Odborníci o milostivém létě: Nekonečná telenovela i nemravná motivace

Dlužníci by se opět mohli snáze zbavit svých dluhů. Chystá se další kolo milostivého léta, které se bude tentokrát týkat zdravotních pojišťoven. Co si o plánovaném čtvrtém kole milostivého léta myslí odborníci? Server Češi v právu v anketě oslovil pět expertů z právního prostředí. 

Někteří lidé dlužící odvody na veřejném zdravotním pojištění by mohli dostat ve druhé polovině letošního roku šanci na jejich snazší splacení. Pokud by se přihlásili k úhradě dlužného pojistného, které už pojišťovna vymáhá daňovou exekucí, nemuseli by platit penále a exekuční náklady.

Zavedení mimořádné úlevy předpokládá návrh zákona poslanců opozičního hnutí ANO a vládních KDU-ČSL, STAN a Pirátů. Návrh ve středu 6. března schválila Sněmovna zrychleně už v prvním čtení. Předlohu nyní musí posvětit ještě senátoři. Jak další kolo milostivého léta hodnotí odborníci z právního prostředí?

Dluhové amnestie nedávají smysl

Sebastian Mach
advokát a partner FAIRSQUARE

„Stát chce milostivým létem pomáhat. Ale komu? Těm, kteří v dobré víře půjčili, a jimž soud přiřknul nárok na úhradu pohledávky? Nikoliv. Pomáhá těm, kteří neplní své závazky a ignorují rozhodnutí soudu.
Systém není nastaven správně a už velmi dlouho je nevyvážený. Měli bychom se zaměřit na prevenci, na zvyšování finanční gramotnosti a na individuální pomoc v případech, kde je to skutečně třeba. Celoplošné dluhové amnestie podle mě nedávají žádný smysl.
Lidsky příliš nerozumím ani tomu, proč pojišťovny nemají prostředky na mimořádné úhrady léčby v případech vážně nemocných dětí, když se současně zříkají příjmů z penále neuhrazeného pojistného. Je absurdní, že třeba právě tyto peníze pak v rozpočtu chybějí a na operace pacientů s vážnými onemocněními se musíme jako národ skládat ve sbírkách.“


Nač platit včas nebo platit vůbec?

Jaroslav Janoušek
advokát

„Osobně jsem zastánce střízlivého přístupu pod heslem: nic se nemá přehánět. Milostivé léto by mělo proběhnout zcela výjimečně jednou za dlouhodobý časový horizont, nikoliv v každoročních vlnách. Stát by si měl uvědomit, jaký signál opakovaným promíjením dluhů vysílá. Platební morálka upadá, jelikož dlužníci poměrně racionálně počítají s tím, že jim stát v budoucnu minimálně část dluhu odpustí. Nač tedy platit včas (nebo platit vůbec)?
Namísto plošného odpouštění dluhů bych se soustředil na rozšíření individuálních možností státních a polostátních institucí – například uvolnění pravidel pro (částečné) prominutí dluhu z objektivních důvodů nebo na volnější pravidla pro splátkové kalendáře. Preference individuálních řešení eliminuje nemravné motivace profesionálních dlužníků kalkulujících právě třeba s plošným promíjením dluhů.“


Nekonečná venezuelská telenovela

Jiří Hölbling
advokát

„Milostivé léto je absolutně nesystémové řešení. Z jednorázové akce tu máme nekonečnou venezuelskou telenovelu. Akce odrazuje dlužníky od vstupu do oddlužení. Je to morální hazard, jelikož zde naprosto chybí prvek zásluhovosti jako u oddlužení. U vícečetných dluhů navíc dochází ke zvýhodňování věřitele, tedy zdravotních pojišťoven, oproti ostatním oprávněným.“


Zásadní je aktivita dlužníka

Lukáš Bažanovský
ředitel exekutorského úřadu Praha 6, soudní exekutorky Mgr. Zuzany Grosamové

„Milostivé léto mělo být jednorázovým a zcela mimořádným institutem. Aktuálně ale už vstupujeme do několikátého kola. Průběžně zveřejňovaná data potvrzují, že v žádném z pokračování zdaleka nenaplnilo očekávání. Všechna tato mimořádná odpouštění předpokládají a vyžadují jednu zásadní věc – aktivitu dlužníka. Tady si musíme nalít čistého vína a říct, že pokud dlužník svou situaci řešit nechce, tak ho k tomu nedokážeme donutit ani desátým kolem milostivého léta.
Lepší než řešit následky, je podle mě těmto situacím předcházet. Odpouštění dluhů je pro dlužníky nevýchovné. Pokud chceme vychovávat, bylo by vhodnější začít u finanční gramotnosti, protože v této oblasti máme u české společnosti velký dluh.“


Mezi dlužníky panují nerovnosti

Jiří Flam
advokát, bývalý podnikový právník VZP

„Obecně myšlenku milostivého léta podporuji. Pokud se ve veřejném prostoru hovoří o nutnosti odpouštění dluhů a mírnějším postupu vůči dlužníkům, a pokud stát chtěl takový postup prosadit legislativní cestou, pak mám za to, že bylo a je správné, aby začal u sebe, tj. že formou milostivého léta došlo k odpouštění dluhů vůči veřejným rozpočtům.

Co považuji za sporné, je způsob provedení, neboť založil nerovnost mezi dlužníky.
Jsou vedle sebe dva dlužníci, kteří oba ve stejnou dobu zaplatili jistinu dluhu na pojistném. A jednomu bylo penále odpuštěno a druhému nikoli, a to z důvodu postupu na straně zdravotní pojišťovny. Myslím, že zákonodárci při přijetí milostivého léta nepředpokládali, že se část dlužníků takto ocitne v pasti některých zdravotních pojišťoven. Je proto možné, že se bude uvažovat i o dalším kole milostivého léta, které by nerovný postup vůči podobným dlužníkům odstranilo. Jakkoli bych osobně vítal, aby si dlužníci byli rovni již v prvním kole milostivého léta, tak s ohledem na současný legislativní stav situaci pravděpodobně nepůjde narovnat než dalším kolem milostivého léta.“


Autor: Marie Sehnálková, ČTK (aktualizováno 6. 3. 2024)
Foto: cesivpravu.cz

Chystá se další kolo milostivého léta. Kritizují jej i jeho příznivci

Stát chce znovu odpouštět některé dluhy na zdravotním pojištění. Prominutí penále a exekučních nákladů se má dotknout pohledávek, které některé zdravotní pojišťovny vymáhají...

Šéf klubu KDU-ČSL: Obrovské množství lidí dluhy neplatí

Srážky ze mzdy přestávají fungovat. Kvůli opakovaně rostoucí nezabavitelné částce se mnohým dlužníkům v exekuci nesráží ze mzdy vůbec nic. „Současný stav je takový, že...

Exkluzivně: Legislativní přehled pro čtvrtý únorový týden 2024

Co nového se aktuálně chystá v oblasti legislativy? Přinášíme vám exkluzivní přehled návrhů zákonů a nařízení pro čtvrtý únorový týden 2024. Legislativní monitoring vzniká...