Pád Sberbank. Co bude s úsporami a hypotékami?

Česká odnož ruské banky Sberbank padla. Dne 25. února uzavřela všechny své pobočky v České republice a svým klientům zamezila přístup k internetovému bankovnictví. Česká národní banka zahájila kroky k odebrání její bankovní licence. Sberbank má u nás více než 110 tisíc klientů. Co dělat, pokud jste jedním z nich? Na tuto i další otázky přinášíme odpovědi v článku.

Sberbank Rusii neboli Ruská spořitelna je největší ruskou bankou. V České republice jejich služeb využívá více než 110 tisíc klientů, kteří vlastní více než 28,5 miliard pojištěných vkladů. V souvislosti s napadením Ukrajiny Ruskem a uvalenými sankcemi došlo k masivnímu odlivu vkladů. Klienti banky začali houfně převádět své peníze a rušit účty, čímž došlo k úbytku depozit, který česká odnož Sberbank neustála.

Po uzavření poboček a znepřístupnění internetového bankovnictví, zneplatnila banka i své kreditní karty. Není ani možné, aby na účet Sberbank byly přijaty jakékoliv peníze, stejně tak není možné momentálně účet zrušit. V důsledku nařízení Garančního systému finančního trhu (jedná se o zákonem zřízenou instituci na udržení stability finančního trhu) není počínaje 28. únorem 2022 možné na účtech provádět jakékoliv změny či přijímat vklady. 

Vklad každého klienta je ze zákona pojištěn do výše 100 tisíc eur, tedy na zhruba 2,5 milionu korun.

Pojištění vkladů

Vklad každého klienta je ze zákona pojištěn do výše 100 tisíc eur. Tedy přibližně na 2,5 milionu korun českých pro jednoho klienta u jedné banky. Do budoucna lze tedy jen doporučit rozdělit své vklady do více bankovních subjektů. Výplatu těchto pojištěných vkladů bude organizovat Garanční systém finančního trhu prostřednictvím Komerční banky.

Pokud byste měli v bance vyšší sumu, budete se o to, co převyšuje 2,5 milionu korun, moci ucházet až v rámci přihlášení pohledávky do insolvence nebo likvidace. Zde je ovšem otázka v jaké výši, zda a kdy částku získáte. Odpověď na ni zatím nemáme.

Výjimku představují takzvané zvýšené náhrady. Jedná se o dočasně vysoký zůstatek na účtu, který plyne například z vyplácení vypořádání společného jmění manželů, dědictví, pojistného plnění nebo třeba úhradou kupní ceny nemovitosti. V tomto případě může být výše pojistného plnění 200 tisíc eur.  

Bohužel ne všechny vklady jsou ze zákona pojištěné. Z pojištění jsou vyjmuty například dluhopisy, akcie, směnky, vklady státu, pohledávky obcí a krajů, jejichž daňové příjmy jsou vyšší než částka odpovídající 500 tisícům eur. Pro zajímavost, Kraj Vysočina měl u Sberbank uloženy téměř 4 miliardy korun. Polovinu sumy stihl převést před 28. únorem, druhou polovinu však bude muset pravděpodobně vymáhat v průběhu likvidace nebo insolvence.

Kraj Vysočina měl u Sberbank uloženy téměř 4 miliardy korun. Polovinu sumy stihl převést před 28. únorem, druhou polovinu však bude muset pravděpodobně vymáhat v průběhu likvidace nebo insolvence.

Kdy a kde mohu vybrat či převést své peníze?

  • Vklady klientů (tedy ty do maximální pojištěné částky 100 000 eur) budou vypláceny fyzickým a právnickým osobám od 9. března 2022 
  • Další subjekty jako jsou například soudní exekutoři nebo platební instituce přijdou na řadu od 21. března
  • Výplata takzvaných zvýšených náhrad začne nejpozději 28. června.

Bezhotovostní převod na jiný účet můžou lidé provést na jakékoliv z 241 poboček Komerční banky. Peníze v hotovosti si klienti Sberbank můžou vybrat pouze na 40 pobočkách, jejichž adresy najdete pod tímto odkazem Výplata Sberbank | Komerční banka (kb.cz).

Na pobočku stačí přijít s občanským průkazem, podnikatelé musejí navíc předložit doklady prokazující podnikatelské oprávnění. O výplatu náhrad je možné požádat v průběhu následujících tří let, tedy v obecné promlčecí lhůtě.

Výplata mzdy nebo platu

Vzhledem k tomu, že Sberbank nemůže přijímat žádné vklady, je nutné zřídit si pro příjem výplaty nový účet, případně použít jiný účet.   

Důchodové a nemocenské dávky

Pokud vám chodily tyto dávky na účet vedený u Sberbank, je nutné, abyste prostřednictvím formuláře u České správy sociálního zabezpečení požádali o výplatu na jiný účet nebo o výplatu v hotovosti.

K žádosti, kterou s vámi sepíše pracovník Okresní správy sociálního zabezpečení, je nutné doložit občanský průkaz a doklad, že vám dosud dávka byla vyplácena na účet vedený u Sberbank. Žádost je možno poslat i poštou, e-mailem nebo datovou schránkou.

Dávky státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti

Na tyto dávky platí stejná pravidla jako na důchodové a nemocenské dávky, ale rozhodujícím orgánem je zde příslušný Úřad práce.

Trvalé příkazy a inkaso

Od 28. února 2022 z účtu od Sberbank neodejde žádný trvalý příkaz ani inkaso. Je tedy nutné zadat nový trvalý příkaz či zřídit inkaso u jiného bankovního účtu.

Pokud už hypotéku nebo půjčku u Sberbank splácíte, pak tato vaše povinnost nadále trvá.

Splácení půjček a hypoték

Klienti, kteří hypotéku ještě nezačali čerpat, ji ani čerpat nezačnou a Sberbank s nimi rozváže smlouvu.

Pokud už hypotéku nebo půjčku splácíte, pak tato vaše povinnost nadále trvá. Sberbank by měla tyto splátky přijímat na speciální bankovní účty, které e-mailem sdělí svým klientům, časový horizont banka bohužel neuvádí. V této záležitosti je potřeba počkat na další pokyny ze strany bankovního dohledu České národní banky.

Přijímání splátek, tedy vypořádávání pohledávek a závazků, je jediná činnost, kterou Sberbank může provádět. Jelikož Česká národní banka pracuje na odebrání licence Sberbank, je do budoucna pravděpodobné, že Sberbank půjde do likvidace či insolvence, a její pohledávky tak budou prodány jinému subjektu. Důležitou informací pro klienty je, že takovýto prodej musí proběhnout za stejných smluvních podmínek, takže například úroková sazba u úvěru musí zůstat stejná.

Platba exekucí

Ať už se jedná o dlužníky nebo zaměstnavatele provádějící srážky ze mzdy, lze jen doporučit kontaktovat příslušného exekutora a požádat o aktuální údaje k platbě.

Doporučení pro klienty Sberbank

  • pokud Váš jediný účet byl u Sberbank, založte si nový u jiné banky
  • sdělte zaměstnavateli číslo tohoto účtu kvůli vyplácení mzdy či platu
  • na pobočce Komerční banky si buď vyberte hotovost, nebo převeďte peníze
  • pobíráte-li jakékoliv dávky, kontaktujte Okresní správu sociálního zabezpečení nebo Úřad práce kvůli jejich výplatě
  • splácejte své závazky
  • sledujte e-mail a poštu
  • dostanete-li se v důsledku uzavření Sberbank do finanční tísně, můžete požádat Úřad práce o mimořádnou dávku, o níž musí být bezodkladně rozhodnuto

Autor: Petra Andresová

Zdroj foto: Facebook, Sberbank CZ