Koupili jste si voucher a podnik zkrachoval? Získat peníze nebude snadné

Výpadek příjmů v době pandemie se mnoho podnikatelů, provozujících například wellness pobyty, masáže, kadeřnictví, kosmetiku nebo restauraci, snažilo zalepit prodejem voucherů na své služby. Některé provozovny však krachují a další podle průzkumu Hospodářské komory avizují, že přežijí jen měsíc či dva. Co dělat, pokud máte poukázku na službu v podniku, který zavřel nadobro?

V první řadě si pečlivě rozmyslete, do kterého podniku si poukázku koupíte. „Opravdu se může stát, že provozovna nebude schopná po ukončení restrikcí opět obnovit provoz. Je tedy nutné být nejvýše obezřetný a mít důvěru v podnik, do nějž zakupuji voucher,“ radí ředitelka organizace spotřebitelů dTest Eduarda Hekšová.

Každý zákazník by se měl dále řídit známým heslem „důvěřuj, ale prověřuj.“ Pokud jste si objednali a zaplatili určitou službu, kterou zaručuje takzvaný voucher, máte za poskytovatelem služby pohledávku na její poskytnutí, v horším případě alespoň na vrácení peněz.

Podnik včas kontrolujte

Jak upozornil advokát Jaroslav Janoušek z advokátní kanceláře Arrows, je vždy vhodné kontrolovat solventnost svých dlužníků, a to i za běžného stavu. „Čím vyšší je vaše pohledávka, tím důkladněji dlužníka prověřujte a průběžně kontrolujte,“ radí.

Pokud podnikatel, který vám danou službu dluží, zkrachoval, tedy skončil v insolvenčním řízení, nezbývá vám k vymáhání náhrady škody nic jiného než se do něj přihlásit. 

I když není zaručeno, že se úsilí vyplatí, nic nebrání to zkusit. Za přihlášku totiž neplatíte. Pokud si ji podáte sami, bude vás stát jen energii a maximálně poštovné nebo náklady na kopírování a tisk. Pokud ji za vás podá advokát, zaplatíte k tomu za právní služby.

„Pro pohledávku ve výši řádově v tisícovkách korun nedává ekonomický smysl, aby jednotlivec poptával služby advokáta, a může se pokusit pohledávku přihlásit sám,“ míní Janoušek. 

V případě nižších pohledávek se může vyplatit jejich takzvané hromadné vymáhání. To znamená, že jedna advokátní kancelář zastupuje vyšší počet věřitelů, kteří si mezi sebou rozdělí náklady za právníky. Získají tak zároveň i větší páku pro vyjednávání s dlužníkem, insolvenčním správcem a dalšími subjekty.

Že se vám vložená investice vrátí, však nelze říci. Podle advokáta záleží na tom, jakým majetkem dlužník disponuje. Pokud má stovky věřitelů a jeho majetek je předmětem zajištění (např. zástavním právem), pak zřejmě ze svých peněz mnoho neuvidíte.

„Nicméně insolvenčnímu správci se často až v průběhu insolvenčního řízení podaří odhalit majetek dlužníka, který se například pokusil ukrýt nebo převést na třetí osoby před zahájením insolvence. Výsledek řízení nikdy nemůžete s jistotou předvídat,“ dodává Janoušek.

V insolvenčním řízení platí zásada poměrného uspokojení věřitelů. To si lze představit na následujícím příkladu: Celkový objem přihlášených pohledávek je 1 milion korun. V insolvenčním řízení se podařilo zpeněžit majetek dlužníka ve výši 100 000 korun, tedy ve výši 10 % celkového objemu přihlášených pohledávek. Za předpokladu, že všechny pohledávky jsou nepřednostní, bude věřitel s pohledávkou 100 000 korun uspokojen částkou 10 000 korun a věřitel s pohledávkou 3 000 inkasuje 300 korun. Jak Janoušek dodává, čísla jsou zjednodušená, nezapočítávají náklady insolvenčního řízení ani odměnu správce a slouží pouze pro ilustraci.

Čím menší dluh, tím menší šance

Platí zásada, že čím nižší pohledávka, tím nižší je pravděpodobnost, že se vám její vymáhání vyplatí. Jako malý věřitel navíc nemáte v insolvenčním řízení mnoho nástrojů, jak kontrolovat jeho průběh.

Pokud se i přesto rozhodnete své peníze zkusit získat zpět, začněte kontrolou insolvenčního rejstříku, který je přístupný zdarma na tomto odkaze. Podnikatele vyhledáte podle identifikačního čísla, které je uvedené například v živnostenském nebo obchodním rejstříku. Tak zjistíte, zda je vůči konkrétnímu subjektu zahájeno insolvenčního řízení.

Pokud ano, hledejte „usnesení o úpadku“ nebo „rozhodnutí o úpadku“. Z tohoto dokumentu zjistíte, jak insolvenční soud rozhodl. Rozhodnutí bude obsahovat i lhůtu, v níž musí věřitelé přihlásit své pohledávky. V případě konkursu, což je v praxi nejobvyklejší způsob řešení úpadku podnikatele, to bývají dva měsíce ode dne rozhodnutí.

„Pokud o úpadku dosud rozhodnuto nebylo, tak sice můžete svoji pohledávku uplatnit, nicméně může se stát, že o úpadku rozhodnuto ani nebude. Uplatnění pohledávky v insolvenčním řízení by v takovém případě bylo předčasné a ve finále i zbytečné,“ upozorňuje Janoušek. 

Co musí přihláška obsahovat

Pokud rozhodnutí o úpadku již padlo, je namístě uplatnit své nároky prostřednictvím tzv. přihlášky pohledávky. Podává se na ustáleném formuláři, který je k dispozici zde. „V přihlášce je nutno v první řadě vymezit skutkové důvody vzniku vaší pohledávky a přiložit veškeré relevantní dokumenty (smlouvu, voucher a jiné). Dokumenty stačí přiložit v kopiích, originály si ponechte,“ radí Janoušek.

Přihlášku můžete podat elektronicky datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou písemně. V přihlášce musíte pohledávku vyčíslit, napsat jméno věřitele a dlužníka, uvést spisovou značku řízení a další informace k bližší identifikaci účastníků a pohledávky samotné.

„Taktéž do formuláře doporučuji uvést číslo účtu, kam vám má být zasíláno případné plnění. Ve formuláři přihlášky jsou připraveny

příslušné kolonky. Podotýkám, že ne všechny kolonky ve formuláři je nezbytné vyplnit,“ uvádí Janoušek.

Přihláška se podává k insolvenčnímu soudu, tedy k soudu, který vede insolvenční řízení. Ten konkrétní je možné zjistit přímo z insolvenčního rejstříku. Jeho adresa se musí uvést.

K odstranění případných chyb v přihlášce by vás měl vyzvat insolvenční správce. Může se stát i to, že vaši pohledávku takzvaně popře. „To znamená, že ji bude sporovat a bude na vás, abyste v případném soudním sporu prokázali její pravost,“ dodává Janoušek.

Při vyšších či komplikovanějších pohledávkách doporučuje vyhledat pomoc advokáta. Už krátká konzultace totiž může ušetřit spoustu starostí.


Autor: Lucie Havlišová

Zdroj foto: 123rf.com

Přečtěte si také

Reklamace ve stavu nouze: s pedantským přístupem neuspějete

Ze zimních bot se odlepila podrážka, jenže obchod, kde jste obuv koupili, je kvůli koronaviru dočasně zavřený. Jak v takovém případě situaci řešit? A platí v nouzovém stavu pro...

Pětina firem s uzavřenými provozovnami přežije už jen měsíc

Dvě třetiny podnikatelů z ohrožených oborů tvrdí, že současné krizové programy podpory vlády pokrývají do 30 procent jejich celkových nákladů. Zbytek musejí hradit především z...

Sankce vůči dlužníkovi? Do smlouvy dejte úroky z prodlení i pokuty

Půjčujete někomu peníze, pronajímáte prostory nebo dodáváte službu či zboží, za které očekáváte zaplaceno? V takových případech je vhodné myslet na to, jak se pojistit proti...