Na exekutory se pohlíží jako na původce zla a dlužníkům politici straní

Pravomoci a nástroje exekutorů se začaly oklešťovat a vymáhání je čím dál tím složitější a delší,“ říká prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík. Za největší hloupost považuje návrh na omezení mobiliárních exekucí, který teď leží v Poslanecké sněmovně. Nesouhlasí ani se zavedením tříleté lhůty, po jejímž uplynutí by exekutor musel bezvýslednou exekuci zastavit. Přibližně ve 40 procentech úspěšných případů přijdou první peníze na účet až po 3 letech nebo později.

Letos to bude 20 let, co začali v Česku fungovat soukromí exekutoři. Můžete zhodnotit, jak se zavedením soukromých exekutorů změnila vymahatelnost práva?

V devadesátých letech tady vymahatelnost práva prakticky neexistovala. Po zavedení soudních exekutorů se situace výrazně změnila. Věřitelé zjistili, že své pohledávky mohou vymáhat, že se ke svým prostředkům skutečně dostanou, což vedlo k tomu, že zájem o exekuce rostl. A logicky spolu s tím rostl i počet lidí, kteří se do exekuce dostali. A protože se často domnívali, že vše vyřeší tím, že si nebudou přebírat dopisy od exekutorů, rostla výše jejich dluhů a často i počet exekucí, které proti nim byly vedeny. Téma exekucí se začalo medializovat a z exekucí se stalo politikum.

Kvůli problematice vícečetných exekucí se měnily zákony a na soudní exekutory se začalo pohlížet nikoli jako na ty, kteří hájí vymahatelnost práva, ale jako na původce všeho zla. Jejich pravomoci i nástroje se začaly oklešťovat, zákonodárci začali stranit dlužníkům. To vše vede k tomu, že vymáhání je čím dál tím složitější i delší. To, co se s exekučním řádem děje, nejlépe dokladují fakta. Za 20 let existence prošel více než 50 úpravami a aktuálně v parlamentu leží další novela se spoustou pozměňovacích návrhů! Ideálním řešením by bylo vytvoření a přijetí nového, zcela moderního exekučního řádu.

Jak si Česko stojí, co se týká vymahatelnosti v porovnání s jinými evropskými státy?

Na to je poměrně složité odpovědět už proto, že v mnoha zemích se statistiky o počtu exekucí vůbec nevedou. Považují je za zbytečné. Nicméně z poznatků našich zahraničních kolegů, s nimiž máme možnost se setkávat na odborných seminářích a konferencích, můžeme usuzovat, že průměrná úspěšnost vymáhání v České republice se pohybuje na úrovni ostatních západních států Evropy. Kvalifikovaný odhad úspěšnosti vymáhání v Česku se podle nám dostupných dat pohybuje okolo 20 až 30 procent úspěšně provedených exekucí.

Je nějaký stát, který by Česku mohl být vzorem?

Třeba Belgie, která je, co do rozlohy a počtu obyvatel, srovnatelná s Českem. A počet exekucí je přibližně stejný jako u nás, byť je to země výrazně bohatší, to jistě o lecčems vypovídá. Tamní systém soudních exekutorů má letitou tradici a dalo by se z něj leccos aplikovat i na naše podmínky. Na soukromoprávní pohledávky je v Belgii volná soutěž, kdy si věřitel může vybrat svého exekutora. U veřejnoprávních pohledávek se exekutor může rozhodnout, jestli chce vymáhat pohledávky pro stát a státní či polostátní subjekty. U těchto pohledávek pak platí místní příslušnost.

Co by se podle vás mělo zlepšit do budoucna?

Bezesporu by prospělo zavedení elektronických, standardizovaných součinností a elektronických exekučních příkazů. Dále by bylo dobré vytvořit elektronický informační systémem, do něhož by vkládali údaje soudní exekutoři. Věřitelé, ale i další subjekty, které se účastní vymáhacího procesu, třeba banky a zaměstnavatelé, by díky tomu nemuseli komunikovat se všemi exekutory, ale vše by našli v tomto systému. Dalším zlepšením by mohlo být vytvoření exekučního rejstříku, v němž by bylo možné kontrolovat práci soudních exekutorů v tom, jak vedou exekuci, jaký postihli majetek anebo zda nejsou v jeho exekucích nějaké průtahy.

Byl byste pro to, aby se činnost exekutorů rozšířila? Někde exekutoři fungují i jako alternativa inkasních společností v rámci mimosoudního vymáhání.

Komora už delší dobu volá po propojení exekučního a insolvenčního řízení a po zapojení exekutorů do administrace oddlužení spotřebitelů. A souhlasím i s tím, že by určitě bylo dobré stanovit pravidla pro výkon inkasní činnosti, kterou by mohli provádět exekutoři.

V Poslanecké sněmovně se nyní má projednávat řada návrhů upravujících exekuce. Například omezení mobiliárních exekucí. Vy jste proti, proč?

Kam jsme to dopracovali s úpravou exekucí, jsem uváděl již v první odpovědi. Vést exekuce je čím dál tím složitější a náročnější, jak časově, tak finančně. A to právě kvůli změnám, kterých exekuční řád doznal.

Co se týče omezení mobiliárních exekucí, pak rozumím tomu, že je to nepříjemný zásah do soukromí, a to zvláště v době, kdy jsou doma děti na distanční výuce. I proto vydalo vedení Exekutorské komory doporučení, aby soudní exekutoři zvážili, co v současné situaci je a není nezbytné a postupovali s maximální citlivostí a ohledem. Ale plošné zastavení nedává smysl.

Nechápu, proč nemáme mít stejné možnosti jako banky, které dostaly možnost řešit případy individuálně, na základě požadavků dlužníků. Mohou posuzovat případy individuálně, a to děláme i my, právě na základě zmíněného doporučení. A už vůbec nerozumím tomu, proč se omezení mobiliárních exekucí týká jen exekucí prováděných soudními exekutory? Stejný nástroj u insolvenčních správců či u exekucí vedených státem zůstává nedotčen.

Vládní novela rovněž zavádí tříletou lhůtu, po jejímž uplynutí by exekutor musel zastavit bezvýslednou exekuci i bez návrhu a souhlasu věřitele. Věřitel by postup mohl odvrátit zálohou na náklady řízení. Bezvýsledná exekuce by však mohla trvat nejdéle devět let. Jaké by to mohlo mít dopady na vymahatelnost?

Fatální. Podle našich dat přibližně ve 40 % úspěšných exekucí přijdou první peníze na účet exekutora až po třech letech nebo později. Ta lhůta je naprosto nedostatečná a mimo stávající realitu. Nepočítá s obstrukcemi dlužníků, s návrhy na zastavení exekuce, s tím, že rozhodování soudů o opravných prostředcích zabere určitou dobu, a nebavíme se o týdnech. Po celou tu dobu, než soud rozhodne, přitom nelze exekuci provést, tudíž ani vymoci prostředky pro věřitele. A není zohledněn ani souběh exekucí, kdy na dlužníka je vedeno více exekucí a exekutoři musí počkat, až je ukončena dřívější exekuce.

Zákonodárci buď zapomínají, nebo si neuvědomují, že svými předešlými kroky se pod prodloužení doby exekucí sami podepsali. Například se neustále zvyšuje nezabavitelná částka. V důsledku toho se logicky snižují srážky ze mzdy a doba exekuce se prodlužuje. A pokud jich má povinný více a splácí je postupně, trvá logicky i delší dobu, než se dostane na druhou, třetí či další exekuci…

Doba přerušení exekuce z důvodu souběhu se starší exekucí v praxi navrhovanou tříletou lhůtu hravě překročí. Pokud se podíváme na dražby, což jsou prostředky, k nimž exekutor sahá až v případě, kdy méně invazivní prostředky nefungují, zjistíme, že k většině dojde později než za 3 roky od zahájení exekuce.

Co se týká záloh, souhlasíme s tím, že je třeba dát věřitelům najevo, že se nevyplatí začínat exekuce za každou cenu, zvláště tam, kde je předem jasné, že je to lidově řečeno marné. Ovšem výši záloh je třeba nastavit opravdu citlivě, aby nakonec nevedla k tomu, že zájem o exekuce nebude vůbec a věřitelé budou volit alternativy v podobě inkasních agentur a podobně.

Je v novele a pozměňovacích návrzích naopak něco, co vítáte?

Ano, novela skutečně obsahuje nějaké úpravy, které lze považovat za pozitivní. Například legislativně-technické úpravy některých současných problémů exekučních řízení týkajících se kupříkladu elektronických součinností se zaměstnavateli či exekučních příkazů. Pozitivní je také návrh odstranění některých stávajících problémů ohledně ustanovování zástupců soudních exekutorů. Bohužel ale negativa převažují. Několik málo pozitivních změn nemůže vyvážit rizika a problémy, s nimiž celá novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, společně s množstvím nesouvisejících a mnohdy nesmyslných pozměňovacích návrhů, přichází. Za nejproblematičtější navržené změny lze považovat takzvané milostivé léto nebo další omezování mobiliárních exekucí.

Ve funkci prezidenta Exekutorské komory jste krátce, ale jaké jste si dal cíle do budoucna?

To závisí na tom, zda budu znovu zvolen do prezidia naším sněmem, který proběhne na jaře. Naše funkční období končí na začátku dubna letošního roku. Zvolen jsem byl v polovině února po náhlém úmrtí Vladimíra Plášila. Mým hlavním úkolem je právě připravit a zorganizovat sněm. Rád bych ale pokračoval i v nadcházejícím období, a to v jakékoli funkci. Hlavním cílem by mělo být najít společnou řeč s politiky a připravit a uvést v život nový a komplexní exekuční řád.


Autor: Lucie Havlišová

Zdroj foto: 123rf.com

Přečtěte si také

Exekuční novela poškodí věřitele, vyhodnotili analytici

Novela exekučního řádu, kterou budou projednávat poslanci na mimořádné schůzi tento týden, zvýhodňuje dlužníky. Na věřitele se naopak zapomíná. Analýzu dopadu na obě strany...

Nezavádějme plošné omezení exekucí, volají věřitelé, exekutoři i poradny pro dlužníky

Poslanecká sněmovna by měla tento týden projednávat další opatření ke zmírnění ekonomických dopadů epidemie. Zahrnují i obnovení zákazu provádění mobiliárních exekucí a dražeb...

Exekuční novela zavádí pravidlo „čím víc dluhů naděláš, tím méně zaplatíš“

Na středeční mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny se zákonodárci budou zabývat novelou exekučního řádu, která počítá mj. se zavedením povinných záloh na náklady exekuce a...