Manželské smlouvy nabírají na oblibě. Lidé se chrání před dluhy partnera

Počet svatebních obřadů sice loni kvůli pandemii koronaviru klesl, na uzavírání manželských smluv to ale mělo jen velmi malý dopad. Smlouvu si v roce 2020 nechalo u notáře sepsat celkem 10 582 párů. Předloni to bylo jen o 310 více.

„V období před koronavirovou pandemií zájem o manželské či předmanželské smlouvy každoročně narůstal. Minulý rok ale mnohé změnil, a protože byly omezeny i svatby, předpokládali jsme, že smluv nesepíšeme zájemcům tolik jako v předchozím období. Pokles byl ale ve skutečnosti jen velmi malý a lidé na ochranu majetku před následky nedořešené či nejasné finanční minulosti svého protějšku nezapomínali,“ říká prezident Notářské komory Radim Neubauer.

Podle něj sepisují smlouvy často mimo jiné rozvedení lidé, kteří měli v minulosti špatnou zkušenost s vypořádáváním majetku při rozpadu předchozího manželství a chtějí se toho ve svém druhém svazku vyvarovat.

Společné jmění vůbec nevznikne

Sepsáním smlouvy před uzavřením manželství se lidé chrání před dluhy partnera. A to včetně těch, které mohou teprve vzniknout. Díky takové smlouvě vůbec nevznikne jejich společné jmění, které je jinak od okamžiku sňatku ze zákona automatické.

„Nejčastější případy, před kterými smlouva chrání, jsou neuhrazené staré dluhy a následné zabavení majetku i nedlužícímu z manželů. Smlouva upravující manželský majetkový režim jasně stanoví, která část majetku připadne každému z páru v případě, že manželství skončí rozvodem. Je tedy nadřazena zákonnému režimu společného jmění manželů a nastavené majetkové poměry v ní jsou platné i pro případ úmrtí. Pro následné pozůstalostní řízení smlouva popisuje, který majetek nebude předmětem dědictví,“ doplňuje Neubauer.

Pakliže partneři chtějí, mohou si nechat smlouvu zapsat do veřejného seznamu listin o manželském režimu. Výhodou je, že existenci takové smlouvy nemusí manželé nikomu dokládat. Například i exekutor si musí dopředu zjistit, zda dotyčný, na jehož majetek chce exekuci vykonat, v seznamu figuruje. Pokud ano, má povinnost zachovat se podle smlouvy a vyjmout z exekuce majetek, který výlučně patří druhému z manželů. Jestliže smlouva v seznamu vedena není, její váhu to nijak nesnižuje, nicméně manželé musí na její existenci třetí strany upozornit.

Domácí práce do smlouvy zanést nejdou

Manželskou smlouvu lze podepsat pouze u notáře. Cena za sepsání se odvíjí podle náročnosti. Za poměrně běžnou předmanželskou smlouvu, která stanoví, že v budoucnu společný majetkový režim vůbec nevznikne, zaplatí zájemci nižší jednotky tisíců korun. Předmětem smlouvy mohou být jen majetkové vztahy a majetek. Vykonávání domácích prací a jiné povinnosti se do smlouvy napsat nedají.

Smlouvu lze během manželství i aktualizovat či změnit. „Je jen na obou smluvních stranách, tedy na samotných manželích, jak si smlouvu nastaví a jakou formou budou po svatbě majetek nabývat. Mohou si nastavit majetkové podíly v podílovém vlastnictví, vybrat konkrétní majetek, kterého se smlouva bude týkat a podobně. Podle své aktuální životní situace pak mohou režim nabývání majetku a společného majetku upravovat. Lze to provést i zpětně, ale nesmí se to dotknout práv třetích osob. Typicky to nesmí poškodit věřitele,“ upozornil Neubauer.


Autor: Lucie Havlišová

Zdroj foto: 123rf.cz

Přečtěte si také

Ústavní soud vyhověl stížnosti manželů ve sporu o promlčení dluhu z úvěrové smlouvy s neplatnou...

Ústavní soud vyhověl stížnosti manželů ve sporu o promlčení dluhu z úvěrové smlouvy s neplatnou rozhodčí doložkou. https://www.cesivpravu.cz/

Lucie neviděla alimenty roky, exmanžel peníze ukrýval ve stropě

Zdravotní sestřička Lucie z Prahy neviděla alimenty pro své dvě dcery 5 let. Suma se vyšplhala až ke 300 000 Kč. Nepomohlo ani vyhlášení exekuce, protože otec peníze skrýval.

Co dělat, když vám nájemník neplatí nájem?

Placení nájemného a služeb spojených s obýváním nemovitosti je základní povinností každého nájemníka. Pokud se nacházíte v situaci, kdy vám nájemník přestal nájemné platit,...