Milostivé léto obcím moc nepomohlo. Někde získali od dlužníků zpět jen „drobné“

Statisíce dlužníků dostaly po dobu tří měsíců šanci, jak se levně zbavit svých exekucí. Kolik jich takzvané Milostivé léto využilo, zatím není jasné. Exekutorská komora slíbila zveřejnit data během března. Generální pardon měl podle tvůrců zákona pomoci i věřitelům. Mohli tak získat zpět peníze, které by jim dlužníci kvůli pokutám, úrokům z prodlení a nákladům samotné exekuce spláceli daleko déle. Jak ale vyplývá z ankety serveru Češi v právu, mnoha obcím a městům Milostivé léto příliš nepomohlo.

V některých regionech se podařilo dostat zpět zanedbatelné množství peněz. „Čekáme na data od Exekutorské komory, až potom vydáme oficiální stanovisko. Žádné dílčí statistiky nemáme. Obecně jsme ale z myšlenky Milostivého léta nadšeni nebyli. Není to dobrý impuls do společnosti: chovejte se, jak chcete a pak jednou za čas přijde milostivé období, které vás dluhů levně zbaví,“ sdělila výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková.

Lidem, kteří přebírají dluhy od rodičů, by pomohla. Starostové měst se ale podle ní velmi často setkávají i s občany zadlužujícími se opakovaně a na ty pak doplácejí všichni ostatní.

Koaliční politici už oznámili, že by se oddlužovací akce mohla na podzim opakovat. Znovu by se týkala lidí, kteří si nasekali dluhy u státních institucí.

Zde se podívejte, jak se dařilo dlužníkům splatit dluhy vůči osloveným městům:

Náchod: 2 lidé, 214 000 korun

Milostivé léto využili dva lidé. Město od nich získalo 214 tisíc korun. Dlužníci byli kontaktováni osobním dopisem včetně formuláře s žádostí, který stačilo zaslat exekutorovi. Jak pro server Češi v právu řekla mluvčí města Nina Adlof, Náchod v otázce dluhových problémů spolupracuje s neziskovými organizacemi.

Co se týká osob s omezenou svéprávností a jejich exekucí, tak jsme u všech našich klientů tento institut prověřili, ale nevyužili, jelikož výše jistin je vysoká a naspořené finanční prostředky nestačí na jejich úhradu. V jednom případě jsme řešili možnost využití milostivého léta s nájemcem Domova pro seniory, kterému mu byla nařízena exekuce pro pohledávku vůči městu Náchod za neuhrazené nájemné, ale i tento klient nemá dostatek prostředků k uhrazení jistiny,“ uvedla Adlof s tím, že o spokojenosti s výsledkem Milostivého léta mluvit nelze.

V případě pokračování, jsme připraveni dlužníkům pomoci, ale nemají na úhradu jistiny, je tento princip nevyužitelný,“ řekla mluvčí.

O spokojenosti s výsledkem Milostivého léta mluvit nelze.
Nina Adlof | mluvčí Náchoda

Hlučín: 5 lidí, 63 000 korun

Hlučínu se díky Milostivému létu podařilo vymoci asi 63 tisíc korun od pěti dlužníků. Jednalo se o nezaplacené pokuty za dopravní přestupky a dlužné nájemné.

S výsledkem jsme spokojeni relativně. Akce u zanedbatelného množství dlužníků urychlila uhrazení nepatrného množství vymáhaných pohledávek, a to ještě na úkor ztráty možnosti vymáhat příslušenství (úroky z prodlení a náklady exekuce) dotčených pohledávek.  Od pokračování akce neočekáváme žádný podstatný přínos pro věřitele, některým dlužníkům ale může pomoci,“ uvedla mluvčí města Hlučín Kristina Skulinová.

Milostivé léto nemělo pro město v podstatě žádný dopad.
Marie Heřmanová | mluvčí Chomutova

Chomutov: 8 lidí splatilo exekuční náklady

Milostivé léto nemělo pro město v podstatě žádný dopad,“ říká mluvčí Chomutova Marie Heřmanová. Podařilo se sice zastavit osm exekucí z 1492 vedených, ale všech osm pohledávek bylo již dříve dlužníky zaplaceno.

Dlužili pouze exekuční náklady, případně odměnu exekutora, čímž institutu využili a uhradili exekutorovi méně. U nás na odboru ekonomiky chtěl v rámci této 'akce' zaplatit jeden klient, ale podle principu Milostivého léta jsme jej museli odkázat na exekutora, který vede jeho spis,“ popsala Heřmanová.

Nízký zájem přičítá tomu, že nikdo nenařídil exekutorům, aby o této možnosti dlužníka vyrozuměli.  „Princip Milostivého léta by šlo hodnotit jako správný, ale pokud se připravuje opakování, tak bez změny či doplnění pravidel to nemá příliš význam,“ domnívá se Heřmanová.

Olomouc: 42 lidí, 112 700 korun

Olomoucký magistrát poskytl serveru Češi v právu data za Správu nemovitostí a Dopravní podnik. Správa nemovitostí eviduje 93 dlužníků, kterých se akce mohla týkat. Milostivého léta nevyužil ani jeden a vymáhaná částka zůstala stejná, přibližně 3, 729 milionu korun. Dopravní podnik je naopak s výsledkem spokojen.

Milostivé léto využilo celkem 42 dlužníků v exekucích s celkovým počtem 72 uzavřených spisů, v nichž figuruje 102 zaplacených pokut. Tito dlužníci zaplatili na jistinách 139 500 korun, po odečtu vynaložených soudních poplatků byl zaznamenán zisk v celkové výši 112 700 korun,“ uvedla tisková mluvčí Olomouce Radka Štědrá.

„V případě opakování Milostivého léta lze očekávat zvýšený zájem dlužníků. Dopravní podnik by ale přivítal stanovení povinnosti dlužníka uhradit rovněž vynaložený soudní poplatek,“ doplnila.

Karviná: 10 lidí, zatím nevyčísleno

Vůči karvinskému magistrátu využilo oddlužovací akci 10 lidí, přesnou částku ještě nemá město vyčíslenou, ale pohybuje se řádově v desetitisících korun.

Magistrát o možnosti využití Milostivého léta své občany informoval pomocí webových stránek, sociálních sítí, Karvinského zpravodaje, který je distribuován do schránek, a televizního vysílání Karvinského expresu. U magistrátu se většinou jedná o vyšší pohledávky na jistině a je možné, že dlužníci na jejich uhrazení neměli finance,“ domnívá se mluvčí Karviné Lukáš Hudeček.

Rádi by více zájemců a opakování akce by uvítali.

Havlíčkův Brod: 18 řízení, zatím nevyčísleno

Exekutoři ukončili v rámci Milostivého léta 18 řízení. Většina dlužníků měla zcela nebo částečně splněny podmínky pro osvobození již na počátku listopadu.

Dle mého názoru měla akce smysl hlavně pro dlužníky, kteří v předchozích letech poctivě platili exekutorovi splátky a v podstatě již měli celou jistinu nebo její část uhrazenu. Ti automaticky získali nárok na osvobození od placení příslušenství a úroků, které často činily vyšší částku, než byla samotná jistina. Pro dlužníky, kteří v předchozích letech nikdy nic na dluhy neuhradili, byla i částka jistiny v rozpětí například od 20 do 50 tisíc korun příliš vysoká na to, aby ji ve stanovené lhůtě zaplatili,“ říká mluvčí Havlíčkova Brodu Alena Doležalová.

Generální pardon podle ní počty dlužníků vůči městu nijak výrazně neovlivnil.  K opakování Milostivého léta se nechce vyjadřovat do doby, než budou známy všechny podmínky oddlužovací akce.

Uherské Hradiště: 3 lidé, 14 000 korun

Městu se během tříměsíčního pardonu podařilo vymoci 14 tisíc korun od tří dlužníků. „Nízký zájem přičítáme zejména nedostatku finančních prostředků u dlužníků na splacení dlužných jistin,“ uvedl mluvčí města Jan Pášma.

Podle nás je opakování Milostivého léta dobrým krokem. Přináší nejen motivaci a pozitiva pro samotné dlužníky, ale také pro nás jako věřitele.
Jana Fričová | mluvčí Jablonce nad Nisou

Jablonec nad Nisou: 12 řízení, zatím nevyčísleno

V Jablonci nad Nisou zastavili exekutoři pro dluhy městu 12 exekucí.

Na jedné straně šlo o uhrazení dlužných pokut, na druhé straně bylo uhrazeno dlužné nájemné řádově ve výši 150 000 korun, kde dojde k prominutí vyčísleného penále v částce okolo 1 000 000 korun. Asi dva lidé se přímo na právní oddělení magistrátu dotazovali na prominutí jejich dluhu, který však je vymáhán prostřednictvím soudního výkonu rozhodnutí a nikoliv exekutorem, tedy nemohlo jim být vyhověno. Byli proto poučeni o tom, že v jejich případě platí aktuální metodika promíjení dluhů městem Jablonec nad Nisou,“ řekla Jana Fričová, mluvčí jablonecké radnice.

Opakování Milostivého léta je podle ní dobrým krokem. „Přináší nejen motivaci a pozitiva pro samotné dlužníky, ale také pro nás jako věřitele. U pohledávek, které by za jiných okolností narůstaly na příslušenství a dlužník je již nechtěl nebo nemohl řešit, jsme jako věřitel uspokojen co do jistiny a dlužník se zbaví dlouholetého dluhu,“ doplnila.

Zájem o oddlužení hodnotíme jako malý, a to i přes všeobecnou publicitu v médiích.
Jaroslava Bernhardová | ředitelka Správy nemovitostí Hradec Králové

Hradec Králové: 22 lidí, 430 000 korun

Hradec Králové získal od dlužníků zpět na jistině asi 430 tisíc korun, Milostivého léta využilo 22 lidí.

Zájem o oddlužení hodnotíme jako malý, a to i přes všeobecnou publicitu v médiích. Důvodem může být skutečnost, že většina dlužníků, kteří jsou v exekuci, nemá prostředky alespoň na úhradu jistiny pohledávky, což je hlavní podmínka využití Milostivého léta.  Dalším důvodem může být i skutečnost, že dlužníci v exekuci mají i další souběžné exekuce,“ sdělila ředitelka Správy nemovitostí Hradce Králové Jaroslava Bernhardová.


Autor: Lucie Havlišová

Zdroj foto: Canva.com