Poslední Milostivé léto řeší dluhy u VZP. Senátoři jej kritizují, Válek je pro

Dlužníci se budou moci opět snáze zbavit svých dluhů. Chystá se další kolo Milostivého léta, které se bude tentokrát týkat dluhů u zdravotních pojišťoven vymáhaných takzvanou daňovou exekucí. Poslanecký návrh zákona o mimořádné úlevě již podepsal prezident Petr Pavel.

Milostivá léta jsou označením pro oddlužovací akce, které umožňují zbavit se výhodně dluhů. Pokud dlužník splatí jistinu, je mu prominuto penále a další dodatečné náklady. Tentokrát se Milostivé léto bude vztahovat na dluhy na veřejném zdravotním pojištění, které jsou vymáhány takzvanou daňovou exekucí.

K úhradě dlužného zdravotního pojištění se budou moci fyzické osoby přihlásit ve lhůtě od začátku července do konce listopadu a zaplatit jej musejí do konce roku 2024. Dluhy vyšší než 5000 korun by mohli lidé splácet ve 12 měsíčních splátkách, dluhy nad 50 tisíc korun v 36 měsíčních splátkách. Pokud zadlužený některou ze splátek nepošle, pak mu možnost využití Milostivého léta zaniká. Milostivé léto se týká pouze těch dluhů, u nichž byla daňová exekuce nařízena do konce roku 2023.

Exekuce podle daňového řádu používá zejména Všeobecná zdravotní pojišťovna. Jiné zdravotní pojišťovny spoléhají standardně na soudní exekutory – na takto vymáhané dluhy už se ovšem vztahovala předchozí kola Milostivého léta.

Milostivé léto pouze pro někoho

Původně mělo být Milostivé léto jednorázovou akcí, nakonec se ale konalo několik kol. Milostivé léto I a II se týkalo exekucí vedených soudními exekutory. Poté následovalo Milostivé léto III vztahující se na pojistné na sociální zabezpečení a také na oblast daní. Aktuální Milostivé léto je tak již čtvrtým pokračováním. Někteří odborníci ale varují před tím, že opakování může být pro dlužníky nevýchovné.

„Milostivé léto by mělo proběhnout zcela výjimečně jednou za dlouhodobý časový horizont, nikoliv v každoročních vlnách. Stát by si měl uvědomit, jaký signál opakovaným promíjením dluhů vysílá. Platební morálka upadá, jelikož dlužníci poměrně racionálně počítají s tím, že jim stát v budoucnu minimálně část dluhu odpustí. Nač tedy platit včas, nebo platit vůbec,“ upozornil pro portál Češi v právu napříkad advokát Jaroslav Janoušek.

Kritika letošního kola Milostivého léta, jež se má vztahovat na dluhy u VZP, zaznívá také od příznivců akce nebo od těch, kteří doposud proti milostivému létu výhrady neměli. Vadí jim především to, že se týká daleko užší výseče dlužníků, než bylo původně zamýšleno.

Zákon totiž dopadá pouze na ty, u nichž VZP vymáhá daňovou exekucí jak dlužnou částku, tak penále a další příslušenství. Pojišťovna přitom v mnoha případech vymáhá dluh na pojistném a dluh na příslušenství v oddělených řízeních – jedno za pomoci soudního exekutora, druhé za pomoci daňové exekuce. Na takové případy se ale Milostivé léto nevztahuje.

Na tuto skutečnost poukázali senátoři, kteří předložili vlastní rozšířený návrh zákona o této mimořádné úlevě. „Milostivé léto v navrhované podobě budou moci využít jen ti, kteří budou mít to štěstí, že po nich pojišťovna v daňové exekuci vymáhá penále i jistinu,” uvedla při projednávání zákona senátorka Hana Kordová Marvanová, která společně s dalšími senátory z klubu ODS a TOP 09 prosazovala, aby byl okruh dlužníků rozšířen.

Milostivé léto budou moci využít jen ti, kteří budou mít to štěstí, že po nich pojišťovna v daňové exekuci vymáhá penále i jistinu.
Hana Kordová Marvanová (nestr.) | senátorka

Peníze by chyběly ve fondech prevence

Kordová Marvanová také upozornila, že dlužník nemůže jakýmkoliv způsobem ovlivnit, jak budou dlužná částka a penále vymáhány. „Jen pojišťovna ví, podle jakého klíče to rozděluje. Každopádně tím dlužníkovi znemožní účastnit se Milostivého léta. Domnívám se, že je to nespravedlivé, protože situaci ovlivňuje pouze pojišťovna, a to poměrně netransparentně,” řekla.

Podle tiskové mluvčí VZP Viktorie Plívové však pojišťovna postupuje jen v mantinelech toho, co umožňuje zákon. „K praxi VZP o vymáhání dluhu lze konstatovat pouze to, že pojišťovna postupuje plně v souladu s platnými právními předpisy, pokud někdo vnímá jakékoli výhrady vůči danému postupu, je tedy třeba upravit zákon,” řekla Plívová pro portál Češi v právu.

Od Milostivého léta IV v užší podobě se ovšem distancovala i organizace Člověk v tísni, která předchozí kola hojně podporovala. Ve své tiskové zprávě akci označila za “nemilosrdné” léto.

Také předkladatel původního sněmovního návrhu Patrik Nacher (ANO) vyjádřil pochybnosti nad přijatým zákonem. „Byť jsem předkladatelem sněmovní verze, byl jsem rád, že to Senát rozšířil, bylo to pro mě milé překvapení,“ řekl místopředseda poslaneckého klubu ANO v pořadu Interview ČT24.

Proti rozšířenému návrhu Senátu se však postavili představitelé vládní koalice. Mezi nimi ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Ten připomněl, že peníze z penále jdou do fondů prevence pojišťoven. Že by tyto peníze ve fondech chyběly, potvrdila i samotná mluvčí VZP. „Verze navržená Senátem by představovala značný dopad na rozpočet VZP ČR (respektive zdravotně-pojistný plán VZP). Odhadem by mělo být prominuto cca 1,4 miliardy korun,“ uvedla Plívová.

I proto poslanecký návrh zákona o mimořádné úlevě nakonec Sněmovna schválila v původní užší verzi. Milostivé léto IV by zároveň podle předkladatele zákona Nachera mělo sérii akcí uzavřít. „Mohu ubezpečit, že tato fáze Milostivého léta je poslední,“ uvedl.


Autor: Marie Sehnálková
Foto:  Profimedia