Návrat do práce po rodičovské. Má matka nárok na zkrácený úvazek?

Za tři měsíce bych se měla po rodičovské dovolené vrátit do původního zaměstnání, ale bojím se, že nebudu plný úvazek spolu s péčí o tříletého syna zvládat. Musí mi zaměstnavatel vyjít vstříc, pokud ho požádám o půl úvazek?“ zajímá Pavlínu z Prahy.

Před otěhotněním pracovala ve výzkumné agentuře. „Když jsme dělali kampaně pro klienta, na pracovní dobu se nehledělo. Teď ale budu muset nejpozději v půl páté vyzvednout dítě ve školce. Což znamená končit před čtvrtou. Bojím se i nemocí, žádnou babičku, která by v případě nemoci hlídala, nemáme,“ vysvětluje. Nejjednodušší by tak pro ni bylo, pokud by ji nadřízení vyšli vstříc a umožnili snížený úvazek.

Má na něj Pavlína nárok? Podle Zuzany Liškařové z advokátní kanceláře Arrows, ano. „Nárok na kratší pracovní dobu má každá zaměstnankyně či zaměstnanec, který pečuje o dítě mladší než 15 let. Zaměstnavatel je této žádosti povinen vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.“ Za ‚vážné provozní důvody‘ je přitom považováno znemožnění, narušení nebo vážné ohrožení řádného provozu zaměstnavatele. O jak velký úvazek bude zaměstnankyně žádat, je na ní.

Nárok na kratší pracovní dobu má každá zaměstnankyně či zaměstnanec, který pečuje o dítě mladší než 15 let. Zaměstnavatel je této žádosti povinen vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Zuzana Liškařová | advokátní kancelář Arrows

Firma by měla brát ohled i na rozvržení směn. „Obecně pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel, přičemž rovněž určuje začátek a konec směn. Zaměstnavatel je ale povinen při zařazování do směn též přihlížet k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti. Stejně jako v předchozím případě, pakliže pracovník či pracovnice požádá například o pracovní dobu v dopoledních hodinách, a nebrání-li mu vážné provozní důvody, měl by zaměstnavatel tuto žádost akceptovat,“ doplňuje Liškařová.

Pojďme si shrnout, jak to vlastně s návratem do práce je. Pokud muž nebo žena čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou, nemůže s ní zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr, protože je v takzvané ochranné době. V případě, že má zaměstnankyně smlouvu na dobu neurčitou, musí jí zaměstnavatel držet místo až do věku tří let dítěte. Po tom, co dítě dovrší tří let, tato povinnost zaměstnavateli odpadá. Jestliže pracovnice v průběhu čerpání rodičovské dovolené znovu otěhotní a porodí, po narození dítěte začíná zmíněná tříletá lhůta běžet znovu.

Když má dotyčná uzavřený pracovní poměr na dobu určitou, je povinností zaměstnavatele držet místo zaměstnankyni pouze po dobu trvání pracovního poměru.
Pokud by se taková zaměstnankyně rozhodla, že s dítětem raději zůstane ještě rok doma, musela by se domluvit na neplaceném volnu.  Nadřízený však rodiči vyhovět nemusí, a pokud by do práce nenastoupil, může s ním pracovní poměr rozvázat.

V případě, že se žena vrací do práce ihned po skončení rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen ji zařadit na její původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že její původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, musí ji firma zařadit podle pracovní smlouvy a zachovat druh a místo práce. Pokud by taková pozice nebyla u zaměstnavatele volná, je možné, aby se strany dohodly na změně pracovní smlouvy,“ vysvětluje Liškařová.

Zachován by měl být rovněž plat, který má dotyčná uveden v pracovní smlouvě. „Zařadit zaměstnankyni na nižší pozici zaměstnavatel může, pokud nebude k dispozici pozice původní, plat však musí odpovídat původně sjednanému druhu práce a pozici,“ doplňuje.

Návrat do práce někdy může zkomplikovat nedostatečná kapacita školek. V některých obcích do předškolního zařízení nepřijmou ani děti, které k 1. září splnily požadavky a dosáhly věku tří let. Ještě složitější to může být v okamžiku, kdy se matka vrací do práce v průběhu školního roku. Jak je to s příspěvky na soukromou školku?

Některé obce připívají svým občanům na soukromou školku v případě, že se jejich děti z důvodu kapacity nedostaly do státní školky ve spádové oblasti. Nárok na to ale rodiče nemají, vše záleží na obci. Rodiče, kteří jsou plátci daní z příjmu, ale mohou uplatnit takzvané školkovné, což je sleva na dani,“ uzavřela Zuzana Liškařová. 


Autor: Lucie Havlišová

Zdroj foto: Canva.com