Odškodnění po očkování? Lidé budou muset prokázat újmu ve sporu se státem

Řada států na čas pozastavila očkování proti koronaviru vakcínou Astra Zeneca. Důvodem bylo několik kauz, kdy pacient po očkování dostal embolii a zemřel. Jde o vzácné případy a u některých navíc nebyla potvrzena souvislost s vakcinací. Jak by se ale řešily, kdyby nastaly v Česku? Odškodní stát újmy po očkování? A jak bude pacient prokazovat, že ke zhoršení stavu došlo v souvislosti s vakcinací? I na to v rozhovoru odpovídal expert přes zdravotní právo, právník Ondřej Dostál.

První dávku očkování proti koronaviru už má v Česku jeden milion lidí. U zlomku z nich se objevují i nežádoucí účinky. Mají lidé, kteří utrpí vážné zdravotní následky po očkování, nárok na odškodnění?

Odškodnění za následky očkování proti nemoci covid-19 stanoví zákon o distribuci očkování. Ten odkazuje na dřívější zákon, který se vztahoval na odškodňování následků povinných očkování. Tento zákon o odškodnění následků povinných očkování má ovšem jeden problém, kterým je prokazování příčinné souvislosti mezi očkováním a konkrétním následkem, který na zdraví pacienta nastal. Zákon o odškodnění za povinné očkování zde odkazuje na právní předpis, který má vypočíst typické případy, typické následky, které po očkování nastávají. A ty pak občan nemusí prokazovat. Jenže, za prvé tato vyhláška dosud nebyla vydána, je pouze ve stádiu návrhu. A za druhé nevztahuje se žádným způsobem k nemoci covid-19. Proto osoby, které se nechaly očkovat proti covidu-19 a jsou přesvědčeny, že jim újmu způsobilo očkování, budou muset patrně tuto záležitost prokazovat ve sporu se státem.

Ondřej Dostál

Je absolventem Právnické fakulty UK v Praze, studoval též v Rakousku a díky Fulbrightově stipendiu rovněž postgraduálně v USA. Je autorem četných publikací z oboru zdravotnického práva v ČR a v zahraničí. Od roku 2003 působí jako vysokoškolský učitel na Univerzitě Karlově a na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Odborně se zaměřuje především na regulaci systému zdravotního pojištění, úhrad za zdravotní péči, organizací zdravotnických zařízení a práva pojištěnců.

Jak budou tedy lidé muset prokazovat, že ke zhoršení stavu došlo v souvislosti s očkováním?

Postup pro uplatnění náhrady škody bude stejný jako u povinných očkování. To znamená, že občan uplatní svůj nárok u ministerstva zdravotnictví. Svůj nárok doloží patrně lékařským vyjádřením. Nemusí jít o znalecký posudek. Uvede, u jaké zdravotní pojišťovny je pojištěn, a také patrně bude dobré umožnit ministerstvu zdravotnictví, aby nahlíželo do jeho zdravotnické dokumentace a mohlo tak přezkoumat, zda souvislost mezi očkováním proti covid-19 a tím zdravotním následkem zde skutečně je. 

Pokud ministerstvo zdravotnictví shledá, že tady ta souvislost je, tak občana odškodní. Pokud neshledá, může občan to zamítavé rozhodnutí předložit soudu.

Mají lidé nárok vybrat si vakcínu od konkrétního výrobce? A jsou povinni hlásit i lehké nežádoucí účinky, které nastanou po vakcinaci? Dozvíte se ve videorozhovoru zde.


Autor: Lucie Havlišová

Zdroj foto: Češi v právu

Přečtěte si také

Výhody pro očkované jsou možné. Diskriminovat odmítače ale nelze

Smí stát lidem, kteří se nechtějí nechat očkovat proti koronaviru, zakázat vstup na veřejné akce? A je možné kvůli odmítnutí vakcíny dostat výpověď v práci? Na právní otázky...

Dítě má právo setkávat se s oběma rodiči i v době koronaviru

Dítě ti nedám, je pandemie koronaviru a kontakty se mají omezit. I s takovými argumenty od expartnera se setkala řada rodičů, kterým soud určil, že se mají o potomka střídat. Bránění...

Úraz při práci z domova: kdy máte šanci na odškodné

Epidemie koronaviru vyhnala z kanceláří podstatnou část pracovníků. Ti nyní pracují z domova na takzvaném home office. I v domácím prostředí se ale může během pracovní doby...