Kdysi zakázaná propadná zástava: jaké nebezpečí skrývá?

Pan Vladimír dostal zajímavou investiční nabídku na rozšíření svého podnikání, ale chybí mu 150 000 korun. Zjišťoval si možnosti půjčení peněz a zaujala ho nabídka auto zastavárny, která umožňuje dát do zástavy vlastní vůz oproti zapůjčení finančního obnosu. Zarazilo ho ovšem ustanovení, že při prodlení s plněním zajištěné pohledávky zástava propadne zástavnímu věřiteli. V naší poradně se nás proto zeptal, jestli je takové ujednání možné a na co si před podpisem zástavní smlouvy dát pozor.

„Naskytla se mi zajímavá podnikatelská příležitost, která vázne na zhruba 150 000 korunách. Banka mi nepůjčí, protože tam splácím hypotéku a podnikatelský úvěr, a navíc ty peníze potřebuji brzy. V rámci svého podnikání mám několik aut, tak mě zaujala možnost takzvané auto zastavárny, protože je to rychlé a auto můžu nadále využívat,“ uvádí pan Vladimír.

„Celkem mě překvapilo, že si ani neověřují žádné údaje o mé finanční situaci a stačí v podstatě jen občanský průkaz, a hlavně tedy to, že kdybych byl v prodlení s placením, tak že ta zástava – moje auto, prostě připadne té zastavárně. Vlastně propadne. To jsem si myslel, že nejde,“ doplňuje pan Vladimír.   

Překvapilo mě, že kdybych byl v prodlení s placením, tak by ta zástava - moje auto, propadla zastavárně. To jsem si myslel, že nejde.
Vladimír | podnikatel

Je možné, aby zástava propadla zástavnímu věřiteli? Zeptali jsme se advokáta

„Ano, možné to je. Jedná se o institut takzvané propadné zástavy, který byl do účinnosti nového občanského zákoníku, tedy do 1. ledna 2014 zakázán. Dnes je to ujednání, které je za určitých okolností možné, nicméně je vázáno na splnění zákonných podmínek,“ vysvětluje advokát Vlastimil Němec.

Dále uvádí, o jaké podmínky se jedná:“ Musí se jednat o dospělý dluh a zástavním dlužníkem nemůže být spotřebitel nebo malý či střední podnikatel - fyzická osoba, v takovém případě se k ujednáním o propadné zástavě nepřihlíží.“

Kdy je dluh dospělý?

Občanský zákoník používá pojem „dluh dospěje“, a to znamená, že se jedná o dluh, který je splatný. Jedná se o okamžik, kdy dlužník už plnit musí. Pokud by neplnil, tak se dostane do prodlení se všemi jeho důsledky. Splatný dluh je možné soudně vymáhat.

Kdo je spotřebitel?

Spotřebitel je člověk, který není podnikatel, ovšem s podnikatelem uzavírá smlouvu nebo s ním jinak jedná. „Pan Vladimír v tomto případě spotřebitelem není, jelikož si chce půjčit peníze pro svou podnikatelskou činnost. Případná smlouva by tak byla uzavřena mezi dvěma podnikateli. Kdyby si ale pan Vladimír chtěl půjčit peníze na rekonstrukci koupelny ve svém bytě, tak by za spotřebitele považován byl,“ vysvětluje na příkladu Němec.  

Kdo je malý a střední podnikatel?

Za malého podnikatele se považuje podnikatel, pokud zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, a jeho aktiva/majetek, nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 10 milionů eur. Za středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů eur nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů eur.

Co z toho vyplývá pro pana Vladimíra?

Po zjištění, kolik má pan Vladimír zaměstnanců a jaký je jeho obrat, je jednoznačné, že se jedná o malého podnikatele. S takovým nemůže být platně uzavřena zástavní smlouva se zřízením propadné zástavy. „Pokud by ji pan Vladimír přece jen uzavřel, tak se k ujednání o sjednání propadné zástavy nepřihlíží, takže by to pro pana Vladimíra nemělo žádný právní důsledek,“ doplňuje Němec.

Pokud by si pan Vladimír v daném případě propadnou zástavu sjednal, zákon by ho ochránil. K ujednání by se nepřihlíželo, a pro pana Vladimíra by tak nemělo žádný právní důsledek.
Vlastimil Němec | advokát

Shrnutí

Propadná zástava je institutem zástavního práva, který má posílit nejisté právní postavení věřitelů. Dalo by se říci, že se v podstatě jedná o převod vlastnictví s odkládací podmínkou a za určitých okolností je to v podstatě velmi účinný a efektivní způsob zajištění pohledávky.

Bohužel dříve bylo častým primárním účelem propadné zástavy neúměrné obohacení věřitele, což vedlo k jejímu úplnému zákazu. Jak vyplývá z tohoto článku, dnes je přípustné propadnou zástavu sjednat, nicméně vzhledem k náročným podmínkám zákona je to možné v podstatě pouze mezi velkými podnikateli. Spotřebitelé a malí či střední podnikatelé v postavení slabší smluvní strany jsou chráněni.

Rady na závěr

Pamatujte, že nejste povinni podepsat žádnou smlouvu. Pokud si před podpisem nejste čímkoliv jistí, poraďte se s někým, kdo problematice rozumí. Je to téměř vždy jednodušší a ve finále i levnější varianta, než spory vycházející z již podepsané smlouvy. Uzavřená smlouva zavazuje a neznalost zákona neomlouvá. 


Autor: Petra Andresová

Zdroj foto: www.canva.com