a Švehelka, která spolupracuje se Svazem pacientů.

Co může dělat pacient, který se domnívá, že mu byl špatně udělán zdravotnický zákrok? Najít si soudního znalce nebo rovnou advokáta?

Nejlepší varianta je obrátit se na odborníka, který je schopen posoudit nejen medicínskou stránku věci, ale i tu právní. Aniž bych chtěl dělat nějakou reklamu naší kanceláři, tak u nás jsou lidé, kteří vystudovali práva a medicínu zároveň a posoudí tuto problematiku komplexně. V řadě případů musím říct, že soudní znalci nedokážou dohlédnout do detailů právní problematiky. Nejsou schopni posoudit a vyhodnotit otázky kupříkladu příčinné souvislosti. To je otázka právní a často se v souladu s judikaturou Nejvyššího a Ústavního soudu obrací důkazní břemeno ve prospěch poškozeného pacienta. Když podáváme k soudu žaloby o náhradu újmy, také si mnohdy necháváme zpracovat znalecké posudky. Často ale máme věc natolik detailně prostudovanou z medicínského i právního hlediska a promyšlenou, že víme, jak posudek, který je zpracován v průběhu soudního řízení, dopadne.

Pokud se pacient rozhodne jít za právníkem, co by měl mít v ruce? Předpokládám, že alespoň zdravotní dokumentaci.

Nejlepší je, pokud pacient nechá vyžádání zdravotnické dokumentace na nás. Když si totiž pacient nebo jiná oprávněná osoba (nejen pacient má právo na kopii zdravotnické dokumentace) vyžádá dokumentaci sama, tak zdravotnické zařízení ji často poskytne neúplnou. Někdy je to ze zištných důvodů, někdy z neznalosti. A dokonce se stalo, že dochází k úpravám té dokumentace. Jsou to sice ojedinělé případy, ale čím je ta věc závažnější a čím víc toho másla má poskytovatel zdravotních služeb na hlavě, tím je ta tendence dokumentaci pozměnit větší. Máme zkušenosti ze stovek, ne-li tisíců případů a vím, že když se na nemocnici obrátí naše advokátní kancelář, snaha dokumentaci upravovat je minimální.

Komunikovat s nemocnicí tedy pacientům příliš nedoporučujete?

Přesně tak, věc bych předně prokonzultoval s právníkem. Ten si následně vyžádá již zmíněnou zdravotnickou dokumentaci, odborně posoudí obsah a doporučí pacientovi nebo osobám blízkým (někdy se jedná i o úmrtí pacienta), zda má cenu do soudního sporu jít.

Je nějaká doba, do kdy se musí pacient ozvat?

Pokud se budeme bavit o čistě občanskoprávní variantě vedení řízení, což je optimální, protože v něm jde o náhradu škody, tam je obecně platná tříletá promlčecí lhůta. Běžet začíná v okamžiku, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Povědomost o odpovědném subjektu zpravidla nečiní v praxi potíže. Složitější je to specifikovat v případech, kdy se na léčbě podílí víc poskytovatelů zdravotních služeb – např. dochází k převozu záchrannou službou mezi zařízeními či překladům mezi nimi.

A existuje lhůta, do kdy by mělo zdravotnické zařízení na výzvu k odškodnění zareagovat?

Taková lhůta neexistuje. My to po dohodě s naším klientem děláme tak, že se obrátíme na zdravotnické zařízení s výzvou k odškodnění. Řekl bych, že je to takový prozatím přátelský dopis, kde uvádíme velmi podrobný medicínský i právní rozbor věci a zároveň konkrétní částku, kterou požadujeme k vyplacení, s nějakou poměrně krátkou lhůtou k plnění. V případě, že nemocnice na to nereaguje, tak podáváme žalobu.

Teď jsme se bavili o větších sporech. Jak postupovat u drobnějších pochybení, která nemají fatální dopad? Například zubař pacientovi udělal špatně zubní implantát nebo fazetu.

To strašně záleží na pacientovi. Některým jde i o princip. Mnohdy komunikace se zdravotnickým zařízením není optimální, pokud se něco nepovede, je snaha to bagatelizovat a často se na nás pacient obrátí i v takových případech, jaký popisujete. Nejde to paušalizovat, bohužel i z drobného pochybení se může v průběhu doby rozvinout problém větší.


Autor: Lucie Havlišová

Zdroj foto: 123rf.com

Přečtěte si také

Byznys s oddlužením. Firmy si účtují víc, než povoluje zákon

Zájemci o oddlužení mnohdy platí oddlužovacím společnostem několikanásobně více, než stanovuje zákon. Místo stanovených 4 000 korun bez DPH za sepsání návrhu dají někteří...

Odškodnění po očkování? Lidé budou muset prokázat újmu ve sporu se státem

Řada států na čas pozastavila očkování proti koronaviru vakcínou Astra Zeneca. Důvodem bylo několik kauz, kdy pacient po očkování dostal embolii a zemřel. Jde o vzácné případy a u...

Ztratila se vám během vyšetření u lékaře bunda? Požadujte náhradu škody

Za věci odložené v čekárně neručíme. S tímto upozorňujícím nápisem se při čekání na ošetření setkal alespoň jednou snad každý. Málokdo ovšem ví, že kdyby došlo na...